(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ Bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.vn

Trong tuần này (từ 04/12 - 10/12), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 200335 - Khong gui qua Fax) - Ngày 06/12/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010.

 

* (SMS: 17540 - Khong gui qua Fax) - Ngày 03/12/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

 

* (SMS: 200334 - Khong gui qua Fax) - Ngày 03/12/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

 

* (SMS: 200330 - Khong gui qua Fax) - Ngày 03/12/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

 

* (SMS: 200329 - Khong gui qua Fax) - Ngày 03/12/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 200332 - Khong gui qua Fax) - Ngày 07/12/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

 

* (SMS: 200331 - Khong gui qua Fax) - Ngày 07/12/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 116/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày  03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 

* (SMS: 200333) - Ngày 07/12/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 94/2004/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp.

 

* (SMS: 200336) - Ngày 01/12/2004, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1788/TCT/QĐ/TTHT về vIệc ban hành Quy trình thực hiện công tác tuyên truyền và hỗ trợ đối tượng nộp thuế.