Quyết định 1669/QĐ-TTg 2017 Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1669/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN MỘT SỐ BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ
 ĐỐI NGOẠI QUỐC GIA CỦA THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM”
-----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đi ngoại;
Căn cứ Nghị định số 88/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 2434/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt “Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC TIÊU
A. GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020
1. Phát triển báo in Việt Nam News, tạp chí in Báo ảnh Việt Nam và báo điện tử VietnamPlus của Thông tấn xã Việt Nam thành các báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước ta.
2. Các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam đạt được các tiêu chí cụ thể sau đây:
a) Báo in Việt Nam News:
- Tăng số lượng và chất lượng tin, bài chuyên sâu và các chuyên trang, chuyên mục đảm bảo chất lượng thông tin và đạt hiệu quả cao về tuyên truyền đối ngoại.
- Phát triển báo in dưới dạng điện tử (e-paper) để hỗ trợ và từng bước thay thế dần việc phát hành báo giấy.
- Mở rộng đối tượng bạn đọc nước ngoài truy cập trang thông tin điện tử Việt Nam News từ 150 nước hiện nay lên 190 nước.
b) Tạp chí in Báo ảnh Việt Nam:
- Mở rộng địa bàn thông tin đối ngoại của tạp chí in Báo ảnh Việt Nam nhằm tăng cường sự hiện diện, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến độc giả quốc tế. Tăng phát hành miễn phí tạp chí in Báo ảnh Việt Nam từ 140 nước lên 160 nước, trước mắt ưu tiên độc giả vùng biên giới Việt Nam với Lào, Trung Quốc và các nước khu vực Mỹ Latinh.
- Tăng số lượng phát hành Báo ảnh Việt Nam các ngữ cụ thể như sau:
+ Báo tiếng Anh tăng 3.500 cuốn (từ 4.500 cuốn lên 8.000 cuốn);
+ Báo tiếng Trung Quốc tăng 3.000 cuốn (từ 2.000 cuốn lên 5.000 cuốn);
+ Báo tiếng Tây Ban Nha tăng trang, tăng kỳ phát hành từ 2 tháng/số lên 1 tháng/số và tăng 5.000 cuốn (từ 3.000 lên 8.000 cuốn);
+ Báo tiếng Lào tăng 1.500 cuốn (từ 1.500 cuốn lên 3.000 cuốn) và tăng trang, tăng kỳ phát hành lên hàng tháng.
- Tăng cường phát hành Báo ảnh Việt Nam để làm công tác dân vận, tuyên truyền đối ngoại tại các cửa khẩu biên giới; qua các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài đến độc giả nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài.
c) Báo điện tử VietnamPlus:
- Xây dựng phiên bản tiếng Nga trên báo điện tử VietnamPlus nâng tổng số ngôn ngữ của Báo lên thành 6 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc và tiếng Nga).
- Nâng cao chất lượng biên tập, biên dịch trên báo điện tử VietnamPlus và phấn đấu trở thành báo điện tử tích hợp nhiều loại hình thông tin nhất, đi đầu về ứng dụng các công nghệ mới vào quy trình sản xuất thông tin điện tử, đáp ứng yêu cầu của độc giả.
- Phấn đấu đề VietnamPlus trở thành 1 trong 5 báo điện tử có lượng truy cập cao nhất từ nước ngoài.
B. GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2030
- Phát triển thêm các ngữ mới: Tiếng Pháp, tiếng Khmer và tiếng Nga trên Báo ảnh Việt Nam (bản in); tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc và tiếng Đức trên báo điện tử VietnamPlus.
- Các báo in cơ bản chuyển sang phát hành dưới dạng điện tử (e-paper), tiếp tục đẩy mạnh các trang thông tin điện tử. Mở rộng địa bàn truy cập của các báo đến các khu vực trọng điểm trên thế giới, các nước lớn với lượng truy cập tăng cao hơn giai đoạn trước.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nâng cao số lượng và chất lượng thông tin:
a) Nâng cao số lượng và chất lượng thông tin đối ngoại, thông tin kịp thời, có sức thuyết phục về tình hình đất nước và con người Việt Nam.
b) Xây dựng và tăng cường số lượng, chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, nhu cầu của từng nước và theo lĩnh vực để thu hút độc giả. Tăng cường sử dụng chuyên gia nước ngoài có chuyên môn, trình độ ngôn ngữ báo chí để nâng cao chất lượng biên tập, biên dịch và tăng lượng thông tin đối ngoại viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài để phù hợp văn phong, ngôn ngữ và hấp dẫn độc giả.
c) Tăng cường sản xuất các sản phẩm thông tin đa phương tiện theo xu hướng báo chí mới, hiện đại trên nền tảng công nghệ số, bao gồm cả cung cấp thông tin lên các trang mạng xã hội để thu hút độc giả.
2. Công tác quảng bá và phát hành sản phẩm:
a) Đa dạng hóa các kênh phát hành của báo in thông qua đường ngoại giao, du lịch, đầu tư, hợp tác trao đổi thông tin với các hãng thông tấn báo chí quốc tế... Phát triển mạnh báo in dưới dạng điện tử (e-paper) để mở rộng phạm vi phát hành đến những địa bàn xa, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm.
b) Xây dựng kế hoạch chung cho công tác quảng bá, tuyên truyền cho các tờ báo đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam theo đối tượng, mục tiêu từng giai đoạn của Đề án, Tận dụng tối đa các kênh truyền thông xã hội nhằm lan tỏa thông tin, tiết kiệm chi phí và phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ, sự thay đổi trong thói quen của người tiếp nhận thông tin.
3. Kỹ thuật và công nghệ:
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ báo chí hiện đại, đầu tư trang thiết bị và công nghệ đáp ứng yêu cầu làm báo hiện đại, đa phương tiện ở tất cả các khâu: Sản xuất, biên tập, quản lý, lưu trữ, chế bản điện tử, quản lý điều hành...
4. Nhân lực:
a) Xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên làm thông tin đối ngoại chuyên nghiệp, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đạo đức của người làm báo, thành thạo ngoại ngữ, có kiến thức chuyên môn sâu, tâm huyết với nghề.
b) Thường xuyên đào tạo lại và bồi dưỡng kỹ năng làm báo hiện đại cho các phóng viên, biên tập viên.
5. Hợp tác quốc tế:
Đẩy mạnh việc hợp tác, trao đổi thông tin quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực với các hãng thông tấn lớn trên thế giới để tăng cường ảnh hưởng của các sản phẩm thông tin đối ngoại của Thông tấn xã Việt Nam và nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho phóng viên làm thông tin đối ngoại.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động các báo in và báo điện tử quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam theo Đề án.
IV. TCHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tấn xã Việt Nam:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án; định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Thông tin truyền thông để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án.
b) Xây dựng dự toán kinh phí theo giai đoạn và hàng năm gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
c) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng thông tin đối ngoại cho các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam trong từng giai đoạn.
2. Trách nhiệm của các bộ, ngành chức năng:
a) Bộ Thông tin và Truyền thông: Kiểm tra, đôn đốc, định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án.
b) Bộ Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.
c) Bộ Ngoại giao: Hỗ trợ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam hoạt động tại địa bàn nước ngoài và hợp tác, cung cấp thông tin về các sự kiện đối ngoại, hỗ trợ trong công tác phát hành các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia ra nước ngoài.
d) Bộ Quốc phòng: Hợp tác quảng bá, tuyên truyền và hỗ trợ Thông tấn xã Việt Nam trong việc phát hành các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia tại các cửa khẩu biên giới.
Các bộ, ngành chức năng khác và các cơ quan báo chí, xuất bản triển khai thực hiện Đề án theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các cơ quan báo chí, xuất bản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (2).PC
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

thuộc tính Quyết định 1669/QĐ-TTg

Quyết định 1669/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1669/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:31/10/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phát triển báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia

Ngày 31/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1669/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam.
Đề án này đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2020, phát triển báo in Việt Nam News, tạp chí in Báo ảnh Việt Nam và báo điện tử VietnamPlus của Thông tấn xã thành các báo in và báo điện tử đối ngoại có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại.
Cụ thể, với báo in Việt Nam News: Mở rộng đối tượng bạn đọc nước ngoài truy cập trang thông tin điện tử Việt Nam News từ 150 nước hiện nay lên 190 nước; Với Tạp chí in Báo ảnh Việt Nam: Tăng số lượng phát hành đối với các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Lào; Với báo điện tử VietnamPlus: Xây dựng phiên bản tiếng Nga và phấn đấu để VietnamPlus trở thành 01 trong 05 báo điện tử có lượng truy cập cao nhất từ nước ngoài…
Để hoàn thành các mục tiêu này, Đề án nhấn mạnh tới một số giải pháp chủ yếu như: Nâng cao số lượng và chất lượng thông tin đối ngoại; Đa dạng hóa các kênh phát hành của báo in thông qua đường ngoại giao, du lịch, đầu tư, hợp tác trao đổi thông với các hãng thông tấn báo chí quốc tế; Đầu tư trang thiết bị và công nghệ đáp ứng yêu cầu làm báo hiện đại, đa phương tiện ở tất cả các khâu; Xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên làm thông tin đối ngoại chuyên nghiệp…
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1669/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi