Nghị quyết 925/NQ-UBTVQH14 2020 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

______________

Số:  925/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV

_________________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

Căn cứ Công văn số 11820-CV/VPTW ngày 25/3/2020 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến của Ban Bí thư về nhân sự Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật tại Tờ trình số 3097/TTr-UBPL14 ngày 30/3/2020;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 200/TTr-BCTĐB ngày 31/3/2020,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn ông Ngô Trung Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 15/4/2020.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Ngô Trung Thành được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Điều 3. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Ngô Trung Thành theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- TT HĐDT, các UB của QH;

- Các cơ quan thuộc UBTVQH;

- Ban Công tác đại biểu;

- Văn phòng Quốc hội;

- Lưu: HC, CTĐB.

- Số e-Pas: 22171

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 925/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 925/NQ-UBTVQH14 Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 08/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!