Quyết định 1981/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mi-an-ma

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1981/QĐ-TTg

Quyết định 1981/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mi-an-ma
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1981/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:31/10/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1981/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG ỦY BAN HỖN HỢP VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG MI-AN-MA
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Hiệp định thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mi-an-ma ký tại Yangon ngày 15 tháng 5 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 348/TTg ngày 06 tháng 7 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ Liên bang Mi-an-ma;
Căn cứ Quyết định số 258/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa với nước ngoài;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mi-an-ma, như sau:
1. Tên gọi: Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mi-an-ma (viết tắt là Phân ban hợp tác Việt Nam - Mi-an-ma).
2. Thành phần Phân ban hợp tác Việt Nam - Mi-an-ma (sau đây gọi tắt là Phân ban):
- Chủ tịch Phân ban: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh;
- Phó Chủ tịch Phân ban: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;
- Thư ký Phân ban: cấp vụ của Văn phòng Chính phủ;
- Các thành viên thường trực Phân ban gồm đại diện các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các thành viên khác do Chủ tịch Phân ban quyết định trên cơ sở nội dung cụ thể của từng khóa họp của Ủy ban hỗn hợp.
- Cơ quan giúp việc của Phân ban là bộ máy của Bộ Ngoại giao.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hiệu lực của Quyết định này, các cơ quan liên quan gửi quyết định cử nhân sự theo thành phần Phân ban nêu trên.
Điều 2. Các thành viên của Phân ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 258/TTg ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa với nước ngoài.
Điều 3. Chủ tịch Phân ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Phân ban và các thành viên thường trực Phân ban sử dụng con dấu của cơ quan chủ quản trong giao dịch hành chính.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Phân ban được ngân sách bảo đảm và bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Ngoại giao; các nguồn vốn hỗ trợ và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 369/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mi-an-ma.
Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên Phân ban và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Đối ngoại TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Mi-an-ma (AVIM);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, TCCV, TCCB;
- Lưu: VT, QHQT(03). HQ.
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi