Văn bản UBND lĩnh vực Vi phạm hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 107 văn bản: Vi phạm hành chính
01
02

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định về việc xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp

03
04

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05

Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

06
07

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

08

Nghị quyết 51/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

09

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc Thành phố Hà Nội

10

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

11

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang

12

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

13

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

15
16

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định mức khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

17

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính tỉnh Sơn La

18

Kế hoạch 142/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022

19
20

Kế hoạch 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội