Nghị quyết 927/NQ-UBTVQH14 2020 kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 927/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 927/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:927/NQ-UBTVQH14Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:13/04/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê chuẩn danh sách kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội

Ngày 13/4/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 927/NQ-UBTVQH14 về việc kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn danh sách kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội. Cụ thể, Phó Tổng Thư ký Quốc hội gồm các ông bà: Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội kiêm Phó Tổng Thư ký Quốc hội (thay ông Lê Bộ Lĩnh đã nghỉ hưu); ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội kiêm Phó Tổng Thư ký Quốc hội (thay ông Hoàng Thanh Tùng đã được phân công công tác khác).

Các Ủy viên Ban Thư ký bao gồm: Ông Nguyễn Công Long, Vụ trưởng Vụ Tư pháp (thay ông Lê Duy Quân đã nghỉ hưu theo chế độ); ông Trần Tuấn Hinh, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh (thay ông Cấn Văn Lai đã nghỉ hưu theo chế độ); ông Nguyễn Ngọc Sơn, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát (thay ông Vũ Tiến Thản đã nghỉ hưu theo chế độ); ông Lê Hoàng Anh, Giám đốc Thư viện Quốc hội (thay bà Trịnh Giáng Hương đã phân công công tác khác).

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 927/NQ-UBTVQH14 tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

____________

Số: 927/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội

_____________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 109372015/UBTVQH13 ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký;

Căn cứ Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH14 ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Ban Thư ký;

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại văn bản số 11820-CV/VPTW ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về nhân sự một số cơ quan của Quốc hội;

Xét đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội tại Tờ trình số 3538/TTr-TTKQH ngày 03 tháng 4 năm 2020 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 213/TTr-BCTĐB ngày 08 tháng 4 năm 2020,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn danh sách kiện toàn thành viên Ban Thư ký Quốc hội bao gồm:

I. PHÓ TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Pho Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội kiêm giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội (thay ông Lê Bộ Lĩnh đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định);

2. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội kiêm giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội (thay ông Hoàng Thanh Tùng đã được phân công công tác khác).

II. CÁC ỦY VIÊN BAN THƯ KÝ

1. Ông Nguyễn Công Long, Vụ trưởng Vụ Tư pháp (thay ông Lê Duy Quân, nguyên Vụ trưởng Vụ Tư pháp đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định);

2. Ông Trần Tuấn Hinh, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh (thay ông Cấn Văn Lai, nguyên Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định);

3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát (thay ông Vũ Tiến Thản, nguyên Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định);

4. Ông Lê Hoàng Anh, Giám đốc Thư viện Quốc hội (thay bà Trịnh Giáng Hương, nguyên Giám đốc Thư viện Quốc hội đã phân công công tác khác).

Điều 2. Tổng Thư ký Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu; các ông, bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.                       

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- TT HĐDT, TT các UB của QH;

- Lãnh đạo VPQH;

- Ban, viện của UBTVQH;

- Các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Đảng-Đoàn thể, Văn phòng ĐĐQH;

- Lưu: HC, TCCB (TCBM).

- Số e-PAS: 23012

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi