Quyết định 1649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu rừng bảo vệ cảnh quan đặc biệt Di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chuông, Ba Vì, Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 1649/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP “KHU RỪNG BẢO VỆ CẢNH QUAN ĐẶC BIỆT DI TÍCH LỊCH SỬ VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI ĐÁ CHÔNG, BA VÌ, HÀ NỘI”
-----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Luật đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008 và Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đa dạng sinh học;
Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tờ trình số 903/TTr-BQLL ngày 14 tháng 9 năm 2012,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Khu rừng bảo vệ cảnh quan đặc biệt Di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội nằm trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam.
1. Tên gọi: “Khu rừng bảo vệ cảnh quan đặc biệt Di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội” (gọi tắt là Khu rừng K9).
2. Mục tiêu
Thành lập Khu rừng K9 nhằm bảo tồn, tôn tạo các giá trị về cảnh quan, môi trường của Khu Di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý thức bảo vệ di tích lịch sử, bảo vệ thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh học cho cộng đồng.
3. Quy mô:
Diện tích Khu rừng K9 là: 234 ha (đất có rừng tự nhiên: 24,59 ha; đất có rừng trồng: 170,47 ha; đất mặt nước: 17,39 ha; đất chưa sử dụng: 7,58 ha và đất khác: 13,97 ha) nằm trên địa bàn 3 xã: Ba Trại, Minh Quang, Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
a) Tọa độ địa lý: Từ 21o61’15” đến 21o07’39” Vĩ độ Bắc và từ 105o19’05” đến 105o20’02” Kinh độ Đông.
b) Về địa giới:
- Phía Bắc giáp xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
- Phía Nam giáp xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
- Phía Đông giáp xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
- Phía Tây giáp với sông Đà.
c) Quy hoạch các phân khu chức năng:
- Phân khu A: Bảo tồn nguyên vẹn các di tích lịch sử - huấn luyện bộ đội, diện tích 66,62 ha;
- Phân khu B: Khu rừng cảnh quan bảo vệ di tích, diện tích 81,61 ha;
- Phân khu C: Khu hành chính, diện tích 14,11 ha;
- Phân khu D: Khu rừng cảnh quan kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, diện tích 71,66 ha.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
a) Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phê duyệt và tổ chức thực hiện các Dự án thành phần đầu tư Khu rừng K9 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản và xây dựng các công trình Lâm sinh.
b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc bảo vệ, phát triển Khu rừng K9, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trên cơ sở các dự án thành phần được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí vốn ngân sách trung ương thuộc nguồn vốn Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

thuộc tính Quyết định 1649/QĐ-TTg

Quyết định 1649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập "Khu rừng bảo vệ cảnh quan đặc biệt Di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chuông, Ba Vì, Hà Nội"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1649/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:02/11/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi