Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 6589.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: 
VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6589.
Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email
abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 6589
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 14/03/2009 - 20/03/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 532289) - Ngày 16/03/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

* (SMS: 532284) - Ngày 16/03/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 532319) - Ngày 17/03/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2009/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

* (SMS: 532301) - Ngày 16/03/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 50/2009/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

* (SMS: 532302) - Ngày 11/03/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện.

* (SMS: 532274) - Ngày 09/03/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2009/TT-BTC qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

* (SMS 532264) - Ngày 13/03/2009, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 04/2009/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/209/TT-NHNN ngày 3/2/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh,

LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 532279) - Ngày 12/03/2009, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều.

LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN

* (SMS: 532299) - Ngày 11/03/2009, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.