Quyết định 1892/QÐ-BVHTTDL sản phẩm nghệ thuật đặt hàng cho Nhà hát Chèo Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

Số: 1892/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm nghệ thuật đặt hàng năm 2020 của Nhà hát Chèo Việt Nam thực hiện thí điểm áp dụng lộ trình đổi mới cơ chế hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” (sau đây gọi là Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ);

Căn cứ Quyết định số 4793/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi Quyết định thí điểm áp dụng lộ trình đổi mới cơ chế hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ cho Nhà hát Chèo Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục sản phẩm nghệ thuật đặt hàng năm 2020 của Nhà hát Chèo Việt Nam thực hiện thí điểm áp dụng lộ trình đổi mới cơ chế hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ gồm 02 vở diễn và 01 chương trình bảo tồn:

1. Vở diễn: “Thần giữ của”.

2. Vở diễn: “Họa Bì”.

3. Xây dựng và thực hiện chương trình “Bảo tồn tư liệu 100 làn điệu Chèo truyền thống”.

Điều 2. Nhà hát Chèo Việt Nam có trách nhiệm lựa chọn, dàn dựng mới, vở diễn, luyện tập và biểu diễn các sản phẩm nghệ thuật được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. Quá trình thực hiện, đơn vị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu chất lượng sản phẩm nghệ thuật

Điều 3. Kinh phí tổ chức thực hiện các sản phẩm, chương trình của Nhà hát Chèo Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định trong kinh phí không thường xuyên năm 2020 đã giao cho đơn vị.

Điều 4. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đơn vị có thể đề xuất, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế vở diễn, chương trình để đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Lưu: VT, NtBD, NT, TM .08.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi