Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.557 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10641

Quyết định 42/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 05/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
10642

Quyết định 12/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng của nhân viên y tế và trang thiết bị y tế trong chăm sóc chấn thương thiết yếu"

Ban hành: 27/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2008
10643

Quyết định 10/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung Danh mục thuốc chế phẩm y học cổ truyền ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 22/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2008
10644

Quyết định 30/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Ban hành: 22/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2008
10645

Quyết định 09/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin

Ban hành: 20/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2008
10646

Công văn 999/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 18/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2008
10647

Thông báo 27/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2007 và triển khai công tác năm 2008

Ban hành: 15/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2008
10648

Quyết định 08/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về điều kiện đối với cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và trình tự, thủ tục cho phép cơ sở y tế hoạt động

Ban hành: 14/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2008
10649

Quyết định 07/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành các mẫu đơn tự nguyện hiến, huỷ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, sau khi chết và hiến xác; các mẫu thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác

Ban hành: 14/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2008
10650

Quyết định 06/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống

Ban hành: 14/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2008
10651

Thông tư liên tịch 17/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm

Ban hành: 13/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2008
10652

Thông tư liên tịch 15/2008/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập

Ban hành: 05/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2008
10653

Quyết định 03/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định điều kiện về tổ chức nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô

Ban hành: 01/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2008
10654

Quyết định 04/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

Ban hành: 01/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2008
10655

Quyết định 05/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 01/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2008
10656

Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 31/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2008
10657

Chỉ thị 03/2008/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa Đông - Xuân

Ban hành: 29/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2008
10658

Công văn 620/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Mậu Tý

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2008
10659

Chỉ thị 01/2008/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - GPP tại các cơ sở bán lẻ thuốc

Ban hành: 25/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2008
10660

Quyết định 02/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế"

Ban hành: 24/01/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2008
Vui lòng đợi