Quyết định 3415/QÐ-BVHTTDL thành lập Ban Tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH

--------------------

Số: 3415/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Giúp việc
bình chọn
10 sự kiện văn hóa, thể thao du lịch tiêu biểu năm 2019

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4244/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về việc tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao du lịch tiêu biểu định kỳ hàng năm;

Căn cứ Kế hoạch số 3707/KH-BVHTTDL ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về việc tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao du lịch tiêu biểu năm 2019;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao du lịch tiêu biểu năm 2019 gồm các ông/bà có tên sau:

I. Ban Tổ chức:

1. Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Phó Trưởng ban;

3. Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Thành viên;

4. Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - Thành viên;

5. Ông Hà Văn Lâu - Phó Chánh Thanh tra Bộ - Thành viên;

6. Ông Lê Thanh Liêm - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thành viên;

7. Bà Chu Thị Thu Hằng - Tổng Biên tập Báo Văn hóa - Thành viên;

8. Bà Vũ Ngọc Trinh - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Thành viên;

9. Ông Lê Thanh Tùng - Quyền Tổng Biên tập Báo Thể thao Việt Nam - Thành viên.

10. Ông Ngô Hải Dương - Phó Tổng Biên tập Báo Du lịch - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Đức Xuyên - Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch - Thành viên.

II. Tổ Giúp việc:

1. Bà Đào Thị Tuyết Mai - Trưởng phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ - Tổ trưởng;

2. Bà Hoàng Thị Tuyết Mai - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra Bộ - Thành viên;

3. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Trưởng phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ - Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Trưởng phòng thi đua - Tuyên truyền, Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao - Thành viên;

5. Bà Trịnh Đặng Thu Hằng - Chuyên viên Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ - Thành viên;

6. Bà Trịnh Hồng Lệ - Chuyên viên Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ - Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thanh Ngân - Chuyên viên Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ - Thành viên;

8. Bà Đoàn Quỳnh Ngọc - Chuyên viên Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ - Thành viên;

9. Bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thành viên;

10. Bà Trần Thị Minh Thoan - Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Trọng Học - Chuyên viên Phòng Tài vụ, Văn phòng Bộ - Thành viên;

12. Bà Ngô Thị Đào - Phó Trưởng ban Chính trị, Kinh tế, Quốc tế - Báo Điện tử Tổ quốc - Thành viên;

13. Bà Nguyễn Thu Trang - Phóng viên Báo Văn hóa - Thành viên;

14. Bà Nguyễn Thị Hiền - Phóng viên Báo thể thao Việt Nam - Thành viên;

15. Bà Nguyễn Hương Thảo - Phóng viên Báo Du lịch - Thành viên;

16. Ông Nguyễn Quang Thọ - Nhân viên Phòng Quản trị, Văn phòng Bộ - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức và Tổ giúp việc:

1. Ban Tổ chức có trách nhiệm xây dựng Quy chế, Kế hoạch và triển khai tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2019 theo đúng quy định.

2. Tổ Giúp việc có nhiệm vụ thực hiện các công việc do Ban Tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2019 phân công.

Điều 3. Ban Tổ chức và Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, VP (TT), HL.35.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

thuộc tính Quyết định 3415/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 3415/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Giúp việc bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3415/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành:07/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Ban Tổ chức bình chọn 10 sự kiện VHTTDL tiêu biểu năm 2019

Quyết định 3415/QÐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Giúp việc bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 07/10/2019.

Cụ thể, thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2019 gồm các ông/bà có tên sau:

Ban Tổ chức gồm: Bà Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Ban; Ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng ban; Ông Hà Văn Siêu – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch – Thành viên; Ông Hà Văn Lâu – Phó Chánh Thanh tra Bộ - Thành viên;…

Tổ giúp việc gồm: Bà Đào Thị Tuyết Mai – Trưởng phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ - Tổ trưởng; Bà Hoàng Thị Tuyết Mai – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Thanh tra Bộ - Thành viên; Ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Trưởng phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ - Thành viên; Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Phó Trưởng phòng Thi đua – Tuyên truyền, Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao – Thành viên;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định3415/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi