(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: 
VB Mã SMS Email gửi đến 998
.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email
[email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.com.vn
.

Trong tuần này (từ 23/06/2007- 29/06/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 500526) - Ngày 25/6/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

 

* (SMS: 500525) - Ngày 22/06/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2007/NĐ-CP  về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ.

 

* (SMS: 500528) - Ngày 22/6/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

 

* (SMS: 500485) - Ngày 22/6/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg về một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 500427) - Ngày 22/06/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

 

* (SMS: 500498) - Ngày 14/6/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

 

* (SMS: 500426) - Ngày 14/04/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

 

* (SMS: 500425) - Ngày 14/6/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 500428) - Ngày 19/6/2007, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 66/2007/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.