Quyết định 1560/QĐ-BVHTTDL Tiêu chí tuyển chọn tài năng lĩnh vực Sân khấu, Điện ảnh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1560/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1560/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Tiêu chí tuyển chọn tài năng lĩnh vực Sân khấu, Điện ảnh trình độ đại học
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1560/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:10/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sinh viên dự tuyển Đạo diễn sân khấu phải có trình độ tiếng Anh bậc 2 trở lên

Ngày 10/6/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1560/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Tiêu chí tuyển chọn tài năng lĩnh vực Sân khấu, Điện ảnh trình độ đại học.

Theo đó, sinh viên dự tuyển vào lớp tài năng ngành Đạo diễn sân khấu phải có trình độ tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc có trình độ tương đương. Đồng thời sinh viên cũng cần có khả năng ngoại ngữ chuyên ngành để có thể tự tìm hiểu kiến thức nghệ thuật cơ bản. Mặt khác, để dự tuyển vào lớp tài năng Đạo diễn sân khấu, sinh viên phải có điểm trung bình học tập năm nhất đạt từ 7,0 trở lên (thang 10) hoặc 2,5 trở lên (thang 4).

Việc tuyển chọn sinh viên nói trên được thực hiện theo 02 phương thức là xét tuyển và thi tuyển. Đối với hình thức xét tuyển, thực hiện xét tuyển hồ sơ gồm Phiếu đăng kí dự tuyển và Bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện năm nhất. Đối với thi tuyển, thí sinh phải làm vài thi chuyên môn viết xây dựng kế hoạch đạo diễn và bài thi tiếng Anh gồm kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết). Điểm thi môn tiếng Anh phải đặt từ 50 điểm trở lên; điểm thi môn năng khiếu sẽ không được phúc khảo trong mọi trường hợp.

Xem chi tiết Quyết định 1560/QĐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

______________

Số: 1560/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

                                                                          

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Tiêu chí tuyển chọn tài năng lĩnh vực Sân khấu, Điện ảnh trình độ đại học

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 3701/QĐ-BVHTTDL ngày 24/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng thẩm định Tiêu chí tuyển chọn tài năng ngành trong lĩnh vực Sân khấu, Điện ảnh;

Căn cứ Công văn số 88/SKĐA ngày 11/3/2020 của Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội về việc ban hành Tiêu chí tuyển chọn sinh viên tài năng các ngành: Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình; Đạo diễn điện ảnh, truyền hình; Quay phim; Đạo diễn sân khấu; Công nghệ điện ảnh, truyền hình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Tiêu chí tuyển chọn tài năng lĩnh vực Sân khấu, Điện ảnh trình độ đại học, gồm các ngành: Diễn viên kịch, Điện ảnh- truyền hình; Đạo diễn điện ảnh, truyền hình; Quay phim; Đạo diễn sân khấu; Công nghệ điện ảnh, truyền hình.

Điều 2. Căn cứ Tiêu chí được phê duyệt, các cơ sở đào tạo được lựa chọn đào tạo tài năng lĩnh vực Sân khấu, Điện ảnh tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục đích, quy trình tuyển chọn tài năng và mục tiêu của Đề án “Đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo tài năng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Lưu: VT, ĐT, KT(35).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

 

 

TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN TÀI NĂNG NGÀNH ĐẠO DIỄN SÂN KHẤU TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1560/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch)

___________________________

 

I. MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN

Phát hiện, lựa chọn sinh viên có năng khiếu vượt trội, có kiến thức và kỹ năng xuất sắc trong lĩnh vực sân khấu để đào tạo trở thành những đạo diễn tài năng; có khả năng vận dụng kiến thức về đạo diễn để tạo ra các vở diễn sân khấu, chương trình nghệ thuật chất lượng cao.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN CHỌN

Sinh viên đã hoàn thành chương trình học năm thứ nhất ngành Đạo diễn sân khấu trình độ đại học, hệ chính quy chương trình đào tạo 4 năm của các trường văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc.

III. TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN

1. Tiêu chí về kết quả học tập

Kết quả học tập năm thứ nhất, cụ thể như sau:

- Điểm trung bình chung học tập: Đạt 7,0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2,5 trở lên (theo thang điểm 4).

- Điểm rèn luyện: Từ loại Khá trở lên.

- Không bị kỷ luật.

2. Tiêu chí về năng lực chuyên môn

a) Tiêu chí về kiến thức

- Có kiến thức tổng hợp và tư duy sáng tạo về lĩnh vực sân khấu, văn hóa nghệ thuật và những vấn đề trong cuộc sống và xã hội.

- Có khả năng tư duy hình ảnh và cảm thụ hiện thực.

- Hiểu biết về đặc trưng ngôn ngữ sân khấu.

- Có thẩm mỹ và kiến thức về văn học, nghệ thuật.

- Có khả năng cảm thụ và lý giải kịch bản để sáng tạo hình tượng vở diễn.

b) Tiêu chí về kỹ năng

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc với các thành phần sáng tạo trong các vở diễn sân khấu ở các thể loại khác nhau (tuồng, chèo, cải lương, kịch nói...).

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm và tổ chức, quản lý, sắp xếp thời gian làm việc khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và thích ứng nhanh với các thay đổi của công nghệ.

3. Tiêu chí về năng lực ngoại ngữ

- Sinh viên dự tuyển vào lớp tài năng ngành Đạo diễn sân khấu phải có trình độ tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

- Có khả năng ngoại ngữ chuyên ngành để có thể tự tìm hiểu kiến thức nghệ thuật cơ bản trong các tài liệu sách báo tiếng nước ngoài và trên internet.

4. Tiêu chí về phẩm chất đạo đức

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

- Phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, dễ hòa nhập với môi trường làm việc.

- Có đạo đức nghề nghiệp.

- Có ý thức tự rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ và tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Tiêu chí về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, sáng tác... theo quy định.

IV. PHƯƠNG THỨC VÀ QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

1. Phương thức tuyển chọn

Xét tuyển và thi tuyển. Xét tuyển hồ sơ và thi tuyển ngoại ngữ, chuyên môn. Cụ thể như sau:

a) Xét tuyển hồ sơ

- Phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu của cơ sở đào tạo).

- Bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện năm thứ nhất.

b) Thi tuyển

- Chuyên môn: Viết xây dựng kế hoạch đạo diễn. Thời gian thi: 180 phút.

- Tiếng Anh: Gồm 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Thời gian thi: 120 phút.

c) Yêu cầu cần đạt được

- Bài thi xây dựng kế hoạch đạo diễn: Phân tích được nội dung, tư tưởng, chủ đề của kịch bản sân khấu. Xác định được các tuyến nhân vật, tính cách nhân vật phù hợp với cốt truyện kịch. Xây dựng các sự kiện kịch, cấu trúc kịch phù hợp với thể loại kịch bản văn học. Thể hiện được cách bố trí, xử lý hiệu quả âm thanh, ánh sáng, các phương tiện kỹ thuật để mang lại hiệu quả sân khấu của vở diễn.

- Bài thi tiếng Anh: Tổng điểm tối đa là 100 điểm, trong đó các điểm thành phần được tính như sau: kỹ năng nghe: 20 điểm; kỹ năng đọc: 30 điểm; kỹ năng viết: 30 điểm; kỹ năng nói: 20 điểm.

d) Điểm trúng tuyển, gồm: Điểm chuyên môn và điểm môn tiếng Anh (làm tròn đến 2 chữ số thập phân). Trong đó:

- Điểm môn tiếng Anh phải đạt từ 50 điểm trở lên, trong đó không có kỹ năng nào dưới 1/5 số điểm đối với từng kỹ năng.

- Điểm chuyên môn: Lấy từ cao xuống thấp, trường hợp sinh viên bằng điểm nhau, sẽ xem xét đến điểm trung bình chung của học kỳ trước liền kề. Nếu điểm trung bình chung của học kỳ trước liền kề bằng nhau, thì xem xét điểm rèn luyện của học kỳ trước liền kề. Nếu các điểm trên bằng nhau, thì tiếp tục xem xét đến điểm tuyển sinh đầu vào của sinh viên.

- Lưu ý: không nhận đơn phúc khảo điểm thi năng khiếu.

2. Quy trình tuyển chọn

a) Thi đầu vào

- Thời gian tuyển chọn

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 8 hàng năm.

+ Thời gian tuyển chọn hồ sơ: Từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 9 hàng năm.

+ Thời gian thi tuyển: Từ ngày 10 đến 15 tháng 9 hàng năm.

+ Thời gian công bố kết quả tuyển chọn: Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 9 hàng năm.

- Quy trình

+ Bước 1: Thông báo tuyển sinh tài năng được được gửi đến các đơn vị liên quan và đăng trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo trước thời điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 15 ngày.

+ Bước 2: Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

+ Bước 3: Thành lập Hội đồng tuyển chọn.

+ Bước 4: Xét chọn hồ sơ sinh viên dự tuyển trên tiêu chí tuyển chọn

+ Bước 5: Tổ chức thi tuyển chuyên môn và tiếng Anh.

+ Bước 6: Tuyển chọn sinh viên dựa trên kết quả điểm bài thi chuyên môn và tiếng Anh. Lập danh sách trúng tuyển và ra Quyết định công nhận sinh viên trúng tuyển.

b) Quy trình xét tuyển bổ sung và sàng lọc hàng năm

Sau mỗi năm học, Nhà trường tổ chức họp xét đối với các sinh viên đang theo học lớp tài năng và sinh viên lớp đại trà cụ thể như sau:

- Đối với sinh viên đang học lớp tài năng được tiếp tục theo học phải đạt các tiêu chí:

+ Điểm trung bình trung học tập và điểm rèn luyện của năm học trước liền kề từ loại Khá trở lên.

+ Không bị học lại.

+ Không bị kỷ luật.

+ Nếu không đạt được các tiêu chí trên, sinh viên sẽ được chuyển sang học lớp đại trà cùng chuyên ngành, có trình độ và hệ đào tạo tương đương.

- Đối với sinh viên lớp đại trà được xem xét tuyển chọn vào học lớp tài năng phải đạt các tiêu chí sau:

+ Điểm trung bình chung học tập, điểm rèn luyện của năm học trước liền kề từ loại Khá trở lên.

+ Không bị học lại.

+ Không bị kỷ luật.

- Nhà trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã được xác định.

V. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Tiêu chí tuyển chọn tài năng được ban hành, các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch và thông báo tuyển sinh theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích tuyển chọn tài năng và mục tiêu của Đề án “Đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016.

2. Căn cứ điều kiện của từng trường, Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo quyết định các tiêu chí tuyển chọn bổ trợ (nếu thấy cần thiết) phù hợp với điều kiện và đặc điểm ngành nghề đào tạo tài năng được giao và Tiêu chí tuyển chọn tài năng đã được phê duyệt.

3. Trong quá trình thực hiện Tiêu chí tuyển chọn tài năng, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ sở đào tạo báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

 

 

TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN TÀI NĂNG NGÀNH QUAY PHIM TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1560/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch)

__________________

 

I. MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN

Phát hiện, lựa chọn sinh viên có năng khiếu vượt trội, có kiến thức và kỹ năng xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình để đào tạo trở thành những nhà quay phim tài năng; có khả năng vận dụng kiến thức về quay phim để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao mang tầm quốc gia và quốc tế.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN CHỌN

Sinh viên đã hoàn thành chương trình học năm thứ nhất ngành Quay phim trình độ đại học, hệ chính quy chương trình đào tạo 4 năm của các trường nghệ thuật trên toàn quốc.

III. TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN

1. Tiêu chí về kết quả học tập

Kết quả học tập năm thứ nhất, cụ thể như sau:

- Điểm trung bình chung học tập: Đạt 7,0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2,5 trở lên (theo thang điểm 4).

- Điểm rèn luyện: Từ loại Khá trở lên

- Không bị kỷ luật.

2. Tiêu chí về năng lực chuyên môn

a) Tiêu chí về kiến thức

- Có kiến thức tổng hợp và tư duy sáng tạo về lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, văn hóa nghệ thuật và những vấn đề trong cuộc sống và xã hội.

- Có khả năng tư duy hình ảnh và cảm thụ hiện thực.

- Hiểu biết về đặc trưng ngôn ngữ điện ảnh.

- Có thẩm mỹ và kiến thức về văn học, nghệ thuật.

- Có kiến thức cơ bản về màu sắc, ánh sáng và chức năng của máy quay phim; nghệ thuật diễn xuất, thiết kế mỹ thuật trong điện ảnh.

- Có kiến thức nền tảng về nhiếp ảnh, có tư duy và khả năng làm việc, sáng tạo trong lĩnh vực tạo hình quay phim điện ảnh.

b) Tiêu chí về kỹ năng

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc với các đồng nghiệp, đối tác trong các dự án làm phim;

- Có kỹ năng làm việc nhóm và tổ chức, quản lý, sắp xếp thời gian làm việc khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm chuyên dụng để dựng hình ảnh, âm thanh và thích ứng nhanh với các thay đổi của công nghệ.

3. Tiêu chí về năng lực ngoại ngữ

- Sinh viên dự tuyển vào lớp tài năng ngành Quay phim phải có trình độ tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

- Có khả năng ngoại ngữ chuyên ngành để có thể tự tìm hiểu kiến thức nghệ thuật cơ bản trong các tài liệu sách báo tiếng nước ngoài và trên internet.

4. Tiêu chí về phẩm chất đạo đức

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

- Phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, thích ứng tốt với môi trường làm việc.

- Có đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết Luật Điện ảnh, Luật Bản quyền và các văn bản pháp luật liên quan.

- Có ý thức tự rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ và tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Tiêu chí về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, sáng tác... theo quy định.

IV. PHƯƠNG THỨC VÀ QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

1. Phương thức tuyển chọn

Xét tuyển hồ sơ và thi tuyển ngoại ngữ, chuyên môn. Cụ thể như sau:

a) Xét tuyển hồ sơ

- Phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu của cơ sở đào tạo).

- Bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện năm thứ nhất.

b) Thi tuyển

- Chuyên môn: Xem phim và viết bài phân tích phim. Thời gian thi: 240 phút

- Tiếng Anh: Gồm 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Thời gian thi: 120 phút

c) Yêu cầu cần đạt được

- Bài thi xem phim, viết bài phân tích phim: Nắm vững tư tưởng, chủ đề và nội dung của bộ phim. Phân tích được các yếu tố, hình thức nghệ thuật để xây dựng một bộ phim như: Hình thức thể hiện, bố cục các phân đoạn, thiết kế mỹ thuật, âm thanh, âm nhạc, dàn dựng, diễn xuất của diễn viên trong phim.

- Bài thi tiếng Anh: Tổng điểm tối đa là 100 điểm, trong đó các điểm thành phần được tính như sau: kỹ năng nghe: 20 điểm; kỹ năng đọc: 30 điểm; kỹ năng viết: 30 điểm; kỹ năng nói: 20 điểm.

d) Điểm trúng tuyển, gồm: Điểm chuyên môn và điểm môn tiếng Anh (làm tròn đến 2 chữ số thập phân). Trong đó:

- Điểm môn tiếng Anh phải đạt từ 50 điểm trở lên, trong đó không có kỹ năng nào dưới 1/5 số điểm đối với từng kỹ năng.

- Điểm chuyên môn: Lấy từ cao xuống thấp, trường hợp sinh viên bằng điểm nhau, sẽ xem xét đến điểm trung bình chung của học kỳ trước liền kề. Nếu điểm trung bình chung của học kỳ trước liền kề bằng nhau, thì xem xét điểm rèn luyện của học kỳ trước liền kề. Nếu các điểm trên bằng nhau, thì tiếp tục xem xét đến điểm tuyển sinh đầu vào của sinh viên.

- Theo quy định, không nhận đơn phúc khảo điểm thi năng khiếu.

2. Quy trình tuyển chọn

a) Thời gian

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 8 hàng năm.

- Thời gian tuyển chọn hồ sơ: Từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 9 hàng năm.

- Thời gian thi tuyển: Từ ngày 10 đến 15 tháng 9 hàng năm.

- Thời gian công bố kết quả tuyển chọn: Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 9 hàng năm.

b) Các bước tuyển chọn

+ Bước 1: Thông báo tuyển sinh tài năng được được gửi đến các đơn vị liên quan và đăng trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo trước thời điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 15 ngày.

+ Bước 2: Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

+ Bước 3: Thành lập Hội đồng tuyển chọn.

+ Bước 4: Xét chọn hồ sơ sinh viên dự tuyển trên tiêu chí tuyển chọn.

+ Bước 5: Tổ chức thi tuyển chuyên môn và tiếng Anh.

+ Bước 6: Tuyển chọn sinh viên dựa trên kết quả điểm bài thi chuyên môn và tiếng Anh. Lập danh sách trúng tuyển và ra Quyết định công nhận sinh viên trúng tuyển.

c) Quy trình xét tuyển sau mỗi năm

Sau mỗi năm học, Nhà trường tổ chức họp xét đối với các sinh viên đang theo học lớp tài năng và sinh viên lớp đại trà cụ thể như sau:

- Đối với sinh viên đang học lớp tài năng được tiếp tục theo học phải đạt các tiêu chí:

+ Điểm trung bình trung học tập và điểm rèn luyện của năm học trước liền kề từ loại Khá trở lên.

+ Không bị học lại.

+ Không bị kỷ luật.

+ Nếu không đạt được các tiêu chí trên, sinh viên sẽ được chuyển sang học lớp đại trà cùng chuyên ngành, có trình độ và hệ đào tạo tương đương.

- Đối với sinh viên lớp đại trà được xem xét tuyển chọn vào học lớp tài năng phải đạt các tiêu chí sau:

+ Điểm trung bình chung học tập, điểm rèn luyện của năm học trước liền kề từ loại Khá trở lên.

+ Không bị học lại.

+ Không bị kỷ luật.

- Nhà trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã được xác định.

V. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Tiêu chí tuyển chọn tài năng được ban hành, các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch và thông báo tuyển sinh theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích tuyển chọn tài năng và mục tiêu của Đề án “Đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016.

2. Căn cứ điều kiện của từng trường, Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo quyết định các tiêu chí tuyển chọn bổ trợ (nếu thấy cần thiết) phù hợp với điều kiện và đặc điểm ngành nghề đào tạo tài năng được giao và Tiêu chí tuyển chọn tài năng đã được phê duyệt.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ sở đào tạo báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

 

 

TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN TÀI NĂNG NGÀNH DIỄN VIÊN KỊCH, ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1560/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch)

_____________________

 

I. MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN

Phát hiện, lựa chọn sinh viên có năng khiếu vượt trội, có kiến thức và kỹ năng xuất sắc trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình để đào tạo trở thành những diễn viên tài năng; có khả năng vận dụng kiến thức về diễn xuất để tạo ra các vai diễn sân khấu, điện ảnh, truyền hình chất lượng cao.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN CHỌN

Sinh viên đã hoàn thành chương trình học năm thứ nhất ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình trình độ đại học, hệ chính quy chương trình đào tạo 4 năm của các trường văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc.

III. TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN

1. Tiêu chí về kết quả học tập

Kết quả học tập năm thứ nhất, cụ thể như sau:

- Điểm trung bình chung học tập: Đạt 7,0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2,5 trở lên (theo thang điểm 4).

- Điểm rèn luyện: Từ loại Khá trở lên.

- Không trong thời gian bị kỷ luật.

2. Tiêu chí về năng lực chuyên môn

a) Tiêu chí về kiến thức

- Có kiến thức tổng hợp và tư duy sáng tạo về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình, văn hóa nghệ thuật và những vấn đề trong cuộc sống và xã hội.

- Có khả năng tư duy hình ảnh và cảm thụ hiện thực.

- Hiểu biết về đặc trưng ngôn ngữ sân khấu, điện ảnh, truyền hình.

- Có khả năng phân tích và thể hiện tính cách nhân vật trong hoàn cảnh quy định định của kịch bản.

- Có thẩm mỹ và kiến thức về văn học, nghệ thuật.

b) Tiêu chí về kỹ năng

- Có kỹ năng tiếng nói và hình thể tốt.

- Có kỹ năng thực hành múa, hát và các loại hình nghệ thuật khác phục vụ cho kỹ thuật biểu diễn.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc với các thành phần sáng tạo trong các dự án làm phim, vở diễn sân khấu.

- Có kỹ năng làm việc nhóm và tổ chức, quản lý, sắp xếp thời gian làm việc khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và thích ứng nhanh với các thay đổi của công nghệ.

3. Tiêu chí về năng lực ngoại ngữ

- Sinh viên dự tuyển vào lớp tài năng ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình phải có trình độ tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

- Có khả năng ngoại ngữ chuyên ngành để có thể tự tìm hiểu kiến thức nghệ thuật cơ bản trong các tài liệu sách báo tiếng nước ngoài và trên internet.

4. Tiêu chí về phẩm chất đạo đức

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

- Phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, dễ hòa nhập với môi trường làm việc.

- Có đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết Luật Điện ảnh, Luật Bản quyền.

- Có ý thức tự rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ và tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Tiêu chí về sức khỏe: Có đủ sức khỏe, ngoại hình đẹp để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, sáng tác... theo quy định.

IV. PHƯƠNG THỨC VÀ QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

1. Phương thức tuyển chọn

Xét tuyển và thi tuyển. Xét tuyển hồ sơ và thi tuyển ngoại ngữ, chuyên môn. Cụ thể như sau:

a) Xét tuyển hồ sơ

- Phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu của cơ sở đào tạo).

- Bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện năm thứ nhất.

b) Thi tuyển:

- Chuyên môn: Biểu diễn tiểu phẩm hoặc trích đoạn. Thời gian: Mỗi thí sinh không quá 10 phút.

- Tiếng Anh: Gồm 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Thời gian thi: 120 phút.

c) Yêu cầu cần đạt được

- Bài thi biểu diễn tiểu phẩm hoặc trích đoạn: Biểu diễn được một tiểu phẩm sân khấu, không có người thứ hai. Thể hiện được các tình huống và trả lời các câu hỏi theo quy định.

- Bài thi tiếng Anh: Tổng điểm tối đa là 100 điểm, trong đó các điểm thành phần được tính như sau: kỹ năng nghe: 20 điểm; kỹ năng đọc: 30 điểm; kỹ năng viết: 30 điểm; kỹ năng nói: 20 điểm.

d) Điểm trúng tuyển, gồm: Điểm chuyên môn và điểm môn tiếng Anh (làm tròn đến 2 chữ số thập phân). Trong đó:

- Điểm môn tiếng Anh phải đạt từ 50 điểm trở lên, trong đó không có kỹ năng nào dưới 1/5 số điểm đối với từng kỹ năng.

- Điểm chuyên môn: Lấy từ cao xuống thấp, trường hợp sinh viên bằng điểm nhau, sẽ xem xét đến điểm trung bình chung của học kỳ trước liền kề. Nếu điểm trung bình chung của học kỳ trước liền kề bằng nhau, thì xem xét điểm rèn luyện của học kỳ trước liền kề. Nếu các điểm trên bằng nhau, thì tiếp tục xem xét đến điểm tuyển sinh đầu vào của sinh viên.

- Lưu ý: không nhận đơn phúc khảo điểm thi năng khiếu.

2. Quy trình tuyển chọn

a) Thi đầu vào

- Thời gian

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 8 hàng năm.

+ Thời gian tuyển chọn hồ sơ: Từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 9 hàng năm.

+ Thời gian thi tuyển: Từ ngày 10 đến 15 tháng 9 hàng năm.

+ Thời gian công bố kết quả tuyển chọn: Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 9 hàng năm.

- Quy trình

+ Bước 1: Thông báo tuyển sinh tài năng được được gửi đến các đơn vị liên quan và đăng trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo trước thời điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 15 ngày.

+ Bước 2: Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

+ Bước 3: Thành lập Hội đồng tuyển chọn.

+ Bước 4: Xét chọn hồ sơ sinh viên dự tuyển trên tiêu chí tuyển chọn

+ Bước 5: Tổ chức thi tuyển chuyên môn và tiếng Anh.

+ Bước 6: Tuyển chọn sinh viên dựa trên kết quả điểm bài thi chuyên môn và tiếng Anh. Lập danh sách trúng tuyển và ra Quyết định công nhận sinh viên trúng tuyển.

b) Quy trình xét tuyển bổ sung và sàng lọc hàng năm

Sau mỗi năm học, Nhà trường tổ chức họp xét đối với các sinh viên đang theo học lớp tài năng và sinh viên lớp đại trà cụ thể như sau:

- Đối với sinh viên đang học lớp tài năng được tiếp tục theo học phải đạt các tiêu chí:

+ Điểm trung bình trung học tập và điểm rèn luyện của năm học trước liền kề từ loại Khá trở lên.

+ Không bị học lại.

+ Không bị kỷ luật.

+ Nếu không đạt được các tiêu chí trên, sinh viên sẽ được chuyển sang học lớp đại trà cùng chuyên ngành, có trình độ và hệ đào tạo tương đương.

- Đối với sinh viên lớp đại trà được xem xét tuyển chọn vào học lớp tài năng phải đạt các tiêu chí sau:

+ Điểm trung bình chung học tập, điểm rèn luyện của năm học trước liền kề từ loại Khá trở lên.

+ Không bị học lại.

+ Không bị kỷ luật.

- Nhà trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã được xác định.

V. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Tiêu chí tuyển chọn tài năng được ban hành, các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch và thông báo tuyển sinh theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích tuyển chọn tài năng và mục tiêu của Đề án “Đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016.

2. Căn cứ điều kiện của từng trường, Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo quyết định các tiêu chí tuyển chọn bổ trợ (nếu thấy cần thiết) phù hợp với điều kiện và đặc điểm ngành nghề đào tạo tài năng được giao và Tiêu chí tuyển chọn tài năng đã được phê duyệt.

3. Trong quá trình thực hiện Tiêu chí tuyển chọn tài năng, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ sở đào tạo báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

 

 

TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN TÀI NĂNG NGÀNH ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Kèm theo Quyết định số 1560/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch)

__________________

 

I. MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN

Phát hiện, lựa chọn sinh viên có năng khiếu vượt trội, có kiến thức và kỹ năng xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình để đào tạo trở thành những đạo diễn tài năng; có khả năng vận dụng kiến thức về đạo diễn điện ảnh, truyền hình để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao mang tầm quốc gia và quốc tế.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN CHỌN

Sinh viên đã hoàn thành chương trình học năm thứ nhất ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình trình độ đại học, hệ chính quy chương trình đào tạo 4 năm của các trường văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc.

III. TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN

1. Tiêu chí về kết quả học tập

Kết quả học tập năm thứ nhất, cụ thể như sau:

- Điểm trung bình chung học tập: Đạt 7,0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2,5 trở lên (theo thang điểm 4).

- Điểm rèn luyện: Từ loại Khá trở lên.

- Không trong thời gian bị kỷ luật.

2. Tiêu chí về năng lực chuyên môn

a) Tiêu chí về kiến thức

- Có kiến thức tổng hợp và tư duy sáng tạo về lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, văn hóa nghệ thuật và những vấn đề trong cuộc sống và xã hội.

- Có khả năng tư duy hình ảnh và cảm thụ hiện thực.

- Hiểu biết về đặc trưng ngôn ngữ điện ảnh.

- Có thẩm mỹ và kiến thức về văn học, nghệ thuật.

- Có thính giác và thị giác tốt, nhạy cảm với âm thanh và hình ảnh.

b) Tiêu chí về kỹ năng

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc với các thành phần sáng tạo trong các dự án làm phim.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm và tổ chức, quản lý, sắp xếp thời gian làm việc khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm chuyên dụng để dựng hình ảnh, âm thanh và thích ứng nhanh với các thay đổi của công nghệ.

3. Tiêu chí về năng lực ngoại ngữ

- Sinh viên dự tuyển vào lớp tài năng ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình phải có trình độ tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

- Có khả năng ngoại ngữ chuyên ngành để có thể tự tìm hiểu kiến thức nghệ thuật cơ bản trong các tài liệu sách báo tiếng nước ngoài và trên Internet.

4. Tiêu chí về phẩm chất đạo đức

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

- Phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, dễ hòa nhập với môi trường làm việc.

- Có đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết Luật Điện ảnh, Luật Bản quyền.

- Có ý thức tự rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ và tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Tiêu chí về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, sáng tác... theo quy định.

IV. PHƯƠNG THỨC VÀ QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

1. Phương thức tuyển chọn

Xét tuyển và thi tuyển. Xét tuyển hồ sơ và thi tuyển ngoại ngữ, chuyên môn. Cụ thể như sau:

a) Xét tuyển hồ sơ

- Phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu của cơ sở đào tạo).

- Bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện năm thứ nhất.

b) Thi tuyển

- Chuyên môn: Xem phim và viết bài phân tích phim. Thời gian thi: 240 phút.

- Tiếng Anh: Gồm 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Thời gian thi: 120 phút.

c) Yêu cầu cần đạt được

- Bài thi xem phim, viết bài phân tích phim: Nắm vững tư tưởng, chủ đề và nội dung của bộ phim. Phân tích được các yếu tố, hình thức nghệ thuật để xây dựng một bộ phim như: Hình thức thể hiện, bố cục các phân đoạn, thiết kế mỹ thuật, âm thanh, âm nhạc, dàn dựng, diễn xuất của diễn viên trong phim.

- Bài thi tiếng Anh: Tổng điểm tối đa là 100 điểm, trong đó các điểm thành phần được tính như sau: kỹ năng nghe: 20 điểm; kỹ năng đọc: 30 điểm; kỹ năng viết: 30 điểm; kỹ năng nói: 20 điểm.

d) Điểm trúng tuyển, gồm: Điểm chuyên môn và điểm môn tiếng Anh (làm tròn đến 2 chữ số thập phân). Trong đó:

- Điểm môn tiếng Anh phải đạt từ 50 điểm trở lên, trong đó không có kỹ năng nào dưới 1/5 số điểm đối với từng kỹ năng.

- Điểm chuyên môn: Lấy từ cao xuống thấp, trường hợp sinh viên bằng điểm nhau, sẽ xem xét đến điểm trung bình chung của học kỳ trước liền kề. Nếu điểm trung bình chung của học kỳ trước liền kề bằng nhau, thì xem xét điểm rèn luyện của học kỳ trước liền kề. Nếu các điểm trên bằng nhau, thì tiếp tục xem xét đến điểm tuyển sinh đầu vào của sinh viên.

- Lưu ý: không nhận đơn phúc khảo điểm thi năng khiếu.

2. Quy trình tuyển chọn

a) Thi đầu vào

- Thời gian

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 8 hàng năm.

+ Thời gian tuyển chọn hồ sơ: Từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 9 hàng năm.

+ Thời gian thi tuyển: Từ ngày 10 đến 15 tháng 9 hàng năm.

+ Thời gian công bố kết quả tuyển chọn: Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 9 hàng năm.

- Quy trình

+ Bước 1: Thông báo tuyển sinh tài năng được được gửi đến các đơn vị liên quan và đăng trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo trước thời điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 15 ngày.

+ Bước 2: Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

+ Bước 3: Thành lập Hội đồng tuyển chọn.

+ Bước 4: Xét chọn hồ sơ sinh viên dự tuyển trên tiêu chí tuyển chọn

+ Bước 5: Tổ chức thi tuyển chuyên môn và tiếng Anh.

+ Bước 6: Tuyển chọn sinh viên dựa trên kết quả điểm bài thi chuyên môn và tiếng Anh. Lập danh sách trúng tuyển và ra Quyết định công nhận sinh viên trúng tuyển.

b) Quy trình xét tuyển bổ sung và sàng lọc hàng năm

Sau mỗi năm học, Nhà trường tổ chức họp xét đối với các sinh viên đang theo học lớp tài năng và sinh viên lớp đại trà cụ thể như sau:

- Đối với sinh viên đang học lớp tài năng được tiếp tục theo học phải đạt các tiêu chí:

+ Điểm trung bình trung học tập và điểm rèn luyện của năm học trước liền kề từ loại Khá trở lên.

+ Không bị học lại.

+ Không bị kỷ luật.

+ Nếu không đạt được các tiêu chí trên, sinh viên sẽ được chuyển sang học lớp đại trà cùng chuyên ngành, có trình độ và hệ đào tạo tương đương.

- Đối với sinh viên lớp đại trà được xem xét tuyển chọn vào học lớp tài năng phải đạt các tiêu chí sau:

+ Điểm trung bình chung học tập, điểm rèn luyện của năm học trước liền kề từ loại Khá trở lên.

+ Không bị học lại.

+ Không bị kỷ luật.

- Nhà trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã được xác định.

V. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Tiêu chí tuyển chọn tài năng được ban hành, các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch và thông báo tuyển sinh theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích tuyển chọn tài năng và mục tiêu của Đề án “Đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016.

2. Căn cứ điều kiện của từng trường, Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo quyết định các tiêu chí tuyển chọn bổ trợ (nếu thấy cần thiết) phù hợp với điều kiện và đặc điểm ngành nghề đào tạo tài năng được giao và Tiêu chí tuyển chọn tài năng đã được phê duyệt.

3. Trong quá trình thực hiện Tiêu chí tuyển chọn tài năng, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ sở đào tạo báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

 

 

TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN TÀI NĂNG NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1560/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch)

____________________

 

I. MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN

Phát hiện, lựa chọn sinh viên có năng khiếu vượt trội, có kiến thức và kỹ năng xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình để đào tạo trở thành những nhà dựng phim và các kỹ sư âm thanh tài năng; có khả năng vận dụng kiến thức về công nghệ điện ảnh, truyền hình để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao mang tầm quốc gia và quốc tế.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN CHỌN

Sinh viên đã hoàn thành chương trình học năm thứ nhất ngành Công nghệ điện ảnh, truyền hình trình độ đại học, hệ chính quy chương trình đào tạo 4 năm của các trường nghệ thuật trên toàn quốc.

III. TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN

1. Tiêu chí về kết quả học tập

Kết quả học tập năm thứ nhất, cụ thể như sau:

- Điểm trung bình chung học tập: Đạt 7,0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2,5 trở lên (theo thang điểm 4).

- Điểm rèn luyện: Từ loại Khá trở lên.

- Không trong thời gian bị kỷ luật.

2. Tiêu chí về năng lực chuyên môn

a) Tiêu chí về kiến thức

- Có kiến thức tổng hợp và tư duy sáng tạo về lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, văn hóa nghệ thuật và những vấn đề trong cuộc sống và xã hội.

- Có khả năng tư duy hình ảnh và cảm thụ hiện thực.

- Hiểu biết về đặc trưng ngôn ngữ điện ảnh.

- Có thẩm mỹ và kiến thức về văn học, nghệ thuật.

- Có thính giác và thị giác tốt, nhạy cảm với âm thanh và hình ảnh.

- Có kiến thức nền tảng về nhiếp ảnh, quay phim và đạo diễn điện ảnh, truyền hình.

- Có thiên hướng và khả năng làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ điện ảnh, truyền hình và sáng tạo nghệ thuật.

- Có kiến thức đại cương về độ sáng, độ nét, độ tương phản của hình ảnh.

- Có kiến thức tổng quát về hiệu ứng kỹ xảo, hiệu ứng âm thanh.

- Có kiến thức toán học, vật lý và tin học.

- Có kiến thức về các thiết bị, phần mềm dựng phim.

b) Tiêu chí về kỹ năng

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc với các thành phần sáng tạo trong các dự án làm phim.

- Có kỹ năng làm việc nhóm và tổ chức, quản lý, sắp xếp thời gian làm việc khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm chuyên dụng để dựng hình ảnh, âm thanh và thích ứng nhanh với các thay đổi của công nghệ.

3. Tiêu chí về năng lực ngoại ngữ

- Sinh viên dự tuyển vào lớp tài năng ngành Công nghệ điện ảnh, truyền hình phải có trình độ tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

- Có khả năng ngoại ngữ chuyên ngành để có thể tự tìm hiểu kiến thức nghệ thuật cơ bản trong các tài liệu sách báo tiếng nước ngoài và trên internet.

4. Tiêu chí về phẩm chất đạo đức

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

- Phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, dễ hòa nhập với môi trường làm việc.

- Có đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết Luật Điện ảnh, Luật Bản quyền.

- Có ý thức tự rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ và tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Tiêu chí về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, sáng tác... theo quy định.

IV. PHƯƠNG THỨC VÀ QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

1. Phương thức tuyển chọn

Xét tuyển và thi tuyển. Xét tuyển hồ sơ và thi tuyển ngoại ngữ, chuyên môn. Cụ thể như sau:

a) Xét tuyển hồ sơ

- Phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu của cơ sở đào tạo).

- Bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện năm thứ nhất.

b) Thi tuyển

- Chuyên môn: Xem phim và viết bài phân tích phim. Thời gian thi: 240 phút

- Tiếng Anh: Gồm 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Thời gian thi: 120 phút

c) Yêu cầu cần đạt được

- Bài thi xem phim, viết bài phân tích phim: Nắm vững tư tưởng, chủ đề và nội dung của bộ phim. Phân tích được các yếu tố, hình thức nghệ thuật để xây dựng một bộ phim như: Hình thức thể hiện, bố cục các phân đoạn, thiết kế mỹ thuật, âm thanh, âm nhạc, dàn dựng, diễn xuất của diễn viên trong phim. Đánh giá được hiệu quả của âm thanh, tiếng động, âm nhạc, ngôn ngữ đối thoại được sử dụng trong một bộ phim.

- Bài thi tiếng Anh: Tổng điểm tối đa là 100 điểm, trong đó các điểm thành phần được tính như sau: kỹ năng nghe: 20 điểm; kỹ năng đọc: 30 điểm; kỹ năng viết: 30 điểm; kỹ năng nói: 20 điểm.

d) Điểm trúng tuyển, gồm: Điểm chuyên môn và điểm môn tiếng Anh (làm tròn đến 2 chữ số thập phân). Trong đó:

- Điểm môn tiếng Anh phải đạt từ 50 điểm trở lên, trong đó không có kỹ năng nào dưới 1/5 số điểm đối với từng kỹ năng.

- Điểm chuyên môn: Lấy từ cao xuống thấp, trường hợp sinh viên bằng điểm nhau, sẽ xem xét đến điểm trung bình chung của học kỳ trước liền kề. Nếu điểm trung bình chung của học kỳ trước liền kề bằng nhau, thì xem xét điểm rèn luyện của học kỳ trước liền kề. Nếu các điểm trên bằng nhau, thì tiếp tục xem xét đến điểm tuyển sinh đầu vào của sinh viên.

- Lưu ý: Không nhận đơn phúc khảo điểm thi năng khiếu.

2. Quy trình tuyển chọn

a) Thi đầu vào

- Thời gian

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 8 hàng năm.

+ Thời gian tuyển chọn hồ sơ: Từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 9 hàng năm.

+ Thời gian thi tuyển: Từ ngày 10 đến 15 tháng 9 hàng năm.

+ Thời gian công bố kết quả tuyển chọn: Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 9 hàng năm.

- Quy trình

+ Bước 1: Thông báo tuyển sinh tài năng được được gửi đến các đơn vị liên quan và đăng trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo trước thời điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 15 ngày.

+ Bước 2: Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

+ Bước 3: Thành lập Hội đồng tuyển chọn.

+ Bước 4: Xét chọn hồ sơ sinh viên dự tuyển trên tiêu chí tuyển chọn.

+ Bước 5: Tổ chức thi tuyển chuyên môn và tiếng Anh.

+ Bước 6: Tuyển chọn sinh viên dựa trên kết quả điểm bài thi chuyên môn và tiếng Anh. Lập danh sách trúng tuyển và ra Quyết định công nhận sinh viên trúng tuyển.

b) Quy trình xét tuyển bổ sung và sàng lọc hàng năm

Sau mỗi năm học, Nhà trường tổ chức họp xét đối với các sinh viên đang theo học lớp tài năng và sinh viên lớp đại trà cụ thể như sau:

- Đối với sinh viên đang học lớp tài năng được tiếp tục theo học phải đạt các tiêu chí:

+ Điểm trung bình trung học tập và điểm rèn luyện của năm học trước liền kề từ loại Khá trở lên.

+ Không bị học lại.

+ Không bị kỷ luật.

+ Nếu không đạt được các tiêu chí trên, sinh viên sẽ được chuyển sang học lớp đại trà cùng chuyên ngành, có trình độ và hệ đào tạo tương đương.

- Đối với sinh viên lớp đại trà được xem xét tuyển chọn bổ sung vào học lớp tài năng phải đạt các tiêu chí sau:

+ Điểm trung bình chung học tập, điểm rèn luyện của năm học trước liền kề từ loại Khá trở lên.

+ Không bị học lại.

+ Không bị kỷ luật.

- Nhà trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã được xác định.

V. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Tiêu chí tuyển chọn tài năng được ban hành, các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch và thông báo tuyển sinh theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích tuyển chọn tài năng và mục tiêu của Đề án “Đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016.

2. Căn cứ điều kiện của từng trường, Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo quyết định các tiêu chí tuyển chọn bổ trợ (nếu thấy cần thiết) phù hợp với điều kiện và đặc điểm ngành nghề đào tạo tài năng được giao và Tiêu chí tuyển chọn tài năng đã được phê duyệt.

3. Trong quá trình thực hiện Tiêu chí tuyển chọn tài năng, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ sở đào tạo báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch xem xét, quyết định./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi