Quyết định 486/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 486/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 486/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:486/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành:12/02/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THTHAO
VÀ DU LỊCH
-------
Số: 486/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI DÂN GIAN
--------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tiêu chí, thang điểm đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở tiêu chí, tổ chức đánh giá, chấm điểm gửi kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Văn hóa cơ sở) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để làm căn cứ bình xét thi đua hàng năm.
2. Cục Văn hóa cơ sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp định kỳ hàng năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Văn hóa cơ sở) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Ban, Bộ, Ngành liên quan;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh/thành;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL các tỉnh/thành;
- Lưu: VT, VHCS (5), TTTM (150).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI DÂN GIAN
(Ban hành theo Quyết định số 486/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
 
I. BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

STT
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
ĐIỂM TỐI ĐA
I.
Công tác quản lý, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm
9
1.
Xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức lễ hội
3
2.
Thực hiện đúng kế hoạch, chương trình tổ chức lễ hội
3
3.
Kết quả thực hiện xã hội hóa để tổ chức lễ hội
3
II
Quán triệt, tuyên truyền văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6
1.
Tổ chức học tập, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai tại cơ sở
3
2.
Triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản
3
III
Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội
25
1.
Thực hiện đặt hòm công đức đúng quy định. Quản lý và sử dụng tiền công đức, tiền giọt dầu công khai, minh bạch, đúng mục đích
10
2.
Không đổi tiền lẻ tại di tích, lễ hội trái với quy định của pháp luật
5
3.
Đảm bảo việc tổ chức lễ hội trang nghiêm, thành kính, tiết kiệm, hiệu quả
5
4.
Tuyên truyền, giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, lễ hội; Hướng dẫn nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và lễ hội (nội quy, bảng hiệu)
5
IV
Đảm bảo môi trường an toàn tổ chức lễ hội
40
1.
Đảm bảo công tác phòng ngừa thảm họa, phòng, chống cháy nổ, hỏa hoạn.
3
2.
Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ di tích, danh thắng, tài sản nhà nước, tài sản cá nhân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách dự lễ hội
3
3.
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; không kinh doanh thịt thú rừng trong mục cấm
3
4.
Đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường nơi tổ chức lễ hội: Xây dựng nhà vệ sinh hợp chuẩn, có thùng rác công cộng, thu gom rác kịp thời, công tác xử lý rác thải, nước thải đúng quy định
10
5.
Quy hoạch các điểm hoạt động, vui chơi, giải trí trong khu vực lễ hội hợp lý, đúng quy định.
3
6.
Không lưu hành ấn phẩm văn hóa trái phép không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, nếp sống văn hóa của dân tộc, không tổ chức các hoạt động cờ bạc trái pháp luật, các trò chơi mang tính cờ bạc, các dịch vụ điện tử dùng loa có công suất lớn trong lễ hội
3
7
Không có các hiện tượng tệ nạn xã hội, ăn xin tại khu vực lễ hội
5
8.
Thực hiện việc quản lý, đốt hàng mã đúng quy định
10
V
Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật
10
1.
Có biện pháp ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại về hàng hóa, giá, phí dịch vụ, lệ phí,
5
2.
Xử lý theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội để trục lợi, tăng giá, ép giá.
5
VI
Thực hiện thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội tại cơ sở
10
1.
Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch
5
2.
Tổ chức kiểm tra đột xuất
5
 
TỔNG CỘNG
100

II- ĐIỂM CỘNG, ĐIỂM TRỪ

I
Điểm cộng
 
1.
Tổ chức đánh giá, chấm điểm chặt chẽ, chính xác và thực hiện công tác báo cáo đúng quy định
5
2.
Có cách làm hay, sáng tạo, đột phá trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội
5
3
Được dư luận báo chí đánh giá tốt
5
II
Điểm trừ
 
1.
Gửi báo cáo theo quy định chậm hoặc không gửi (theo thời hạn)
5
2.
Bị dư luận, báo chí nêu nhiều thông tin phản ánh không tốt về lễ hội
5

THANG ĐIỂM XẾP LOẠI

TT
Điểm đạt được
Mức độ hoàn thành
Loại
Ghi chú
1
95-100
Hoàn thành xuất sắc
A
 
2
85-94
Hoàn thành tốt
B
 
3
51-84
Hoàn thành
C
 
4
Dưới 50
Chưa hoàn thành
D
 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 88/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Quyết định 88/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi