Quyết định 434/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc soạn thảo Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chếvăn hóa, thể thao phục vụ công nhân làm việc ở các khu công nghiệp”

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
----------------------
Số: 434/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 02   năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc soạn thảo Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế
văn hóa, thể thao phục vụ công nhân làm việc ở các khu công nghiệp”
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án“Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh mục văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2012;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan soạn thảo Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân làm việc ở các khu công nghiệp”
Điều 2. Kinh phí soạn thảo Đề án trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở, năm 2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(đã ký)
                              
Huỳnh Vĩnh Ái

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 434/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc soạn thảo Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chếvăn hóa, thể thao phục vụ công nhân làm việc ở các khu công nghiệp”
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 434/QĐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 13/02/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!