Chỉ thị 17/CT-TTg ngăn chặn tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 _________

Số: 17/CT-TTG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

 

 

CHỈ THỊ

Về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài

_________________________

 

Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Ủy ban châu Âu (EC) đã áp dụng biện pháp cảnh báo “Thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu (EU) do tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Để tháo gỡ “Thẻ vàng”, giữ uy tín thương hiệu thủy sản Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU đã chỉ đạo các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển nỗ lực, quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU và đã được phía EC ghi nhận, đánh giá cao cam kết, quyết tâm chính trị và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai thực hiện chống khai thác IUU.

Tuy nhiên, phía EC đánh giá một số công tác vẫn còn chậm, chua có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt là tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài có giảm, nhưng chưa vững chắc và diễn biến phức tạp. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do công tác phối hợp giữa các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển chưa chặt chẽ trong trao đổi thông tin, phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa sớm, điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm.

Để kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài, góp phần tháo gỡ “Thẻ vàng” của EC, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công tác phối hợp, trao đổi thông tin, phát hiện, phòng ngừa sớm, điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm, trên cơ sở các nguyên tắc, nội dung chính sau:

1. Nguyên tắc trao đổi, xử lý thông tin

a) Tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

b) Chủ động, thường xuyên trao đổi thông tin; đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.

c) Bảo đảm sự đoàn kết, hỗ trợ, phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan liên quan.

d) Thông tin, dữ liệu trao đổi giữa các cơ quan chỉ sử dụng cho mục đích nghiệp vụ của cơ quan được cung cấp.

đ) Những trường hợp phát sinh trong quá trình phối hợp xử lý thông tin phải được bàn bạc, thống nhất giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung trao đổi thông tin của các cơ quan:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Công tác quản lý tàu cá, ngư dân hoạt động khai thác hải sản trên biển.

- Kết quả hợp tác về thủy sản, chống khai thác IUU với các nước, tổ chức quốc tế và khu vực.

- Tàu cá mất tín hiệu, vượt ranh giới khai thác trên biển, có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài.

- Kết quả xử lý tàu cá ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.

- Các tổ chức, cá nhân Việt Nam được cấp văn bản chấp thuận hoặc giấy phép cho tàu cá khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam.

- Công tác chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác; ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản.

- Kết quả xác minh thông tin liên quan đến tàu cá ngư dân cho cơ quan ngoại giao để làm cơ sở đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân Việt Nam.

b) Bộ Quốc phòng:

- Tình hình, kết quả tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực vùng biển giáp ranh, chồng lấn, tranh chấp chưa được phân định giữa Việt Nam với các nước.

- Tình hình, kết quả kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập cảng, bến theo quy định.

- Tình hình, kết quả ngăn chặn, điều tra, xác minh xử lý tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản.

- Tình hình, kết quả can thiệp, đấu tranh đối với các lực lượng chức năng các nước bắt giữ, xử lý trái phép tàu cá Việt Nam trên vùng biển giáp ranh.

- Kết quả xác minh thông tin liên quan đến tàu cá ngư dân cho cơ quan ngoại giao để làm cơ sở đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân Việt Nam.

c) Bộ Công an:

- Tình hình, kết quả điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tổ chức, môi giới, móc nối đưa người, tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; đưa tàu cá, ngư dân về nước trái pháp luật.

- Chủ trương, biện pháp xử lý của các nước đối với tàu cá, ngư dân nước ngoài vi phạm vùng biển khai thác hải sản trái phép.

d) Bộ Ngoại giao:

- Tình hình đàm phán ký kết phân định ranh giới biển giữa Việt Nam và các nước liên quan.

- Tình hình, kết quả đấu tranh, đảm bảo quyền lợi chính đáng của ngư dân Việt Nam khi bị lực lượng chức năng các nước bắt giữ, xử lý.

- Kết quả thu thập thông tin tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, trao trả (biển kiểm soát tàu cá, họ tên, địa chỉ thuyền trưởng, thuyền viên, vùng biển vi phạm, hậu quả xảy ra, các biện pháp ngăn chặn, xử lý của nước ngoài đối với tàu cá bị bắt giữ, v.v...) để các cơ quan, đơn vị chức năng trong nước điều tra, xử lý các vụ việc. Chứng cứ vi phạm của tàu cá ngư dân Việt Nam khi các nước cung cấp.

- Thông tin nhận được qua kênh ngoại giao về phản ứng, quan điểm, thái độ các nước và tổ chức quốc tế đối với khai thác IUU.

đ) Bộ Thông tin và Truyền thông:

Tình hình công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài.

e) Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển:

- Tàu cá của địa phương đã được đăng ký, đăng kiểm; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá; cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản.

- Tàu cá của địa phương khi đang khai thác trên biển bị mất tín hiệu, vượt ranh giới khai thác trên biển, có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài.

- Tình hình, kết quả kiểm tra, kiểm soát tàu cá và ngư dân xuất, nhập cảng, bến theo quy định.

- Tình hình, kết quả xử lý tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài và các vụ việc tại địa phương có dấu hiệu môi giới, móc nối đưa người, tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

3. Cơ chế phối hợp trao đổi, xử lý thông tin

Việc trao đổi, tiếp nhận, xử lý thông tin phải đúng với nhiệm vụ được giao của các đơn vị và phải bảo đảm thông suốt 24/24 giờ trong ngày (trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp), bằng các phương thức phù hợp theo quy định của pháp luật (văn bản, điện thoại, fax, email, v.v...).

4. Đầu mối trao đổi thông tin, xử lý thông tin

Thủ trưởng các ban, bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển cử đầu mối chịu trách nhiệm trao đổi, xử lý thông tin và gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU) để tổng hợp; đồng thời gửi Bộ Quốc phòng.

5. Trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin

Thủ trưởng các ban, bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng của mình triển khai, thực hiện tiếp nhận, xử lý các thông tin nhận được theo đúng chức năng, thẩm quyền và theo Chỉ thị này đảm bảo thông tin được trao đổi liên tục, an toàn, bảo mật; thông báo kết quả xử lý thông tin cho bên cung cấp thông tin và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU); chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý đầy đủ, kịp thời các thông tin nhận được.

6. Báo cáo kết quả trao đổi thông tin, xử lý thông tin

Các bộ, ngành liên quan và địa phương tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này. Kết quả thực hiện trao đổi, xử lý thông tin của các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển là một nội dung trong báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU và được gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Hiệp hội chế biến xuất khấu thủy sản (VASEP);

- Hội Nghề cá Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, QHQT, QHĐP;

- Lưu: VT, NN (2b). Khánh

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành

 

 

thuộc tính Chỉ thị 17/CT-TTg

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:17/CT-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:24/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Ngoại giao , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phối hợp giữa các bộ và 28 tỉnh ven biển để quản lý, ngăn chặn tàu cá khai thác IUU

Ngày 24/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 17/CT-TTg về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài.

Theo đó, để kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, trao đổi thông tin về công tác quản lý tàu cá, ngư dân hoạt động khai thác hải sản trên biển; kết quả hợp tác về thủy sản, chống khai thác IUU với các nước, tổ chức quốc tế và khu vực.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển phối hợp, trao đổi thông tin về tàu cá của địa phương đã được đăng ký, đăng kiểm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá; cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản cũng như tình hình, kết quả xử lý tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài và các vụ việc tại địa phương có dấu hiệu môi giới, móc nối đưa người, tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Ngoài ra, việc trao đổi, tiếp nhận, xử lý thông tin phải đúng với nhiệm vụ được giao của các đơn vị và phải bảo đảm thông suốt 24/24 giờ trong ngày bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật (văn bản, điện thoai, fax, email…).

Xem chi tiết Chỉ thị 17/CT-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE PRIME MINISTER 
_______

No. 17/CT-TTg

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

__________

Hanoi, June 24, 2021

 

 

DIRECTIVE

On mechanism of interdisciplinary coordination among committees, ministries, sectors and the People’s Committees of 28 coastal provinces and centrally run cities in information exchange and processing in order to ward off, then stop the violations of regulations against illegal, unreported and unregulated fishing (IUU) in foreign territorial waters

 

On October 23, 2017, the European Committee (EU) applied the warning measure of “Yellow Card” to Vietnam’s exploited marine products exported into the European Union (EU) as Vietnamese fishing ships and fishermen breached the regulations against illegal, unreported and unregulated fishing (IUU). In order to have the “Yellow Card” removed and preserve the brands of Vietnamese marine products, the Prime Minister, head of the National Steering Committee against the IUU fishing, has directed various committees, ministries, ministerial-level agencies and the People’s Committees of 28 coastal provinces and centrally-run cities to endeavor and apply resolute measures against IUU fishing, and the EC has recognized and highly appreciated Vietnam’s commitment, political resolve and efforts in applying the anti-IUU fishing measures.

However, the EC held that some activities remain slow, without marked improvement, especially the illegal fishing in foreign territorial waters by Vietnamese fishing ships has dropped but unstably and developed in a complicated manner. One of the important causes thereof is the unclose coordination among committees, ministries, ministerial-level agencies and the People’s Committees of 28 coastal provinces and centrally-run cities in exchange of information, detection, early prevention, investigation and timely handling of violation cases.

In order to resolutely prevent and put an end to the violation of regulations against IUU fishing in foreign territorial waters by Vietnamese fishing ships and fishermen, contributing to the removal of EC’s “Yellow Card”, the Prime Minister requests ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of the People’s Committees of 28 coastal provinces and centrally-run cities to concentrate efforts on directing the functional bodies to strictly carry out activities of coordination, information exchange, detection, early prevention, investigation and timely handling of violation cases, based on the following major principles and contents:

1. Principles on information exchange and processing

a/ To comply with the Party’s undertakings and guidelines and the State’s policies and laws, in accordance with the functions and tasks of their respective units.

b/ To proactively and regularly exchange information; to ensure the supply of adequate, accurate and timely information.

c/ To ensure the unity, support and effective coordination among concerned agencies.

d/ The information and data exchanged between agencies shall be used only for the professional purposes of the information-supplied agencies.

dd/ Cases arising in the course of coordination in information processing shall be discussed and settled with unanimity under provisions of law.

2. Contents of the exchange of agencies’ information:

a/ The Ministry of Agriculture and Rural Development:

- The management of fishing ships and fishermen exploiting marine products on sea.

- The results of fishery cooperation against IUU fishing with other countries, international and regional organizations.

- The fishing ships which lose signals, cross the sea-fishing boundaries, are in the danger of encroaching upon foreign territorial waters.

- The results of handling Vietnamese fishing ships which encroached upon foreign territorial waters.

- The Vietnamese organizations and individuals granted the written approvals or permits for fishing ships to exploit marine products in sea areas outside Vietnamese sea regions.

- The certification of output and inquiry into the origin of exploited marine products; recording and submission of marine product- exploiting diaries and reports.

- The results of certification of information related to fishing ships and fishermen sent for diplomatic missions to use as basis for struggle and protection of legitimate interests of Vietnamese fishermen.

b/ The Ministry of Defense:

- The situation and result of patrol, examination and control at bordering, overlapping or conflicting sea regions not yet delineated between Vietnam and other countries.

- The situation and result of examining and controlling fishing ships exiting and entering ports and wharves as provided.

- The situation and results of preventing, investigating and verifying Vietnamese fishing ships which encroached upon foreign territorial waters for exploitation of marine products.

- The situation and results of intervention and struggle with other countries’ functional forces which illegally seize and handle Vietnamese fishing ships on bordering seas.

- The results of verification of information related to fishing ships and fishermen for diplomatic missions to use as basis for struggle and protection of legitimate interests of Vietnamese fishermen.

c/ The Ministry of Public Security:

-  The situation and results of investigation and handling of cases with signs of organizing, brokering and connecting the dispatches of Vietnamese fishermen and ships for illegal exploitation of marine products in foreign seas; the  illegal entries of fishing ships and people back into the country.

- Other countries’ policies and measures on handling of foreign fishing ships and fishermen encroaching upon their sea regions for illegal exploitation of marine products.

d/ The Ministry of Foreign Affairs:

- The situation of negotiation and conclusion on seas delimitation between Vietnam and relevant countries.

- The situation and results of struggle to ensure the legitimate interests of Vietnamese fishermen arrested and handled by functional forces of other countries.

- The results of collecting information on Vietnamese fishing ships seized and returned by foreign countries (license plates of fishing ships, full names and addresses of ship captains and crew members, encroached sea regions, consequences,  preventing and handling measures applied by foreign countries to seized fishing ships, etc.) for domestic agencies and units to investigate and handle the cases. Evidences of violations by Vietnamese fishing ships and fishermen, supplied by foreign countries.

- Information received via diplomatic channels on response, standpoints and attitudes of other countries and international organizations towards IUU fishing.

dd/ The Ministry of Information and Communications:

The situation on activities of propagating and disseminating knowledge for, and educating fishermen in not encroaching upon foreign sea areas.

e/ The People’s Committees of 28 coastal provinces and centrally run cities:

- The local fishing ships already registered and inspected; installed with journey supervising equipment, marked; granting, extension, renewal, withdrawal of marine product exploitation licenses.

- The local fishing ships which lose signals while fishing, cross the exploitation boundaries on seas, are in danger of encroaching upon foreign seas.

- The situation and results of checking and controlling fishing ships and fishermen exiting and entering ports and wharves as provided.

- The situation and results of handling local fishing ships and fishermen encroaching upon foreign seas as well as local cases with signs of brokering and connecting the dispatches of Vietnamese fishermen and fishing ships for illegal fishing in foreign sea areas.

3. Mechanism of coordination in information exchange and processing

The information exchange, reception and processing shall comply with the assigned tasks of units and not be interrupted 24 hours/day (in unexpected or emergency cases), by appropriate modes (prescribed by law (written documents, telephone calls, fax, email, etc.).

4. Information exchange and processing coordinators

Heads of relevant committees, ministries, ministerial-level agencies and People’s Committees of 28 coastal provinces and centrally-run cities shall appoint coordinators for information exchange and processing and send the lists thereof to the Ministry of Agriculture and Rural Development (the Standing Body of the National Steering Committee for IUU) for synthesis and concurrently to the Ministry of Defense.

5. Information reception and processing responsibility

Heads of relevant committees, ministries, ministerial-level agencies and People’s Committees of 28 coastal provinces and centrally-run cities shall direct, inspect and urge their respective functional agencies or units to receive and process information strictly according to functions, competence and this Directive, ensuring that information are exchanged continuously, safely and confidentially; notify the information processing results to information suppliers and the Ministry of Agriculture and Rural Development (the Standing Body of the National Steering Committee on IUU); be answerable to the Prime Minister for fully and promptly processing the received information.

6. Reporting the results of information exchanges and processing

Ministries, relevant ministerial-level agencies and localities shall strictly implement this Directive. The information exchange and processing results of committees, ministries, ministerial-level agencies and People’s Committees of 28 coastal provinces and centrally-run cities shall constitute a content in the reports on the situation and results of implementing the task of struggling against IUU fishing and be sent to the Ministry of Agriculture and Rural Development (the Standing Body of the National Steering Committee on IUU) for synthesis and report to the Prime Minister and the Head of the National Steering Committee on IUU.-

For the Prime Minister

Deputy Prime Minister

LE VAN THANH

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Directive 17/CT/TTg (Manuscript) DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Directive 17/CT/TTg (Manuscript) PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi