Quyết định 583/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tài trợ cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật, báo chí 2 năm 1999 -2000

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 583/QĐ-TTG
NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG
SÁNG TẠO TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH TRONG VĂN HỌC -
NGHỆ THUẬT, BÁO CHÍ 2 NĂM 1999 - 2000

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Nhằm góp phần tạo ra các tác phẩm, công trình sáng tác, nghiên cứu mới trong văn học - nghệ thuật, báo chí có chất lượng cao nhân dịp những ngày lễ lớn vào năm 2000;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch và Tổng thư ký các Hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành toàn quốc, Hội Nhà báo Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Để khuyến khích các văn nghệ sỹ, nhà báo sáng tạo tác phẩm, công trình (sau đây gọi chung là tác phẩm), Nhà nước tiếp tục thực hiện việc tài trợ cho các văn nghệ sỹ, nhà báo đi thực tế, thâm nhập cuộc sống, sáng tạo tác phẩm; hỗ trợ cho việc giới thiệu, phổ biến các tác phẩm có chất lượng cao.

 

Điều 2. Để góp phần tạo ra các tác phẩm mới, có chất lượng cao trong văn học - nghệ thuật, báo chí nhân dịp những ngày lễ lớn vào năm 2000, ngoài kinh phí tài trợ, đặt hàng, trợ giá hàng năm, trong 2 năm 1999 -2000 Nhà nước tài trợ các văn nghệ sỹ, nhà báo thông qua các Hội văn học - nghệ thuật, báo chí trên các nguyên tắc sau đây về đề tài tác phẩm, đối tượng tác giả, điều kiện được nhận tài trợ:

1. Các tác phẩm được xét tài trợ thuộc các mảng tài trợ sau:

- Lịch sử dân tộc, cách mạng, kháng chiến và các thành tựu văn hoá, văn nghệ, báo chí.

- Công cuộc đổi mới, những nhân tố tích cực trong xã hội, những nhân vật tiêu biểu của thời đại.

- Thiếu niên, nhi đồng.

2. Điều kiện và đối tượng xét tài trợ:

Mục đích tài trợ là nhằm góp phần tạo ra những tác phẩm có chất lượng. Do đó tác giả cần có đề cương cụ thể về đề tài, nội dung, kế hoạch, thời hạn hoàn thành tác phẩm hoặc bản thảo tác phẩm.

Đối tượng xét tài trợ là những hội viên các Hội văn học - nghệ thuật, báo chí chuyên ngành toàn quốc có trình độ chuyên môn cao, đã có những tác phẩm được phổ biến có ảnh hưởng trong công chúng; một số tác giả tuy không phải là hội viên, nhưng có những thành tựu trong sáng tạo, nghiên cứu, có tác phẩm chất lượng cao.

Chú ý đối với các tác giả cao tuổi có nhiều cống hiến, nhiều vốn sống về cách mạng và kháng chiến, có uy tín và kinh nghiệm trong sáng tác, nghiên cứu; các tác giả trẻ có tài năng; các tác giả thuộc các dân tộc thiểu số.

3. Nội dung tài trợ:

- Đối với các loại hình văn học - nghệ thuật, báo chí do tác giả hoặc nhóm tác giả độc lập hoàn thành tác phẩm thì xem xét tài trợ 3 khâu: đi thực tế; sáng tác; giới thiệu tác phẩm (chọn lọc).

- Đối với các loại hình văn học - nghệ thuật do tác giả hoặc nhóm tác giả không thể độc lập hoàn thành tác phẩm (múa, điện ảnh, sân khấu, kiến trúc, âm nhạc) thì xem xét tài trợ 2 khâu: đi thực tế; sáng tác.

 

Điều 3. Phân công thực hiện nhiệm vụ tài trợ như sau:

1. Bộ Văn hoá - Thông tin:

a) Phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành toàn quốc, Hội Nhà báo Việt Nam:

Thống nhất nội dung, định mức tài trợ cho các khâu của hoạt động sáng tạo tác phẩm.

- Tổng hợp kiến nghị tài trợ cho hoạt động sáng tạo của các Hội và trình Thủ tướng quyết định kinh phí tài trợ cho các Hội văn học - nghệ thuật, báo chí từng năm trong 2 năm 1999 - 2000.

- Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả sử dụng kinh phí tài trợ cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, của các Hội; kiến nghị cho các hình thức khen thưởng thích hợp đối với các tác phẩm xuất sắc lên Thủ tướng Chính phủ.

b) Có phương án và giao cho các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với các Hội trong việc hỗ trợ các văn ngệ sỹ, nhà báo đi thực tế, sáng tác, giới thiệu tác phẩm.

Có cơ chế sử dụng kinh phí sự nghiệp văn hoá - thông tin dành cho chế độ đặt hàng, tài trợ thường xuyên đối với các hoạt động văn hoá - nghệ thuật, hoạt động báo chí mà Bộ quản lý để phối hợp thực hiện Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính:

a) Dành khoản kinh phí khoảng 10 tỷ đồng/năm để thực hiện Quyết định này trong hai năm 1999 -2000. (Kinh phí năm 1999 lấy từ nguồn ngân sách dự phòng của ngân sách Trung ương).

b) Tham gia xây dựng định mức tài trợ cho các khâu của hoạt động sáng tạo tác phẩm.

c) Cấp phát và giám sát việc sử dụng kinh phí theo Quyết định này cho các Hội văn học - nghệ thuật, báo chí theo các chế độ tài chính hiện hành.

3. Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật Việt Nam:

Tham gia cùng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Tài chính tổng hợp kiến nghị kinh phí tài trợ; xây dựng nội dung, định mức tài trợ; xây dựng và hoàn thiện chính sách tài trợ cho hoạt động sáng tạo tác phẩm. Phối hợp với các Hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành trong việc thẩm định các tác phẩm.

4. Các Hội văn học - nghệ thuật, Hội Nhà bán Việt Nam:

a) Thẩm định và chọn lọc đề cương sáng tác, nghiên cứu, bản thảo tác phẩm hoặc tác phẩm xét tài trợ.

b) Căn cứ vào quy định chung, xây dựng định mức kinh phí tài trợ cho hoạt động sáng tạo của Hội phù hợp với tình hình, đặc điểm hoạt động của từng Hội.

c) Tổ chức, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ được cấp theo các chế độ tài chính hiện hành.

d) Phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Tài chính, Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật tổ chức nghiệm thu các tác phẩm, báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sáng tạo tác phẩm được tài trợ và kiến nghị các hình thức được khen thưởng thích hợp đối với các tác phẩm xuất sắc lên Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 4. Các Bộ, ngành, các doanh nghiệp, các cơ quan kinh tế, xã hội, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các địa phương trong điều kiện và khả năng của mình cần có hình thức hỗ trợ thích hợp cho các văn nghệ sỹ, nhà báo thâm nhập thực tế, tìm hiểu, nghiên cứu các điển hình của ngành, đơn vị, địa phương mình để sáng tạo các tác phẩm, văn học - nghệ thuật, báo chí có chất lượng tốt.

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Điều 6. Bộ trưởng các Bộ: Văn hoá - Thông tin, Tài chính phối hợp với Trưởng ban Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch và Tổng thư ký các Hội: Nhà văn, Mỹ thuật, Nhạc sỹ, Nghệ sỹ sân khấu, Điện ảnh, Nghệ sỹ nhiếp ảnh, Kiến trúc sư, Nghệ sỹ múa, Văn nghệ dân gian, Văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 583/1999/QĐ-TTg

Quyết định 583/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tài trợ cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật, báo chí 2 năm 1999 -2000
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:583/1999/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:01/06/1999Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 583/1999/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi