Quyết định 2210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định để khắc phục hậu quả lũ, lụt đầu tháng 11 năm 2011

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------

Số: 2210/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÁC TỈNH: THỪA THIÊN HUẾ, QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI VÀ

 BÌNH ĐỊNH ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ, LỤT ĐẦU THÁNG 11 NĂM 2011

-------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 343/PCLBTW ngày 22 tháng 11 năm 2011) và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (công văn số 3943/UBND-KTN ngày 18 tháng 11 năm 2011), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 16073/BTC-NSNN ngày 25 tháng 11 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8441/BKHĐT-KTNN ngày 06 tháng 12 năm 2011),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.
1. Trích 55,0 tỷ đồng (năm mươi lăm tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2011; xuất 3.100 tấn gạo (ba nghìn một trăm tấn) cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để khắc phục hậu quả lũ, lụt: cứu đói cho dân, cứu trợ đột xuất (người chết, người bị thương, nhà đổ, sập, trôi), khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu (trường học, trạm y tế, bệnh viện; công trình giao thông, thủy lợi), phân bổ cụ thể như sau:
- Tỉnh Thừa Thiên Huế: 15 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo;
- Tỉnh Quảng Nam: 25 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo;
- Tỉnh Quảng Ngãi: 05 tỷ đồng và 100 tấn gạo;
- Tỉnh Bình Định: 10 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên ở trên chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ và sử dụng số gạo, kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả lũ, lụt.
3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi tình hình thiếu đói ở các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kịp thời.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định để khắc phục hậu quả lũ, lụt đầu tháng 11 năm 2011
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2210/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/12/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!