Tuấn Vũ

Tuấn Vũ

Biên tập viên

Đánh giá tác giả:

(3 lượt đánh giá)

Bài viết của tác giả (57)
Lọc theo:
Công ty chứng khoán: Điều kiện được cấp phép và hoạt động

Công ty chứng khoán: Điều kiện được cấp phép và hoạt động

20/03/2021

Công ty chứng khoán là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán để thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ chứng khoán. Vậy, điều kiện hoạt động và cách thức hoạt động của công ty chứng khoán như thế nào?

Điều kiện để được công nhận kho hàng không kéo dài

Điều kiện để được công nhận kho hàng không kéo dài

30/01/2020
Kho hàng không kéo dài là khu vực kho, bãi ngoài cửa khẩu để lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được vận chuyển bằng đường hàng không chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan nhưng phải đạt những điều kiện nhất định.
Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, bãi

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, bãi

16/01/2020
Cho thuê kho, bãi là một trong những dịch vụ kho, bãi ngày càng phát triển tại những khu tập trung nhiều nhà máy, khu công nghiệp phục vụ cho việc lưu trữ hàng hóa, vận chuyển,… Tuy nhiên, người kinh doanh dịch vụ này phải đáp ứng rất nhiều điều kiện luật định.
Kinh doanh khai thác cảng biển cần điều kiện gì?

Kinh doanh khai thác cảng biển cần điều kiện gì?

13/01/2020
Kinh doanh khai thác cảng biển là hoạt động trực tiếp khai thác cảng biển. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ này khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định.
Bài viết của tác giả khác