Quyết định 2579/QÐ-BVHTTDL 2021 Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và di tích

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2579/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2579/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2579/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Đạo Cương
Ngày ban hành:07/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức 20 lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý di tích

Ngày 07/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2579/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích.

Cụ thể, trong tháng 10 - 11/2021, Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích theo hình thức trực tuyến.

Trong đó, Bộ dự kiến tổ chức 20 lớp, mỗi lớp 01 ngày: 10 lớp đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật; 10 lớp đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý di tích. Thành phần tham gia gồm lãnh đạo Cục Di sản văn hóa; Đại diện các phòng Quản lý bảo tàng và Thông tin tư liệu, Quản lý di tích; Giảng viên, kỹ thuật viên; Viên chức trực tiếp làm công tác kiểm kê hiện vật/hồ sơ di tích của các Bảo tàng và Ban quản lý di tích.

Đồng thời, Cục Di sản văn hóa cần chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; Các đơn vị cần đảm bảo tốc độ và độ ổn định của đường truyền, chuẩn bị tối thiểu 02 máy tính (trong đó 01 máy tính dùng để học, 01 máy dùng để thực hành); Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2579/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 2579/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Di sản văn hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích theo hình thức trực tuyến.

(Kế hoạch tổ chức Tập huấn - Đào tạo kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Kinh phí tổ chức Tập huấn - Đào tạo trích từ kinh phí sự nghiệp văn hóa, nguồn không thường xuyên năm 2021 của Cục Di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1655/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá việc triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cho các Hệ thống thông tin quản lý (2004 - 2020) và Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương;

- Lưu: VT, DSVH, TC.30.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương

 

 

 

 

Kế hoạch tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích

(Kèm theo Quyết định số 2579/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai áp dụng các phần mềm Hệ thống thông tin cho các Bảo tàng và Ban quản lý di tích trên toàn quốc để đẩy mạnh xây dựng, đồng bộ cơ sở dữ liệu tại các đơn vị, cập nhật và khai thác thông tin, dữ liệu qua mạng internet phục vụ cho việc quản lý và tránh tình trạng mất dữ liệu.

- Đồng bộ, tích hợp thông tin với các phần mềm do Cục Di sản văn hóa xây dựng đã được ứng dụng tại các cơ quan đơn vị trên toàn quốc (phần mềm quản lý di tích; quản lý hồ sơ di tích; Hệ thống thông tin quản lý hiện vật).

- Qua Tập huấn - Đào tạo, viên chức chuyên ngành có thể nắm bắt cơ bản các tính năng cũng như sử dụng, nhập liệu và khai thác phần mềm, ứng dụng ngay vào công tác tại đơn vị.

2. Yêu cầu

- Chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

- Các đơn vị cần đảm bảo tốc độ và độ ổn định của đường truyền, chuẩn bị tối thiểu 02 máy tính (trong đó 01 máy tính dùng để học, 01 máy dùng để thực hành).

- Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

II. THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thời gian dự kiến: Tháng 10 - tháng 11 năm 2021

2. Thành phần, số lượng đại biểu tham gia

- Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa;

- Đại diện các phòng: Quản lý bảo tàng và Thông tin tư liệu, Quản lý di tích;

- Giảng viên, kỹ thuật viên;

- Viên chức trực tiếp làm công tác kiểm kê hiện vật/hồ sơ di tích của các Bảo tàng và Ban quản lý di tích.

3.Tổ chức lớp

Dự kiến tổ chức 20 lớp đào tạo, mỗi lớp 01 ngày. Trong đó:

- 10 lớp đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật;

- 10 lớp đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý di tích.

(Có danh sách kèm theo)

III. NỘI DUNG

Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích.

(Có Chương trình dự kiến kèm theo).

VI. KINH PHÍ

Trích từ kinh phí sự nghiệp văn hóa, nguồn không thường xuyên năm 2021 của Cục Di sản văn hóa.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Cục Di sản văn hóa chủ động triển khai công tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu, địa điểm, mời giảng viên, triệu tập học viên, bảo đảm tổ chức Tập huấn - Đào tạo đạt kết quả tốt./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt Nam

Quyết định 2576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt Nam

Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi