Quyết định 123-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường tổ chức, chỉ đạo quan hệ hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật với nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA CHủ TịCH HộI đồNG Bộ TRưởNG Số 123-CT NGàY 14-4-1992

Về TăNG CườNG Tổ CHứC, CHỉ đạO QUAN Hệ HợP TáC

KINH Tế,VăN HOá, KHOA HọC Kỹ THUậT VớI

NướC CộNG HOà DâN CHủ NHâN DâN LàO.

 

CHủ TịCH HộI đồNG Bộ TRưởNG

 

Thực hiện sự thoả thuận giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Đảng nhân dân cách mạng Lào tháng 10 năm 1991 và hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào thời kỳ 1992 - 1995 và năm 1992, ký ngày 15 tháng 2 năm 1992;

Để tăng cường tổ chức chỉ đạo thực hiện hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa hai nước,

QUYếT địNH:

 

Điều 1. - Bổ sung một số Uỷ viên phân ban Việt Nam trong Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào (dưới đây gọi tắt là Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào).

 

Điều 2. - Cơ quan thường trực của Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào đặt tại Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, có trách nhiệm giúp Hội đồng Bộ trưởng chỉ đạo nghiên cứu cơ chế, chính sách hợp tác với Lào; chuẩn bị các Hiệp định Chính phủ về hợp tác kinh tế văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa hai nước Việt Nam và Lào; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác giữa hai nước trên cơ sở các Hiệp định đã được ký kết.

 

Điều 3. - Hiệp định Chính phủ và các chương trình hợp tác với Lào phải được triển khai theo nguyên tắc quản lý tập trung thống nhất như Chính phủ hai nước đã thoả thuận. Việc ký kết với Lào các Hiệp định, Nghị định thư và các dự án hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật thuộc cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý phải được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho phép.

Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét và quyết định việc ký kết các dự án hợp tác nói trên.

Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc chỉ đạo thực hiện và báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các Hiệp định Chính phủ và các chương trình hợp tác với Lào trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

 

Điều 4. - Kinh phí thực hiện các đề án, dự án tiền khả khi đối với các chương trình hợp tác ghi trong Hiệp định Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Lào... được trích từ nguồn ngân sách của Nhà nước ta viện trợ và hợp tác với Lào.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định. Các thành viên khác của Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào do Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào quyết định.

 

Điều 5. - Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây về quan hệ hợp tác với Lào trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 6. - Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 123-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường tổ chức, chỉ đạo quan hệ hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật với nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào
Cơ quan ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 123-CT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 14/04/1992 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Ngoại giao
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!