Quyết định 3510/QÐ-BVHTTDL 2022 tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3510/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 3510/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và Nghị quyết 30-NQ/TW về phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3510/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:20/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Triển lãm ảnh tại Hội nghị phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Ngày 20/12/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 3510/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và Nghị quyết 30-NQ/TW về phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng.

Theo đó, giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ và Nghị quyết số 30-NQ/TW về phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng.

Ngoài ra, Triển lãm được tổ chức tại Bình Định đối với vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ; tại tỉnh Quảng Ninh đối với vùng đồng bằng Sông Hồng. Thời gian tổ chức từ tháng 12/2022 đến tháng 01/2023. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2022 và năm 2023 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3510/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

______

 Số: 3510/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật tại Hội nghị triển khai
Ch
ương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và
Nghị quyết số 30-NQ/TW về phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng

_______

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 8635/BKHĐT - KTĐPLT ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp tổ chức triển lãm ảnh tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 26 - NQ/TW về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và Nghị quyết số 30-NQ/TW về phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng;

Căn cứ Công văn số 8910/BKHĐT-KTĐPLT ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thay đổi địa điểm tổ chức Triển lãm ảnh phục vụ Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì , phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 26-NQ/TW về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ và và Nghị quyết số 30-NQ/TW về phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, 

a) Về địa điểm:

- Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ: Tại tỉnh Bình Định.

- Vùng đồng bằng Sông Hồng: Tại tỉnh Quảng Ninh.

b) Về thời gian thực hiện: Từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 01 năm 2023.

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2022 và năm 2023 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Các đơn vị liên quan (để phối hợp);

- Lưu: VT, VP (TKBT), TLVHNT (03), H.12.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Đông

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 13/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thuộc phạm vi quản lý theo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương

Thông tư 13/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thuộc phạm vi quản lý theo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương

Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi