Danh mục

Tra cứu Công văn về Chính sách

Có tất cả 4.163 văn bản: Chính sách
21

Thông báo 145/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tình hình rà soát danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
22

Công văn 3137/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
23

Công văn 3138/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
24

Công văn 1518/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc dự kiến số lượng và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
25

Công văn 1611/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
26

Thông báo 139/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
27

Báo cáo 81/BC-BCT của Bộ Công Thương về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
28

Hướng dẫn 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương về một số nội dung về chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
29

Công văn 1399/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2022
30

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức Đoàn công tác của tỉnh học tập kinh nghiệm triển khai các dự án kêu gọi xã hội hoá

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
31

Công văn 655/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
32

Công văn 2220/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
33

Thông báo 128/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình, giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
34

Công văn 2662/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Chính sách;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
35

Công văn 2619/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 02 năm 2022

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
36

Công văn 2571/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
37

Công văn 1581/BGDĐT-CSVC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mua máy tính của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
38

Thông báo 616/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp về tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện chính sách liên quan đến Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 612/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2022
39

Công văn 3992/TLĐ-QHLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc trả lời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Lĩnh vực: Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
40

Công văn 2028/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc rà soát danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
Vui lòng đợi