Quyết định 98-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Mục 3, Điều 1 của Quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn của nước ngoài vào nước ta ban hành theo Nghị định 12-CP ngày 01/12/1992

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 98-TTg

NGÀY 17-3-1993 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỤC 3,

ĐIỀU 1 CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC ĐOÀN CỦA TA RA NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC ĐOÀN CỦA NƯỚC NGOÀI VÀO NƯỚC TA BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 12-CP NGÀY 1-12-1992. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Xét tờ trình số 8136-HSSV ngày 17-12-1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 611-A11 ngày 8-1-1993 về việc xin phép được điều chỉnh mục 3, Điều 1 của Quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn của nước ngoài vào nước ta ban hành kèm theo Nghị định số 12-CP ngày 1-12-1992, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. - Khái niệm "đi việc riêng" nêu trong mục 3, Điều 1 của Quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn của nước ngoài vào nước ta ban hành theo Nghị định số 12-CP ngày 1-12-1992 không bao hàm các công dân Việt Nam đi học nước ngoài theo chế độ tự túc.
Các công dân Việt Nam đi học ở nước ngoài kể cả đi học theo chế độ tự túc do Bộ Giáo dục va Đào tạo xem xét quyết định theo Chỉ thị số 270-CT ngày 23 tháng 7 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).
Điều 2. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao; Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Thuộc tính văn bản
Quyết định 98-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Mục 3, Điều 1 của Quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn của nước ngoài vào nước ta ban hành theo Nghị định 12-CP ngày 01/12/1992
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 98-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/03/1993 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Ngoại giao
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 98-TTg

NGàY 17-3-1993 Về VIệC đIềU CHỉNH MụC 3,

ĐIềU 1 CủA QUY CHế QUảN Lý CáC đOàN CủA TA RA

NướC NGOàI Và CáC đOàN CủA NướC NGOàI VàO NướC TA

BAN HàNH THEO NGHị địNH Số 12-CP NGàY 1-12-1992.

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Xét tờ trình số 8136-HSSV ngày 17-12-1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 611-A11 ngày 8-1-1993 về việc xin phép được điều chỉnh mục 3, Điều 1 của Quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn của nước ngoài vào nước ta ban hành kèm theo Nghị định số 12-CP ngày 1-12-1992,

QUYếT địNH:

 

Điều 1. - Khái niệm "đi việc riêng" nêu trong mục 3, Điều 1 của Quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn của nước ngoài vào nước ta ban hành theo Nghị định số 12-CP ngày 1-12-1992 không bao hàm các công dân Việt Nam đi học nước ngoài theo chế độ tự túc.

Các công dân Việt Nam đi học ở nước ngoài kể cả đi học theo chế độ tự túc do Bộ Giáo dục va Đào tạo xem xét quyết định theo Chỉ thị số 270-CT ngày 23 tháng 7 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

Điều 2. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao; Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!