Quyết định 2976/QĐ-BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011 về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2976/QĐ-BNN-CB

Quyết định 2976/QĐ-BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011 về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2976/QĐ-BNN-CBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành:05/12/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
Số: 2976/QĐ-BNN-CB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2011/QĐ-TTG NGÀY 18/02/2011 VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NGÀNH MÂY TRE
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 28/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011 về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre;
Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tư số 49/2011/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 7 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích ngành mây tre. Danh sách thành viên Tổ biên tập trong phụ lục đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ biên tập
1. Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre.
2. Thời gian: Hết quý IV năm 2012.
3. Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ biên tập theo quy định hiện hành và vận động hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân khác.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Tổ biên tập có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương;
- Tổng cục Lâm nghiệp (để p/h);
- Vụ Pháp chế (để p/h);
- Lưu VT, CB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 
PHỤ LỤC
DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2011/QĐ-TTG NGÀY 18/02/2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2976/QĐ-BNN-CB ngày 05 tháng 12 năm 2011)
 

STT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị
Chức danh trong Tổ biên tập
1
Ông An Văn Khanh
Phó Cục trưởng
Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tổ trưởng
2
Ông Đinh Ngọc Minh
Phó Vụ trưởng
Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tổ viên
3
Ông Tạ Hoàng Linh
Phó Cục trưởng
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương
Tổ viên
4
Ông Nguyễn Văn Thuyết
Phó Trưởng phòng
Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính
Tổ viên
5
Bà Trần Thị Dung
CV
Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tổ viên
6
Ông Nguyễn Tùng Lâm
CV
Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tổ viên
7
Bà Đặng Thị Tuyết Minh
CV
Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tổ viên
8
Ông Nguyễn Tuấn Hưng
CV
Vụ Sử dụng rừng, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tổ viên
9
Ông Trần Văn Tuân
CV
Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tổ viên
10
Bà Đinh Thị Hiền
CV
Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tổ viên

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi