(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ Bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.vn

Trong tuần này (từ 18/12 - 24/12), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

QUỐC HỘI

 

* (SMS: 200367 - Khong gui qua Fax) - Ngày 03/12/2004, Quốc hội đã ban hành Luật An ninh Quốc gia, số 32/2004/QH11.

 

* (SMS: 200366 - Khong gui qua Fax) - Ngày 03/12/2004, Quốc hội đã ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, số 31/2004/QH11.

 

* (SMS: 200365 - Khong gui qua Fax) - Ngày 03/12/2004, Quốc hội đã ban hành Luật Xuất bản, số 30/2004/QH11.

 

* (SMS: 200364 - Khong gui qua Fax) - Ngày 03/12/2004, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, số 29/2004/QH11.

 

* (SMS: 200363 - Khong gui qua Fax) - Ngày 03/12/2004, Quốc hội đã ban hành Luật Điện lực, số 28/2004/QH11.

 

* (SMS: 200362 - Khong gui qua Fax) - Ngày 03/12/2004, Quốc hội đã ban hành Luật Cạnh tranh, số 27/2004/QH11.

 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 200372) - Ngày 14/12/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 208/2004/NĐ-CP quy định việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

 

* (SMS: 200368) - Ngày 14/12/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 207/2004/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc công ty Nhà nước.

 

* (SMS: 200369) - Ngày 14/12/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 206/2004/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước.

 

* (SMS: 200371 - Khong gui qua Fax) - Ngày 14/12/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 205/2004/NĐ-CP quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước. 

* (SMS: 200370) - Ngày 14/12/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 203/2004/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu.