Nghị quyết 992/NQ-UBTVQH14 2020 bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

__________

Số: 992/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

_____________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 618/2013/NQ-UBTVQH13;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

Căn cứ Công văn số 12925-CV/VPTW ngày 22/8/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công cán bộ;

Căn cứ đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tại Tờ trình số 1445/TTr-VPQH và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 548/TTr-BCTĐB ngày 22/8/2020,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Tiếp nhận ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam về nhận công tác tại Văn phòng Quốc hội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2020.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Trần Sỹ Thanh được giữ nguyên phụ cấp chức vụ hệ số 1,40.

Điều 3. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Trần Sỹ Thanh theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

- UBTVQH, Ban TCTW;

- Các cơ quan của QH, UBTVQH;

- VPQH (Cục QT, Vụ TCCB, Vụ KHTC, Vụ HC, Vụ TT, TTTH);

- Tập đoàn Dầu khí QGVN;

- Lưu: HC; CTĐB.

Số E-pas: 60432

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 992/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 992/NQ-UBTVQH14 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 24/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!