(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.vn

Trong tuần này (từ 20/11 - 26/11), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 200299 - Khong gui qua fax) - Ngày 18/11/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 191/2004/NĐ-CP về quản lý hoạt động thuỷ sản của tàu đánh cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam.

 

* (SMS: 17500 - Khong gui qua fax) - Ngày 16/11/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 200301 - Khong gui qua fax) - Ngày 22/11/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông.

 

* (SMS: 17513 - Khong gui qua fax) - Ngày 18/11/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 110/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

 

* (SMS: 17508) - Ngày 15/11/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 13209/TC/TCDN về việc hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về tài chính khi thực hiện cổ phẩn hóa.

 

* (SMS: 17511) - Ngày 15/11/2004, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3734 TCT/ĐTNN về việc hạch toán khoản lương tháng thứ 13 vào chi phí.

 

* (SMS: 200300- Khong gui qua fax) - Ngày 11/11/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 83/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

 

BỘ NỘI VỤ

 

* (SMS: 17505) - Ngày 17/11/2004, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV về việc ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 

BỘ CHÍNH TRỊ

 

* (SMS: 200302 - Khong gui qua fax) - Ngày 15/11/2004, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.