Quyết định 1092/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam Chủ đề “Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng”

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1092/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1092/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam Chủ đề “Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng”
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1092/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:25/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tại TP. Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 25/4/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1092/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam Chủ đề “Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng”. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc là 05 ngày trong tháng 8/2023 tại Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Chương trình dự thi của mỗi đoàn từ 30 - 35 phút, trong đó phần giới thiệu sách phải đảm bảo ít nhất 15 phút gồm 04 phần:

- Phần 1: Giới thiệu đội hình;

- Phần 2: Giới thiệu sách;

- Phần 3: Giới thiệu một sáng kiến kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền sách, báo, tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam;

- Phần 4: Năng khiếu.

3. Thành phần tham dự khoảng 800 đại biểu, bao gồm: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Lãnh đạo Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1092/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

__________

Số: 1092/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền
phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam
Chủ đề “Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng”

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Thư viện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam, chủ đề “Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng” (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Vụ Thư viện được cấp qua Văn phòng Bộ; nguồn ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nguồn ngân sách của các đơn vị tham gia.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, TV(3), QL.13

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

 

 

KẾ HOẠCH
Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền
phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam
Chủ đề “Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng”

(Kèm theo Quyết định số: 1092/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

______________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023 (sau đây gọi là Liên hoan) là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Với chủ đề “Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng”, Liên hoan nhằm tuyên truyền, phổ biến những tài liệu, sách báo về vị trí, vai trò, chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo và biên giới, lãnh thổ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức Liên hoan phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra.

- Các đoàn tổ chức tập luyện và tham gia Liên hoan đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ, thể hiện tính chuyên nghiệp, nghiêm túc, đúng chủ đề, chặt chẽ và khoa học.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tên hoạt động: Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam, chủ đề “Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng”.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian dự kiến: 05 ngày, tháng 8 năm 2023 (kể cả thời gian tổng duyệt Chương trình).

- Địa điểm dự kiến: Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3. Thành phần tham dự

a) Ban Chỉ đạo:

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Lãnh đạo Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b) Ban Tổ chức:

- Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

c) Đại biểu tham dự:

- Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ VHTTDL;

- Lãnh đạo một số Sở VHTTDL/Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh/thành; lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam; lãnh đạo Thư viện Quốc gia Việt Nam; lãnh đạo các thư viện lực lượng vũ trang; lãnh đạo và cán bộ thư viện các tỉnh/thành; bạn đọc thư viện;

- Dự kiến: 30 đoàn tham gia Liên hoan.

- Các phóng viên báo, đài ở trung ương và địa phương.

Số lượng dự kiến: 800 đại biểu

4. Nội dung Liên hoan

Mỗi đoàn tham gia Liên hoan thực hiện đầy đủ các phần thi theo quy định và đúng với chương trình, kịch bản đã đăng ký với Ban Tổ chức:

- Chương trình dự thi của mỗi đoàn từ 30 - 35 phút, trong đó phần giới thiệu sách phải đảm bảo ít nhất 15 phút. Gồm 04 phần:

+ Phần 1: Giới thiệu đội hình;

+ Phần 2: Giới thiệu sách;

+ Phần 3: Giới thiệu một sáng kiến kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền sách, báo, tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam/hoặc giới thiệu một mô hình phục vụ sách, báo, tư liệu hiệu quả, phát triển văn hóa đọc cho nhân dân các vùng biển, đảo của địa phương;

+ Phần 4: Năng khiếu.

- Chương trình tham gia Liên hoan được Ban Tổ chức ghi hình, biên tập và đăng tải trên Kênh “Sách và Trí tuệ Việt” (Kênh Youtube do Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý) để khán giả bình chọn. Giải thưởng phụ dành cho Chương trình khán giả bình chọn nhiều nhất sẽ được Ban Tổ chức công bố trên không gian mạng và các phương tiện truyền thông đại chúng sau thời gian diễn ra Liên hoan.

5. Khen thưởng

a) Hình thức:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cho đơn vị đăng cai Liên hoan.

- Giải thưởng của Ban Tổ chức tặng cho các đơn vị đạt giải theo cơ cấu giải thưởng tại Liên hoan.

- Cờ lưu niệm của Ban Tổ chức tặng cho các đơn vị tham gia.

b) Cơ cấu giải thưởng:

- Giải chính dự kiến gồm 30 giải: 05 giải Xuất sắc, 08 giải Nhất, 08 giải Nhì, 09 giải Ba.

- Giải phụ dự kiến gồm 05 giải: giới thiệu đội hình ấn tượng nhất; tuyên truyền giới thiệu sách đạt yêu cầu chuyên môn nhất; sáng kiến hoặc mô hình phục vụ hiệu quả nhất; năng khiếu hay nhất; chương trình được khán giả bình chọn nhiều nhất.

III. KINH PHÍ

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Kinh phí tổ chức Liên hoan, khen thưởng cho đơn vị đăng cai và các giải thưởng Liên hoan trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Vụ Thư viện được cấp qua Văn phòng Bộ theo dự toán được phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bố trí kinh phí hỗ trợ, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan tại địa phương theo phân công.

3. Các đơn vị tham gia: Chịu trách nhiệm kinh phí dàn dựng chương trình, tập luyện, đi lại, ăn nghỉ trong thời gian chuẩn bị và tham gia Liên hoan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này; chuẩn bị về nội dung, địa điểm, cơ sở vật chất và khách mời; chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị tham gia Liên hoan; báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả Liên hoan. Cụ thể thực hiện các nội dung sau:

- Gửi công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng cai và phối hợp tổ chức Liên hoan; hướng dẫn các địa phương/đơn vị đăng ký tham gia Liên hoan (tháng 3/2023);

- Gửi công văn hướng dẫn các địa phương/đơn vị về nội dung, thể lệ Liên hoan (tháng 04/2023).

- Tổ chức khảo sát và làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác phối hợp tổ chức Liên hoan; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký Liên hoan (tháng 5/2023).

- Chỉ đạo nội dung, điều hành, xây dựng kịch bản, chương trình nghệ thuật khai mạc, bế mạc đảm bảo chất lượng Liên hoan (tháng 5-7/2023).

- Công tác truyền thông về những hoạt động phát động, triển khai tổ chức Liên hoan (tháng 5-7/2023).

- Gửi công văn huy động các nhà sách, nhà xuất bản góp sách xây dựng thư viện ở các vùng đảo xa; tham gia trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam tại Liên hoan (tháng 6/2023).

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, khánh tiết, backdrop, băng rôn, áp phích tuyên truyền trước và trong thời gian diễn ra Liên hoan; công tác khen thưởng Liên hoan (bằng khen, cờ lưu niệm, cờ giải, hoa...) (tháng 7-8/2023).

- Tổ chức trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam, xếp sách nghệ thuật theo chủ đề “Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng” (tháng 8/2023).

- Quay video, biên tập, in ấn đĩa hình, đăng tải các chương trình dự thi trên Kênh “Sách và Trí tuệ Việt”, chụp ảnh lưu giữ tư liệu về chương trình của các đội tuyển tham gia Liên hoan (tháng 8/2023).

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo Lãnh đạo bộ những vấn đề liên quan đến tài chính; Văn phòng Bộ phê duyệt dự toán kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch theo quy định.

3. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Thư viện thẩm định cơ cấu giải thưởng, thực hiện các thủ tục khen thưởng cho Liên hoan.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị tham gia Liên hoan căn cứ Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí kinh phí, tạo điều kiện về thời gian, nhân lực, chỉ đạo các thư viện tham gia Liên hoan đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền chính trị.

5. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí hỗ trợ và đảm bảo công tác an ninh, an toàn, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan tại địa phương theo phân công.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam, chủ đề “Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng”. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động, nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có sự thay đổi, điều chỉnh, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết định 1576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi