(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ Bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.vn

Trong tuần này (từ 26/2/2005 - 04/03/2005), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 200535 - Không gửi qua Fax) - Ngày 01/3/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2005/NĐ-CP về  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

 

* (SMS: 200534- Không gửi qua Fax) - Ngày 28/2/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2005/NĐ-CP về quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

 

* (SMS: 200536) - Ngày 28/2/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng về việc xử lý các công trình xây dựng không phù hợp với quy định của Luật Xây dựng.

 

* (SMS: 17822- Không gửi qua Fax) - Ngày 24/2/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2005/NĐ-CP về quy  định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

 

* (SMS: 200539) - Ngày 23/2/2005, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 829/VPCP-VX về việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động và đời sống trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 200540) - Ngày 28/2/2005, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 530/LĐTBXH-TL về việc tạm ứng tiền lương đối với công ty Nhà nước.

 

* (SMS: 200541) - Ngày 22/2/2005, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 470/LĐTBXH-BTXH về việc thực hiện cứu trợ xã hội thường xuyên và đột xuất.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 200537 - Không gửi qua Fax) - Ngày 16/2/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2005/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/6/2004 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

 

* (SMS: 200538 - Không gửi qua Fax) - Ngày 15/2/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4).