Tuấn Vũ

Tuấn Vũ

Biên tập viên

Đánh giá tác giả: (3 lượt đánh giá)
Xem thêm
Bài viết của tác giả (57)
Lọc theo:
Một luật sư có thể lập bao nhiêu văn phòng luật?

Một luật sư có thể lập bao nhiêu văn phòng luật?

20/12/2019
Luật sư là người được cấp phép hành nghề luật và có nghĩa vụ áp dụng pháp luật vào việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng với tư cách luật sư cá nhân hoặc văn phòng luật, công ty luật. Vậy, một luật sư có thể lập bao nhiêu văn phòng luật?.
 
Doanh nghiệp tư nhân có được mở tài khoản ngân hàng không?

Doanh nghiệp tư nhân có được mở tài khoản ngân hàng không?

19/12/2019
Doanh nghiệp tư nhân là mô hình công ty do một cá nhân làm chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vậy, doanh nghiệp tư nhân có được mở tài khoản ngân hàng không?
 
Chủ sở hữu công ty có được rút lợi nhuận hay không?

Chủ sở hữu công ty có được rút lợi nhuận hay không?

09/12/2019
Chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ được rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phận hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Vậy, chủ sở hữu công ty có được rút lợi nhuận hay không?
 
Bài viết của tác giả khác