Văn bản UBND lĩnh vực Vi phạm hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 157 văn bản: Vi phạm hành chính
01
02

Kế hoạch 02/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024

03

Quyết định 51/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, cập nhật và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

04

Kế hoạch 406/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024

05

Kế hoạch 406/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024

06

Quyết định 47/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

07

Quyết định 4501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

08

Quyết định 33/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

09

Quyết định 3968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý tịch thu của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát

10

Quyết định 29/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

11

Kế hoạch 775/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát động và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

12

Quyết định 40/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

13

Quyết định 50/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

14

Quyết định 28/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

15

Kế hoạch 181/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc với Đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 theo Quyết định 1363/QĐ-BTP ngày 17/7/2023 của Bộ Tư pháp

16

Quyết định 1004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023

17

Quyết định 34/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

18

Quyết định 22/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi, đê điều trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

19
20

Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên