Quyết định 3102/QÐ-BVHTTDL lập BTC Lớp tập huấn bảo tồn trang phục truyền thống tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH

____________

Số: 3102/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

 

                                                                               

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức Lớp tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3002/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiếu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 3647/SVHTTDL-QLDSVH ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc giới thiệu cán bộ tham gia Ban Tổ chức Lớp tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiếu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Lớp tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiếu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;

2. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban;

3. Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Phó Trưởng Ban;

4. Ông Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Phó Trưởng Ban;

5. Bà Trịnh Thị Minh, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên;

6. Bà Bùi Thị Quyên, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, Ủy viên;

8. Ông Phạm Duy Hà, Chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, Ủy viên;

10. Bà Nguyễn Thị Nhung, Chuyên viên Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên;

11. Ông Bùi Hải Đăng, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên.

Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai tổ chức tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

- Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động trích từ nguồn ngân sách tổ chức tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy

- SVHTTDL tỉnh Thanh Hóa (để phối hợp);

- UBND huyện Ngọc Lặc (để phối hợp);

- Lưu: VT, Vụ VHDT, DH (12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3102/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Lớp tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:3102/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:28/10/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!