Thông tư về việc hướng dẫn thi hành quyết định 251-TTg ngày 7/9/1972 và Thông tư 132-TTg ngày 31/5/1973 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải tiến và tăng cường công tác dạy và học ngoại ngữ ở các trường phổ thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA LIÊN BỘ GIÁO DỤC - TÀI CHÍNH - LAO ĐỘNG
SỐ 28/TT-LB NGÀY 31-12-1973 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH
QUYẾT ĐỊNH 251-TTG, NGÀY 07-09-1972 VÀ THÔNG TƯ 132-TTG, NGÀY 31-05-1973 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CẢI TIẾN
VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 

Tiếp theo Quyết định sô 251/TTg ngày 07-09-1972 về việc cải tiến và tăng cường công tác dạy và học ngoại ngữ ở các trường phổ thông, ngày 31-05-1973, Thủ tướng Chính phủ lại ban hành Thông tư sồ 132/TTg, quy định chế độ động viên và tổ chức những cán bộ đang công tác ở các ngành, có trình độ ngoại ngữ, tham gia giảng dạy ngoại ngữ ở các trường phổ thông.

Liên Bộ Giáo dục - Tài chính - Lao động ra thông tư hướng dẫn thi hành như sau:

 

I- VẤN ĐỀ THU NHẬN VÀ BỐ TRÍ, SỬ DỤNG CÁN BỘ CÁC NGÀNH, THAM GIA GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 

1. Tất cả cán bộ đang công tác ở các ngành, các cấp, có trình độ ngoại ngữ (theo quy định của Bộ Giáo dục) về một trong các thứ tiếng: Nga, Anh, Trung, Pháp, có tư cách đạo đức tốt có thể đăng ký tham gia giảng dạy ngoại ngữ ở trường phổ thông, tại các Sở, Ty giáo dục nơi mình công tác.

Đối với những cán bộ dã về hưu hoặc được nghỉ việc, nếu sức khoẻ còn đủ đảm bảo, đều có thể đăng ký tham gia giảng dạy.

Thời gian tham gia giảng dạy là từ 1 năm trở lên.

Các cơ quan quản lý cán bộ cần thu xếp công tác, tạo điều kiện để tất cả cán bộ có trình độ ngoại ngữ được tham gia giảng dạy và đảm bảo việc giảng dạy được liên tục trong suốt thời gian đã đăng ký...

2. Thời gian cán bộ đến trường học tham gia giảng dạy được lấy vào thời gian làm việc, mỗi tuần hai buổi, tương đương với 8 giờ. Số thời gian này sẽ do ngành giáo dục quản lý và sử dụng.

Ngành giáo dục sẽ căn cứ vào trình độ ngoại ngữ, hoàn cảnh công tác của cán bộ và kế hoạch học tập môn ngoại ngữ của các trường phổ thông mà bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ có thể hoàn thành tốt công tác ở cơ quan và công tác giảng dạỵ ở trường học.

Các đơn vị công tác có cán bộ tham gia giảng dạy ngoại ngữ cần bố trí sinh hoạt, hội họp hợp lý để cán bộ có thời gian ngoài giờ làm việc, tiến hành các công việc soạn bài, chấm bài, nghiên cứu tài liệu hướng dẫn giảng dạy... phục vụ cho số giờ lên lớp.

3. Để ổn định kế hoạch công tác của cán bộ và không xáo trộn kế hoạch học tập của nhà trường, các trường phổ thông ( có cán bộ tham gia giảng dạy) cần sắp xếp thời khoá biểu cho cán bộ thống nhất lên lớp giảng dạy ngoại ngữ vào các buổi của ngày thứ 3 và thứ 6, hàng tuần.

4. Cuối năm học, ngành giáo dục có trách nhiệm thông báo kết quả giảng dạy và thời gian tham gia giảng dạy của mỗi cán bộ trong năm học đó cho cơ quan quản lý cán bộ biết.

 

II- VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CÁC CHẾ DỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ

 

1. Cán bộ các ngành tham gia giảng dạy ngoại ngữ ở các trường phổ thông vẫn được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có) trong những ngày liên lớp giảng dạy và những ngày đi bồi dưỡng nghiệp vụ, chyên môn do ngành giáo dục tổ chức:

- Đối với cán bộ công tác ở khu vực hành chính, sự nghiệp thì tiến lương và phụ cấp những ngày cán bộ đi tham gia giảng dạy và đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn vẫn do cơ quan chủ quản thanh toán như thường lệ.

- Đối với cán bộ công tác ở các đơn vị hạch toán kinh tế, khi được huy động đi dạy ngoại ngữ thì tiền lương và phụ cấp lương những ngày cán bộ đi tham gia giảng dạy và bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ do ngành giáo dục thanh toán, theo giấy chứng nhận mức lương tháng (hoặc lương ngày) và phụ cấp lương của đơn vị chủ quản. Đơn vị chủ quản vẫn trả cho cán bộ những khoản phụ cấp khác và không trả phần lương và phụ cấp lương những ngày đi dạy học và đi bồi dưỡng nghiệp vụ.

2. Cán bộ các ngành tham gia giảng dạy ngoại ngữ ở trường phổ thông được hưởng thù lao theo giá biểu quy định tại Thông tư 132/TTg: 1đ00/giờ đối với cấp II, và 1đ20/giờ đối với cấp III.

Riêng giáo viên ngoại ngữ đang giảng dạy ở cá trường phổ thông có nhiệm vụ dạy đủ số giờ tiêu chuẩn trong tuần và khi cần thiết, sẵn sàng dạy thêm một số giờ (cùng thứ ngoại ngữ đó) nữa theo quy định hiện hành và hưởng theo giá biểu dạy thêm giờ ở trường phổ thông. Nếu dạy thêm một môn ngoại ngữ khác (ngoài môn ngoại ngữ chính phải dạy) thì số giờ dạy thêm này được hưởng chế độ thù lao như cán bộ các ngành.

3. Cán bộ đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn về dạy ngoại ngữ, do ngành giáo dục triệu tập được tính tiền công tác phí theo chế độ hiện hành.

4. Các khoản tiền trên, các đơn vị giáo dục chịu trách nhiệm thanh toán cho cán bộ vào đầu tháng sau.

5. Cán bộ tham gia giảng dạy, hàng tháng được cấp 1/2 định suất văn phòng phẩm (giấy, bút, mực) so với giáo viên ngoại ngữ, để làm việc, và được nhà trường cho mượn sách giáo khoa và các tài liệu cần thiết khác phục vụ cho việc dạy và học ngoại ngữ.

6. Số ngày mà cán bộ thoát ly cơ quan để tham gia công tác giáo dục và giảng dạy trong một năm, được coi là số ngày công tác liên tục tại cơ quan đó.

Về thành tích tham gia công tác giáo dục và giảng dạy ở trường học sẽ do ngành giáo dục xét và khen thưởng trong dịp tổng kết năm học.

Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến dạy và học ngoại ngữ ở các trường phổ thông. Vì vậy, mong các ngành, các cấp và mọi cán bộ biết ngoại ngữ hãy nhiệt tình thực hiện tốt chủ trương này và coi đó là một nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc giáo dục thế hệ trẻ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

thuộc tính Thông tư liên tịch 28/TT-LB

Thông tư về việc hướng dẫn thi hành quyết định 251-TTg ngày 7/9/1972 và Thông tư 132-TTg ngày 31/5/1973 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải tiến và tăng cường công tác dạy và học ngoại ngữ ở các trường phổ thông
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục; Bộ Lao động; Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:28/TT-LBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Đào Thiện Thi; Hồ Trúc; Nguyễn Đăng
Ngày ban hành:31/12/1973Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 28/TT-LB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi