Nghị định 34/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về chức năng, nhiệm vụ Đài Truyền hình Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

---------

Số: 34/2020/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Điều Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

-----------------

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam như sau:
“Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Văn phòng.
2. Ban Tổ chức cán bộ.
3. Ban Kế hoạch - Tài chính.
4. Ban Kiểm tra.
5. Ban Hợp tác quốc tế.
6. Ban Thư ký biên tập.
7. Ban Thời sự.
8. Ban Khoa giáo.
9. Ban Truyền hình tiếng dân tộc.
10. Ban Truyền hình đối ngoại.
11. Ban Văn nghệ.
12. Ban Sản xuất các chương trình Giải trí.
13. Ban Sản xuất các chương trình Thể thao.
14. Ban Biên tập truyền hình cáp.
15. Ban Thanh thiếu niên.
16. Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự.
17. Trung tâm Sản xuất phim truyền hình.
18. Trung tâm Tư liệu.
18. Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ.
20. Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
21. Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số.
22. Các cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.
23. Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình.
24. Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng.
25. Trung tâm Mỹ thuật.
26. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình.
27. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình.
28. Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình.
Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này là tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc; đơn vị quy định tại khoản 6 Điều này là tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc và sản xuất, phát sóng chương trình; các đơn vị quy định từ khoản 7 đến khoản 25 Điều này là các tổ chức sản xuất, phát sóng chương trình; các đơn vị quy định từ khoản 26 đến khoản 28 Điều này là các tổ chức sự nghiệp khác.
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ việc thành lập, giải thể và tổ chức sắp xếp các đơn vị khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Ban Thư ký biên tập được tổ chức 15 phòng; Văn phòng được tổ chức 10 phòng.”
Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2020.
2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

Văn phòng Quốc hội;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán Nhà nước;

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

Ngân hàng Chính sách xã hội;

Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

thuộc tính Nghị định 34/2020/NĐ-CP

Nghị định 34/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:34/2020/NĐ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:17/03/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 10/5, thay đổi cơ cấu tổ chức Đài Truyền hình Việt Nam

Ngày 17/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo quy định mới, tổ chức giúp việc cho Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chỉ gồm: Văn phòng; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Kiểm tra; Ban Hợp tác quốc tế. Từ ngày 10/5/2020, Ban Thư ký biên tập sẽ là tổ chức giúp việc cho Tổng Giám đốc và sản xuất, phát sóng chương trình.

Bên cạnh đó, các Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ sẽ sáp nhập thành Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ; Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên và là các đơn vị tổ chức sản xuất, phát sóng chương trình.

Ngoài ra, trong cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam không còn Tạp chí Truyền hình nữa. Đồng thời, bổ sung thêm Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số là tổ chức sản xuất, phát sóng chương trình thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/5/2020.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung Nghị định 02/2018/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

Xem chi tiết Nghị định 34/2020/NĐ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT

---------

No. 34/2020/ND-CP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------

Hanoi, March 17, 2020

 

                                                                 

DECREE

On amending and supplementing Article 3 of the Government’s Decree No. 02/2018/ND-CP dated January 04, 2018, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Vietnam Television

-----------------

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 10/2016/ND-CP dated February 01, 2016 on government-attached agencies;

Pursuant to the Government’s Decree No. 47/2019/ND-CP dated June 05, 2019 amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 10/2016/ND-CP dated February 01, 2016 on government-attached agencies;

At the request of the Minister of Information and Communications;

The Government promulgates the Decree amending and supplementing Article 3 of the Government’s Decree No. 02/2018/ND-CP dated January 04, 2018, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Vietnam Television.

Article 1. Amending and supplementing Article 3 of the Government’s Decree No. 02/2018/ND-CP dated January 04, 2018, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Vietnam Television as follows:

“Article 3. Organizational structure

1. Office.

2. Organization and Personnel Department.

3. Planning and Finance Department.

4. Inspection Department.

5. International Cooperation Department.

6. Editorial Secretariat Department.

7. News Department.

8. Science and Education Department.

9. Ethnic Minority Language Television Department.

10. Foreign Affairs Television Department.

11. Literature and Arts Department.

12. Entertainment Program Production Department.

13. Sports Program Production Department.

14. Cable Television Editorial Department.

15. Youth Department.

16. Documentary and Reportage Production Center.

17. Television Film Production Center.

18. Archive Center.

18. Vietnam Television Center in the Southern region.

20. Vietnam Television Center in the Central and Central Highlands regions.

21. Digital Content Production and Development Center.

22. Vietnam Television’s overseas resident bureaus established in accordance with law.

23. Program Production Technique Center.

24. Transmission and Broadcasting Technique Center.

25. Fine Arts Center.

26. Vietnam Television Training Center.

27. Television Advertising and Services Center.

28. Television Technology and Informatics Center.

The units prescribed from Clause 1 to Clause 5 of this Article shall assist the General Director. The unit defined in Clause 6 shall assist the General Director and perform program production and broadcasting. The units specified from Clause 7 to Clause 25 are units in charge of program production and broadcasting. The units defined from Clause 26 to Clause 28 are other non-business units.

The General Director of Vietnam Television shall report to the Prime Minister for consultancy on the establishment, dissolution and arrangement of other units under his/her competence in accordance with law regulations.

The Editorial Secretariat Department shall be organized with 15 divisions; the Office, 10 divisions.”

Article 2. Effect and implementation responsibilities

1. This Decree takes effect on May 10, 2020.

2. The Minister of Information and Communications, General Director of Vietnam Television, ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of People’s Committees of provinces and centrally-run cities shall be responsible for the implementation of this Decree./.

 

 

ON BEHALF OF THE  GOVERNMENT
PRIME MINISTER

 

 

 

Nguyen Xuan Phuc

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decree 34/2020/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decree 34/2020/ND-CP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi