Quyết định 3058/QÐ-BVHTTDL lập Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

Số: 3058/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Hội đồng giám định cổ vật), gồm các thành viên sau đây:

1. PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Chủ tịch;

2. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - Phó Chủ tịch;

3. ThS. Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Ủy viên;

4. PGS.TS. Tống Trung Tín, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - Ủy viên;

5. TS. Phạm Quốc Quân, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - Ủy viên;

6. PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - Ủy viên;

7. PGS.TS. Nguyễn Công Việt, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ủy viên;

8. PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Ủy viên;

9. TS. Nguyễn Đình Chiến, Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Ủy viên;

10. Th.S. Nguyễn Hải Ninh, Trưởng phòng Quản lý bảo tàng, Cục Di sản văn hóa - Ủy viên;

11. ThS. Trần Thị Thúy Hà, Chuyên viên, Phòng Quản lý bảo tàng, Cục Di sản văn hóa - Ủy viên, Thư ký.

Điều 2. Hội đồng Giám định cổ vật có nhiệm vụ thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9, năm 2020) trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định gửi văn bản đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật .

Hội đồng tự giải thể sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9, năm 2020).

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin, nguồn không thường xuyên của Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;           

- Lưu: VT, DSVH, TTH.20.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

thuộc tính Quyết định 3058/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 3058/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3058/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:26/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Ngày 26/10/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3058/QÐ-BVHTTDL về việc thành lập Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, thành lập Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia gồm 11 thành viên trong đó: PGS.TS Lê Thị Thu Hiền – Cục trưởng Cục Di sản văn hóa làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là GS.TSKH Lưu Trần Tiêu – Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

Ngoài ra, Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công  nhận bảo vật quốc gia (đợt 9 năm 2020) trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định gửi văn bản đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật. Hội đồng tự giải thể sau khi Thủ tướng có quyết định công nhận bảo vật quốc gia.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định3058/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi