Quyết định 2714/QÐ-BVHTTDL 2021 Đề án tổ chức triển lãm ảnh trong Liên hoan Văn hóa Á-Âu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________

Số: 2714/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

 

                                                                             

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Đề án tổ chức triển lãm ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Á-Âu năm 2021

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định về hoạt động triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 1068/VPCP-QHQT ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng và ưu tiên của Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án tổ chức triển lãm ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Á-Âu năm 2021 do Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia chủ trì tổ chức.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT Tạ Quang Đông;

- Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia;

- Lưu: VT, HTQT, NĐT.07.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

ĐỀ ÁN

Tổ chức triển lãm ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Á-Âu 2021
(Kèm theo Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________________

 

Căn cứ Công văn số 1068/VPCP-QHQT ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng và ưu tiên của Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) năm 2021;

Căn cứ Công văn số 3996/BNG-KTĐP ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Ngoại giao về việc tham gia Liên hoan Văn hóa ASEM năm 2021;

Phù hợp với diễn biến từ tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án tổ chức triển lãm ảnh tại Liên hoan Văn hóa Á- Âu trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 13 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng và ưu tiên của Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Á-Âu năm 2021.

- Thể hiện sự ủng hộ đối với Campuchia - quốc gia chủ trì đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á-Âu năm 2021, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, láng giếng Việt Nam-Campuchia.

- Giới thiệu đặc trưng văn hóa Việt Nam và Vương quốc Bỉ tới công chúng thông hình thức triển lãm ảnh của các nhiếp ảnh gia trẻ của Việt Nam và châu Âu.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức trưng bày các tác phẩm ảnh thông qua hình thức kết hợp giữa trực tiếp tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia và trực tuyến qua trang website của Liên hoan Văn hóa ASEM năm 2021.

- Triển lãm được tổ chức đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, linh hoạt, an toàn, phù hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19.

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Thời gian: Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11 năm 2021.

2. Địa điểm: Triển lãm tực tiếp tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, kết hợp với hình thức trực tuyến.

3. Các cơ quan tổ chức thực hiện:

3.1. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch

3.2. Đơn vị chủ trì, thực hiện: Cục Hợp tác quốc tế

3.3. Đơn vị phối hợp thực hiện

- Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

- Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam.

4. Nội dung triển lãm:

4.1. Tên chương trình:

- Tên chương trình bằng tiếng Việt:

TRIỂN LÃM ẢNH: NHỮNG GÌ GIÁ TRỊ

- Tên chương trình bằng tiếng Anh:

PHOTO EXHIBITION: THINGS THAT COUNT

4.2. Tổ chức trưng bày ảnh:

Triển lãm "Những gì giá trị" được tổ chức dưới hình thức trưng bày trực tiếp tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, kết hợp trực tuyến các tác phẩm ảnh của các nhiếp ảnh gia trẻ đến từ Việt Nam và châu Âu. Triển lãm là cuộc đối thoại về những giá trị sống trong thời kỳ COVID-19 giữa các nhiếp ảnh gia Á- Âu, với mong muốn truyền tải thông điệp tích cực bằng cách tạo ra một mạng lưới quốc tế giữa các nhiếp ảnh gia trẻ để cùng suy ngẫm về những gì được coi là ý nghĩa ngày nay.

Tác phẩm ảnh của các nhiếp ảnh gia Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp, Vương quốc Bỉ và các nhiếp ảnh gia trẻ Việt Nam tập trung vào các chủ đề quan trọng hiện nay trong xã hội hiện đại, gồm 10 “giá trị”: gia đình, sự an toàn, giới tính, di sản, hài hước, thân mật, tự do, quyền lực, kiến thức và đức tin. Mỗi tác phẩm ảnh là kết quả hợp tác, xử lý một “giá trị” được chỉ định trước, tạo ra những hi vọng, cầu nối ảo giữa hai nền văn hóa Á-Âu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tình trạng giãn cách xã hội phải áp dụng tại nhiều nơi trong thời gian qua.

4.3. Công tác truyền thông, báo chí:

Hoạt động truyền thông, báo chí là hoạt động quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá về sự kiện tới công chúng. Công tác truyền thông, báo chí được thực hiện với hình thức:

- Cục Hợp tác quốc tế chuẩn bị nội dung thông cáo báo chí gửi đến các cơ quan báo chí để đưa tin về triển lãm (trước và trong thời gian tổ chức), viết tin bài và triển khai công tác truyền thông qua các websites.

- Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đề nghị cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam tại Phnom Penh, Campuchia cử đại diện, phóng viên tham gia đưa tin về triển lãm.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Hợp tác quốc tế:

- Chủ trì xây dựng, biên tập nội dung bộ ảnh để tổ chức triển lãm;

- Phối hợp với Ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa ASEM (Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia, Liên minh châu Âu, Quỹ Á-Âu), Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam tổ chức triển lãm theo hình thức trực tiếp tại Thủ đô Phnom Penh và trực tuyến trên trang website của Liên hoan Văn hóa ASEM năm 2021.

- Sản xuất bộ ảnh gửi sang Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia để tổ chức trưng bày.

- Xây dựng nội dung cung cấp cho báo chí để triển khai công tác truyền thông, báo chí;

- Triển khai các nhiệm vụ liên quan khác.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính:

Tham mưu lãnh đạo Bộ về kinh phí thực hiện.

3. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia:

- Phối hợp với Ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa ASEM tổ chức triển lãm theo hình thức trực tiếp tại Phnom Penh;

- Đề nghị cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam tại Phnom Penh, Campuchia cử đại diện, phóng viên tham gia đưa tin về triển lãm.

- Triển khai các nhiệm vụ liên quan khác.

IV. KINH PHÍ

- Phía Vương quốc Bỉ cung cấp các files ảnh, bản quyền ảnh;

- Cục Hợp tác quốc tế đảm nhận chi phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa, thông tin (chi không thường xuyên) năm 2021, gồm: Chi phí thiết kế, sản xuất ảnh triển lãm, pano triển lãm, standee, tờ giới thiệu triển lãm, tiêu đề ảnh, chân giá, biên tập và dịch nội dung giới thiệu triển lãm, cước vận chuyển ảnh sang Campuchia và các chi phí khác liên quan đến triển lãm.

V. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức, khi có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị trao đổi với Cục Hợp tác quốc tế để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định./.

thuộc tính Quyết định 2714/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2714/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức triển lãm ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Á-Âu năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2714/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:25/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đề án tổ chức triển lãm ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Á-Âu năm 2021

Ngày 25/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 2714/QÐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức triển lãm ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Á-Âu năm 2021.

Theo đó, triển lãm được tổ chức từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021 tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia theo hình thức triển lãm trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chỉ đạo, Cục Hợp tác quốc tế chủ trì thực hiện.

Nội dung triển lãm gồm: Tổ chức trưng bày ảnh của các nhiếp ảnh gia Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp, Vương quốc Bỉ và các nhiếp ảnh gia trẻ Việt Nam tập trung vào các chủ đề quan trọng hiện nay trong xã hội hiện đại; Công tác truyền thông báo chí;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2714/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi