Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL 2024 Kế hoạch triển khai hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Belarus

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:942/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:09/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 942/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa

giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus”

giai đoạn 2024-2025

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các đơn vị báo chí, cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, HTQT, NĐT (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tạ Quang Đông

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa

giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ văn hóa Belarus”

giai đoạn 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số 942/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 04 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

Thực hiện Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus ký ngày 24/5/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh (say đây viết tắt là Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam-Belarus), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai giai đoạn 2024-2025 (sau đây viết tắt là Kế hoạch) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai hiệu quả Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam-Belarus, qua đó đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại Belarus; tăng cường hơn nữa hợp tác giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Belarus, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước;

b) Xác định các lĩnh vực, nội dung cụ thể triển khai Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam-Belarus trong giai đoạn 2024-2025; huy động tối đa các nguồn lực sẵn có của hai bên để phát triển hợp tác văn hóa, nghệ thuật, góp phần thu hút khách du lịch Belarus vào Việt Nam;

c) Góp phần tiếp tục tăng cường triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam- Belarus đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của hai nước, quy định pháp luật hai nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam và Belarus là thành viên;

b) Chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu hợp tác văn hóa, nghệ thuật Việt Nam-Belarus; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin khi thực hiện; xác định rõ nhiệm vụ tương ứng với các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp để đạt kết quả theo yêu cầu;

c) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền khi tổ chức các hoạt động giao lưu hợp tác văn hóa Việt Nam-Belarus.

II. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

1. Nhiệm vụ chung

a) Đẩy mạnh việc quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam-Belarus;

b) Việt Nam và Belarus hỗ trợ, ủng hộ nhau trong các tổ chức quốc tế về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật;

c) Năm 2025, hai bên trao đổi, xây dựng dự thảo Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam-Belarus giai đoạn 2026-2028 để tiến tới ký kết vào thời gian phù hợp với hai bên;

d) Đẩy mạnh công tác truyền thông trong các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước.

2. Tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật

a) Đổi mới hình thức và tăng cường quy mô các hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam tại Belarus và của Belarus tại Việt Nam, chú ý đến giới thiệu các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống và đương đại đặc sắc của Việt Nam;

b) Xây dựng Đề án và tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus năm 2025 với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm giới thiệu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, qua đó góp phần đẩy mạnh thu hút khách du lịch Belarus đến Việt Nam;

c) Hỗ trợ phía Belarus triển khai dự án dịch ra tiếng Việt và xuất bản một số sách văn học của Belarus.

3. Tổ chức trao đổi đoàn

a) Thúc đẩy công tác trao đổi đoàn các cấp, trong đó có đoàn Lãnh đạo Bộ phụ trách văn hóa hai nước;

b) Tổ chức chuyến thăm, làm việc tại Belarus của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2025;

c) Nghiên cứu khả năng hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Belarus.

4. Tham gia các sự kiện văn hóa quốc tế tại Việt Nam và Belarus

a) Phía Việt Nam mời phía Belarus tham gia Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII năm 2024;

b) Phía Việt Nam mời đoàn nghệ thuật Belarus tham gia Liên hoan Múa quốc tế năm 2024;

c) Nghiên cứu khả năng cử đoàn nghệ thuật Việt Nam tham gia các liên quan văn hóa quốc tế tại Belarus, Liên hoan Nghệ thuật quốc tế “Slavianski Bazar” lần thứ 33 năm 2024 và lần thứ 34 năm 2025.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cục Hợp tác quốc tế

a) Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Bộ triển khai Kế hoạch; điều phối, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức, thực hiện Kế hoạch;

b) Chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Bộ tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus năm 2025;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng và tham mưu Lãnh đạo Bộ dự thảo Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam-Belarus giai đoạn 2026-2028;

d) Tham mưu Lãnh đạo Bộ triển khai công tác trao đổi đoàn các cấp, trong đó có đoàn Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm, làm việc tại Belarus năm 2025;

đ) Hỗ trợ phía Belarus kết nối với các đơn vị của Việt Nam để triển khai dự án dịch và xuất bản các sách văn học của Belarus.

2. Cục Nghệ thuật biểu diễn

a) Chủ trì, chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, có đổi mới về nội dung, hình thức để phục vụ các chương trình văn hóa đối ngoại của Việt Nam tại Belarus;

b) Phối hợp tham mưu Bộ cử một số đoàn nghệ thuật của Việt Nam tham gia các liên quan văn hóa, nghệ thuật tại Belarus khi có thư mời;

c) Mời Belarus tham gia Liên hoan múa quốc tế năm 2024.

3. Cục Điện ảnh

a) Nghiên cứu khả năng tham gia liên hoan phim quốc tế do Belarus tổ chức;

b) Mời Belarus tham gia Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII năm 2024.

4. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm văn hóa nghệ thuật tại Belarus;

b) Phối hợp, hỗ trợ phía Belarus tổ chức các hoạt động triển lãm văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam;

c) Phối hợp tham mưu Bộ cử đoàn họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà nhiếp ảnh tham gia các hoạt động giao lưu tại Belarus.

5. Vụ Đào tạo và các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật thuộc Bộ

a) Vụ Đào tạo chủ trì, nghiên cứu khả năng hợp tác đào tạo sinh viên chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật với Belarus;

b) Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ tăng cường hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên với Belarus; tham gia các liên hoan quốc tế dành cho sinh viên do Belarus tổ chức.

6. Các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hợp tác văn hóa, nghệ thuật Việt Nam và Belarus.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch này được dự toán từ nguồn ngân sách hàng năm Bộ cấp cho các đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác từ trong và ngoài nước (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Hợp tác quốc tế

a) Chủ trì, làm đầu mối điều phối, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả triển khai Kế hoạch;

b) Nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Chủ trì, tham mưu lãnh đạo Bộ kinh phí triển khai các hoạt động liên quan trong Kế hoạch.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

a) Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch, Tài chính lập kế hoạch chi tiết và dự toán ngân sách tổ chức các hoạt động và đưa vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt và triển khai;

b) Phối hợp với các đơn vị triển khai Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và khi được đề nghị;

c) Gửi Cục Hợp tác quốc tế báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ;

d) Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ, hoạt động, Thủ trưởng các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thông qua Cục Hợp tác quốc tế) để xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi