Chỉ thị 33/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
Số: 33/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 
 
CHỈ THỊ
VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 77/2014/QH13 NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015
 
Để triển khai thực hiện những nội dung của Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai một số việc cụ thể như sau:
1. Về vấn đề thủy điện
a) Tổng cục Năng lượng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân, Sở Công Thương các tỉnh có dự án thủy điện và các đơn vị có liên quan:
- Rà soát quy hoạch thủy điện, kể cả các dự án tạm dừng có thời hạn, bảo đảm sử dụng tài nguyên nước hợp lý và bảo vệ môi trường - xã hội. Kiên quyết dừng, loại ra khỏi quy hoạch đối với các dự án được đánh giá không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường;
- Rà soát các công trình thủy điện đang triển khai xây dựng về đảm bảo chất lượng, an toàn công trình và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng;
- Rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của xả lũ đối với hạ du cũng như ảnh hưởng đến lưu lượng và dòng chảy trong mùa khô;
- Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu các dự án thủy điện theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 15/2013/NĐ-CP);
- Chủ trì thẩm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương đầu tư, khởi công xây dựng các dự án thủy điện theo thẩm quyền;
- Tổ chức thẩm tra thiết kế sau Thiết kế cơ sở theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP;
- Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
b) Cục Điều tiết điện lực chủ trì phối hợp với các đơn vị, Sở Công Thương các tỉnh có dự án thủy điện:
- Tiếp tục rà soát năng lực của các cơ quan tư vấn lập quy hoạch và thiết kế công trình thủy điện (giai đoạn 2);
- Thực hiện rà soát, chưa cấp hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện đối với các dự án đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa thực hiện đủ các quy định pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình, an toàn đập, trồng rừng thay thế, quy trình vận hành hồ chứa, dịch vụ môi trường rừng, các yêu cầu về môi trường... (giai đoạn 1);
- Tiếp tục rà soát việc cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực (giai đoạn 2);
- Xây dựng cơ chế tài chính đối với các nhà máy thủy điện vận hành cấp nước cho hạ du vào mùa khô theo yêu cầu sản xuất, sinh hoạt.
c) Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân và Sở Công Thương các tỉnh có dự án thủy điện:
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn đập thủy điện;
- Chỉ đạo các chủ đập lập Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập trong trường hợp xả lũ khẩn cấp và vỡ đập (hoặc phương án bổ sung trong trường hợp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) trên các lưu vực sông: Vu Gia - Thu Bồn, Sông Ba, Sê Sam, Srêpôk, Hồng, Đồng Nai, Côn - Hà Thanh, Trà Khúc, Hương, Cả, Mã.
d) Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan:
- Tiếp tục rà soát hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực thủy điện;
- Theo dõi, đôn đốc việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại các dự án, công trình thủy điện;
- Đề xuất việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực thủy điện.
đ) Tổng cục Năng lượng và Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân và Sở Công Thương các tỉnh có dự án thủy điện và các đơn vị có liên quan xây dựng tài liệu, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vai trò của các công trình thủy điện, phổ biến quy hoạch thủy điện và công tác phòng chống bão lụt.
2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc việc thực hiện tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo đề án đã được phê duyệt.
3. Vụ Chính sách thương mại đa biên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:
- Thực hiện có hiệu quả các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
- Tích cực đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương, xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015;
- Đẩy mạnh thông tin truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ phù hợp để doanh nghiệp, người dân chủ động hơn trong quá trình hội nhập.
4. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân.
5. Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
6. Giao Vụ Kế hoạch phối hợp với Văn phòng Bộ đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ trong Hội nghị giao ban hàng tháng./.
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Cục, Vụ, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Ủy ban nhân dân, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc Bộ;
- Đăng MOIT;
- Lưu: VT, KH (2b).
BỘ TRƯỞNG

Vũ Huy Hoàng

 
 
NỘI DUNG RÀ SOÁT Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN VỀ CHỈ THỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 77/2014/QH13 CỦA QUỐC HỘI
 

Nội dung Chỉ thị
Ý kiến của Đơn vị
Ghi chú
Khoản 1. Về vấn đề thủy điện - Tổng cục Năng lượng
Tổng cục Năng lượng nhất trí với nội dung Dự thảo liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
Vụ Kế hoạch đề xuất giữ nguyên theo Dự thảo
Khoản 2 - Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Tổ chức cán bộ nhất trí với nội dung Dự thảo liên quan đến công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ.
Vụ Kế hoạch đề xuất giữ nguyên theo Dự thảo
Khoản 3 - Vụ Chính sách thương mại Đa biên
Vụ Chính sách thương mại Đa biên nhất trí với nội dung Dự thảo liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
Vụ Kế hoạch đề xuất giữ nguyên theo Dự thảo
Khoản 4 - Vụ Pháp chế
Vụ Pháp chế nhất trí với nội dung Dự thảo liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính.
Vụ Kế hoạch đề xuất giữ nguyên theo Dự thảo
Khoản 5 - Vụ Kế hoạch
Vụ Kế hoạch nhất trí với nội dung Dự thảo liên quan đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
Vụ Kế hoạch đề xuất giữ nguyên theo Dự thảo
Khoản 1, điểm b - Cục Điều tiết điện lực
“Rà soát năng lực của các cơ quan tư vấn lập quy hoạch và thiết kế công trình thủy điện, thu hồi hoặc không cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực quy hoạch thủy điện đối với các cơ quan tư vấn năng lực yếu (giai đoạn 1)”
Cục Điều tiết điện lực đề xuất bỏ nội dung này do Cục Điều tiết điện lực đã hoàn thành việc rà soát các đơn vị tư vấn thủy điện trên địa bàn của nước theo Quyết định số 2046/QĐ-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đã tiến hành kiểm tra 57 đơn vị và đã thu hồi một phần hoặc toàn bộ lĩnh vực hoạt động của 13 đơn vị tư vấn không duy trì được điều kiện và không tuân thủ quy định của pháp luật.
Vụ Kế hoạch đã chỉnh sửa Dự thảo theo đề xuất của đơn vị
Khoản 1, điểm c - Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
“- Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo các lưu vực sông;
- Chỉ đạo xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du các hồ chứa thủy điện trên các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Sông Ba, Sê San, Srêpôk”
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đề xuất chỉnh sửa nội dung này như sau:
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn đập thủy điện;
- Chỉ đạo các chủ đập lập Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập trong trường hợp xả lũ khẩn cấp và vỡ đập (hoặc phương án bổ sung trong trường hợp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) trên các lưu vực sông: Vu Gia - Thu Bồn, Sông Ba, Sê Sam, Srêpôk, Hồng, Đồng Nai, Côn - Hà Thanh, Trà Khúc, Hương, Cả, Mã.
Vụ Kế hoạch đã chỉnh sửa Dự thảo theo đề xuất của đơn vị
Khoản 1, mục d - Vụ Khoa học và Công nghệ
“Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các công trình thủy điện, đề xuất việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thủy điện”
Vụ Khoa học và Công nghệ đề xuất chỉnh sửa nội dung này như sau:
- Tiếp tục rà soát hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực thủy điện;
- Theo dõi, đôn đốc việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại các dự án, công trình thủy điện;
- Đề xuất việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực thủy điện.
Vụ Kế hoạch đã chỉnh sửa Dự thảo theo đề xuất của đơn vị

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi