Quyết định 08/QĐ-BKHĐT 2023 thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
_______
Số: 08/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14
của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

___________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

- Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chinh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 76/2022/QH15 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14;

- Căn cứ công văn số 8000/VPCP-QHĐP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ văn bản số 7876/VPCP-QHĐP ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban soạn thảo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo Tổ biên tập xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các hoạt động của Tổ biên tập; tổ chức các cuộc họp triển khai các hoạt động của Ban soạn thảo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban soạn thảo thông qua đề cương chi tiết dự thảo Nghị quyết.

2. Nghiên cứu, xây dựng, soạn thảo nội dung dự thảo Nghị quyết.

3. Lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan về nội dung dự thảo Nghị quyết.

4. Chỉ đạo về nội dung tờ trình Đề án, báo cáo đánh giá tác động, nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan; chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo dự thảo Nghị quyết.

5. Thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm của Ban soạn thảo, cho ý kiến về các lĩnh vực liên quan theo phân công.

Điều 3. Ban soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: CT, GT, NV, TC, TNMT, TP, VHTTDL, XD, YT, GDĐT, KHCN, LĐTBXH, NG, NN&PTNT, TTTT, NHNN;
- UBND Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, Vụ KTĐPLT (H25).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Chí Dũng

 

 

DANH SÁCH BAN SOẠN THẢO XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT THAY THẾ NGHỊ QUYẾT
SỐ 54/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BKHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

______________

 

Tổng cộng: 28 đồng chí.

I. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban soạn thảo.

2. Đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó trưởng ban soạn thảo.

II. Đại diện các Bộ, ngành:

1. Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên.

2. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thành viên.

3. Đồng chí Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên.

4. Đồng chí Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên.

5. Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thành viên.

6. Đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên.

7. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên.

8. Đồng chí Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên.

9. Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên.

10. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên.

11. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên.

12. Đồng chí Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương, thành viên.

13. Đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, thành viên.

14. Đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên.

15. Đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên.

16. Đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, thành viên.

17. Đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên.

II. Đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh, phó trưởng ban soạn thảo.

2. Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh, thành viên.

3. Đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, thành viên.

4. Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ Tp. Hồ Chí Minh, thành viên.

5. Đồng chí Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh, thành viên.

6. Đồng chí Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh, thành viên.

7. Đồng chí Trần Du Lịch, Chuyên gia kinh tế, Ủy viên Hội Đồng tư vấn chính sách tài chính - tiên tệ Quốc gia, thành viên.

8. Đồng chí Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND Tp. Hồ Chí Minh, thành viên.

9. Đồng chí Mai Hữu Quyết, Phó Chánh Văn phòng UBND Tp. Hồ Chí Minh, thành viên.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi