(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ Bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.vn

Trong tuần này (từ 25/12 - 31/12), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 200392) - Ngày 24/12/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 48/2004/CT-TTg về việc tổ chức đón tết Ất Dậu năm 2005.

 

* (SMS: 17621 - Khong gui qua Fax) - Ngày 22/12/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 47/2004/CT-TTg về các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu.

 

* (SMS: 17618 - Khong gui qua Fax) - Ngày 20/12/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 210/2004/NĐ-CP quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

 * (SMS: 200387 - Khong gui qua Fax) - Ngày 22/12/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 123/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm.

 

* (SMS: 200386 - Khong gui qua Fax) - Ngày 15/12/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 120/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán.

 

BỘ THƯƠNG MẠI

 

* (SMS: 200391) - Ngày 30/12/2004, Bộ Thương mại đã ban hành Thông báo số 6627/TM-XNK về việc hướng dẫn nộp lệ phí  hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005.

 

* (SMS: 200390 - Khong gui qua Fax) - Ngày 24/12/2004, Bộ Thương mại đã ban hành Thông báo số 6494/TM-XNK về việc hướng dẫn xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU.

 

* (SMS: 200389) - Ngày 23/12/2004, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 1925/2004/QĐ-BTM về việc bổ sung Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ Thương mại.

 

* (SMS: 200388 - Khong gui qua Fax) - Ngày 22/12/2004, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 1916/QĐ-BTM về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thương mại.