Quyết định 1891/QÐ-BVHTTDL danh mục sản phẩm nghệ thuật đặt hàng của Liên đoàn Xiếc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1891/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1891/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm nghệ thuật đặt hàng năm 2020 của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện thí điểm áp dụng lộ trình đổi mới cơ chế hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1891/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:06/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

02 gói sản phẩm nghệ thuật đặt hàng 2020 của Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Ngày 06/07/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 1891/QÐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm nghệ thuật đặt hàng năm 2020 của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện thí điểm áp dụng lộ trình đổi mới cơ chế hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ.

Theo đó, phê duyệt Danh mục sản phẩm nghệ thuật đặt hàng năm 2020 của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện thí điểm áp dụng lộ trình đổi mới cơ chế hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 40/NQ-CP gồm 02 gói sản phẩm:

Gói sản phẩm thứ 1: 05 tiết mục xiếc truyền thống gồm các thể loại xiếc người, xiếc thú (Mùa xuân Tây Bắc, Vũ điệu ngày mới, Hào khí Việt, Người đến từ không gian, Hương quê).

Gói sản phẩm thứ 2: Vở diễn (Lời nguyền của Bà Tiên, Sắc màu cổ tích, Cây gậy thần) là tác phẩm hợp tác với Nhà hát Cải Lương Việt Nam.

Bên cạnh đó, kinh phí tổ chức thực hiện các sản phẩm, chương trình của Liên đoàn Xiếc Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định trong kinh phí không thường xuyên năm 2020 đã giao cho đơn vị.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1891/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

Số: 1891/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm nghệ thuật đặt hàng năm 2020 của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện thí điểm áp dụng lộ trình đổi mới cơ chế hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” (sau đây gọi là Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ);

Căn cứ Quyết định số 4793/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi Quyết định thí điểm áp dụng lộ trình đổi mới cơ chế hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục sản phẩm nghệ thuật đặt hàng năm 2020 của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện thí điểm áp dụng lộ trình đổi mới cơ chế hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ, gồm 02 gói sản phẩm:

1. Gói sản phẩm thứ 1: 05 tiết mục xiếc truyền thống gồm các thể loại xiếc người, xiếc thú: “Mùa xuân Tây Bắc”, “Vũ điệu ngày mới”, “Hào khí Việt”, “Người đến từ không gian”, “Hương quê”.

2. Gói sản phẩm thứ 2: Vở diễn: “Lời nguyền của Bà Tiên”, “Sắc màu cổ tích”, “Cây gậy thần” là tác phẩm hợp tác với Nhà hát Cải Lương Việt Nam.

Điều 2. Liên đoàn Xiếc Việt Nam có trách nhiệm lựa chọn, dàn dựng mới các tác phẩm, chương trình, luyện tập và biểu diễn các sản phẩm nghệ thuật được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. Quá trình thực hiện, đơn vị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu chất lượng sản phẩm nghệ thuật.

Điều 3. Kinh phí tổ chức thực hiện các sản phẩm, chương trình của Liên đoàn Xiếc Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định trong kinh phí không thường xuyên năm 2020 đã giao cho đơn vị.

Điều 4. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đơn vị có thể đề xuất, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế chương trình, tiết mục để đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Lưu: VT, NTBD, NT, TM.08.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi