Chỉ thị 323/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các ngành, các cấp chính quyền kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (NQ8B) Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và dân

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

CHỉ THị

Số:323/TTG NGàY 27 THáNG 5 NăM 1995

Về VIệC CáC NGàNH, CáC CấP CHíNH QUYềN KIểM đIểM TìNH HìNH THựC HIệN NGHị QUYếT HộI NGHị LầN THứ 8 (NQ8B)

BAN CHấP HàNH TRUNG ươNG ĐảNG (KHOá VI) "ĐổI MớI CôNG
TáC QUầN CHúNG CủA ĐảNG, TăNG CườNG MốI QUAN Hệ GIữA ĐảNG Và DâN"

 

Việc kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8B của các ngành, các cấp chính quyền nhằm đáp ứng những yêu cầu sau đây:

Công tác quần chúng của các ngành, các cấp chính quyền là bộ phận quan trọng trong công tác quần chúng nói chung của Đảng và Nhà nước nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và dân, xây dựng, củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước và chế độ xã hội. Việc tổng kết của các ngành, các cấp chính quyền có ý nghĩa quan trọng trong toàn bộ nội dung tổng kết Nghị quyết 8B của Đảng.

Thông qua tổng kết làm sâu sắc và cụ thể thêm nội dung và phương thức xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch của Chính phủ mà trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính Nhà nước.

Từ góc độ trách nhiệm của chính quyền góp phần vào quá trình tiến hành Đại hội Đảng các cấp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Các Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kế hoạch, dành thời gian tham gia tích cực và có hiệu quả đợt tổng kết Nghị quyết Trung ương 8B mà Ban Bí thư Trung ương đã có Thông tri số 08 TT/TW ngày 08 tháng 4 năm 1995. Nội dung tổng kết cần tập trung vào những vấn đề sau:

1/ Đánh giá sự chuyển biến nhận thức về bản chất Nhà nước ta là chính quyền của dân, do dân, và vì dân, về các quan điểm của Đảng đối với quần chúng và công tác quần chúng, từ đó nâng cao trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân, dựa vào nhân dân của các ngành, các cấp chính quyền và đội ngũ công chức.

2/ Kiểm điểm việc ban hành và tổ chức thực hiện những quyết định về chủ trương, chính sách cụ thể của các Bộ, các ngành, các cấp chính quyền trong các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, an ninh quốc phòng. Trong việc chuẩn bị, ban hành và chỉ đạo thực hiện các quyết định ấy, có quan tâm đầy đủ đến lợi ích của dân, ý kiến của dân, có dựa vào dân để kiểm tra lại các quyết định và kiểm tra các tổ chức, các cán bộ, công chức Nhà nước trong việc thi hành quyết định không? Từ đó đề ra các biện pháp sửa chữa ngay những quan niệm, những cách làm không phù hợp.

3/ Kiểm điểm việc cải cách thủ tục hành chính, nhất là việc phân công chức trách của từng cơ quan. Xoá bỏ sự chồng chéo, giảm phiền hà cho dân. Rà soát tổ chức và phương pháp tiếp dân, giải quyết khiếu tố.

4/ Đánh giá phẩm chất đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, nhân viên các ngành trong bộ máy Nhà nước, mối quan hệ giữa công chức với dân, một trong những thước đo mối quan hệ của Đảng, của Nhà nước với nhân dân. Xử lý cụ thể những trường hợp lộng quyền, vi phạm pháp luật và đạo đức phục vụ của công chức. Đánh giá việc bồi dưỡng huấn luyện công chức về kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, về công tác dân vận như Nghị quyết 8B đã đề ra.

5/ Kiểm điểm trách nhiệm của chính quyền trong quan hệ phối hợp, cộng tác, tạo điều kiện để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách. Cần đánh giá đúng mối quan hệ của chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tăng cường sức mạnh và hiệu lực của Nhà nước ta.

Trên cơ sở những nội dung nói trên, lãnh đạo các Bộ, các ngành vừa kiểm điểm sự chỉ đạo của mình, vừa đóng góp vào nội dung tổng kết chung của Trung ương về công tác quần chúng.

Các Uỷ ban Nhân dân địa phương căn cứ vào Chỉ thị này và sự chỉ đạo của cấp uỷ địa phương cụ thể hoá nội dung tổng kết cho phù hợp với tình hình và yêu cầu ở địa phương.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Học việc Hành chính Quốc gia, qua thực tế nghiên cứu và chỉ đạo công tác, giúp Chính phủ rút ra một số vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn về nhiệm vụ dân vận của chính quyền cần thiết cho công tác chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ công chức.

Các Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tổng kết đến Thủ tướng Chính phủ (qua Văn phòng Chính phủ) trước ngày 30 tháng 6 năm 1995.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tổng hợp tình hình để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 323/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các ngành, các cấp chính quyền kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (NQ8B) Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) "Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và dân"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 323/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 27/05/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
Văn bản tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!