Quyết định 2783/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật khảo cổ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2783/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2783/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật khảo cổ
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2783/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Khánh Hải
Ngày ban hành:27/07/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cấp phép khai quật Thành Ngoại, Cổ Loa
Ngày 27/07/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2783/QĐ-BVHTTDL, cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại Thành Ngoại thuộc Khu di tích Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Theo Quyết định này, những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.
Trong thời gian khai quật các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý. 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2783/QĐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA,
THỂ THAO VÀ DU LỊCH
------------------------
Số: 2783/QĐ-BVHTTDL
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

                                                                                                                                                    
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc khai quật khảo cổ
----------------------------
BỘ TRƯ­­ỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tại Công văn số 113/TTHN ngày 28 tháng 5 năm 2012, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tại Công văn số 2382/VHTT&DL-BQLDT ngày 17 tháng 7 năm 2012, của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 140/KCH ngày 31 tháng 5 năm 2012 và của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 Điều 1. Cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại Thành Ngoại thuộc Khu di tích Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Thời gian khai quật: từ ngày 30/7/2012 đến ngày 30/9/2012.
- Diện tích khai quật 300m2 .
- Phụ trách khai quật: TS Trịnh Hoàng Hiệp, Viện Khảo cổ học
Điều 2. Trong thời gian khai quật các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý. 
Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị h­­ư hỏng, thất lạc.
Điều 3.   Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, khai quật cơ quan đ­ược cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.               
Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục tr­ưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ tr­ưởng cơ quan đ­ược cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                            
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;     
- TTBTDS Thăng Long-Hà Nội                
- Sở VHTTDL TP. Hà Nội (02b);
- Viện Khảo cổ học (02b);
- L­­ưu: VT, DSVH (03), LQV.10.
KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG   
    
(Đã ký)
 
Lê Khánh Hải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi