(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 6589.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6589.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 6589
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 04/04/2009 - 10/04/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 532585) - Ngày 07/04/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2009/NĐ-CP ngày về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

 

* (SMS: 532510) - Ngày 06/04/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2009/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

 

* (SMS: 532509) - Ngày 06/04/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2009/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu chung.

 

* (SMS: 532525) - Ngày 03/04/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam.

 

* (SMS: 532511) - Ngày 01/04/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu.

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

(SMS: 532612) - Ngày 09/04/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 06/2009/TT-NHNN quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

 

(SMS: 532603) - Ngày 08/04/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 831/QĐ-NHNN về việc bổ sung công ty tài chính tham gia thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh.

 

(SMS: 532584) - Ngày 07/04/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 05/2009/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

(SMS: 532515) - Ngày 03/04/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2009/TT-BTC về việc sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.