Thông tư hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH
SỐ 01/NHNN - TC NGÀY 10 THÁNG 2 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU KHO BẠC QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Thi hành Nghị định số 72/CP ngày 26/7/1994 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ;

Liên bộ Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành tín phiếu Kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước như sau:

 

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1- Tín phiếu kho bạc là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dưới một năm do Bộ Tài chính phát hành để bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách Nhà nước và là một công cụ quan trọng để Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ.

2- Bộ Tài chính căn cứ vào kế hoạch và tình hình thu chi Ngân sách Nhà nước hàng năm , dự kiến khối lượng tín phiếu phát hành, thời điểm phát hành, kỳ hạn của tín phiếu, mức lãi xuất chỉ đạo (lãi xuất tối đa) của tín phiếu, trao đổi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước trước khi tổ chức phát hành tín phiếu Kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước.

3- Tín phiếu kho bạc phát hành qua Ngân hàng Nhà nước được thực hiện dưới hình thức đấu thầu theo những nguyên tắc và quy định cụ thể tại Thông tư này.

Ngân hàng Nhà nước là cơ quan đại lý cho Bộ Tài chính trong việc phát hành, thanh toán tín phiếu khi đến hạn, tổ chức và quản lý đấu thầu tín phiếu Kho bạc.

4- Việc tổ chức và giám sát thị trường thứ cấp (mua bán lại tín phiếu sau khi đấu thầu) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện.

 

II - CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

 

5- Tín phiếu Kho bạc phát hành qua Ngân hàng Nhà nước thông qua đấu thầu có hình thức và đặc điểm như sau:

5.1 - Thu và thanh toán bằng đồng Việt Nam.

5.2 - Có mệnh giá tối thiểu là 1.000.000 đồng (một triệu đồng ); các mệnh giá cụ thể cao hơn do Liên Bộ Ngân hàng Nhà nước - Tài chính quy định và công bố trong thông báo phát hành.

5.3 - Có các loại kỳ hạn: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng; Kỳ hạn cụ thể cho từng đợt phát hành do Liên bộ Ngân hàng Nhà nước - Tài chính công bố trong thông báo phát hành.

5.4 - Tín phiếu kho bạc là loại tín phiếu chiết khấu: Tín phiếu được bán thấp hơn mệnh giá và thanh toán theo mệnh giá khi đến hạn.

5.5 - Tín phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ và chứng chỉ tín phiếu.

- Đối với hình thức ghi sổ: Do Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn và quản lý sổ sách.

- Đối với hình thức chứng chỉ tín phiếu: Ngân hàng Nhà nước in theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.

5.6 - Việc đấu thầu tín phiếu là đấu thầu lãi suất.

6- Tín phiếu Kho bạc đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước được thực hiện theo những nguyên tắc sau:

6.1 - Bí mật mọi thông tin đấu thầu trước khi công bố kết quả đấu thầu.

6.2 - Tổ chức đấu thầu công khai , bình đẳng về mọi quyền lợi và nghĩa vụ giữa các đơn vị đấu thầu.

6.3 - Đơn vị trúng đấu thầu có quyền hạn và trách nhiệm mua tín phiếu theo khối lượng và lãi suất trúng thầu được thông báo.

7- Đối tượng tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc bao gồm:

7.1 - Các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam: Các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng đầu tư và phát triển; Ngân hàng liên doanh; chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và các Công ty tài chính;

7.2 - Các Công ty bảo hiểm, quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư:

Các đối tượng muốn tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc phải đáp ứng những tiêu chuẩn và điều kiện sau:

+ Có tư cách pháp nhân, được thành lập theo luật pháp hiện hành của Việt Nam.

+ Có tài khoản tiền đồng Việt nam mở tại Ngân hàng.

+ Có mức vốn pháp định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

+ Chấp hành đầy đủ thủ tục và quy định về đấu thầu tín phiếu Kho bạc.

+ Có đơn xin tham gia thị trường gửi đến Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt nam xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn của các đối tượng tham gia đấu thầu để cấp giấy công nhận thành viên cũng như việc thu hồi giấy công nhận thành viên tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc.

8- Việc đấu thầu tín phiếu Kho bạc được tổ chức định kỳ 1 tuần , 2 tuần, hoặc 1 tháng một lần tuỳ thuộc vào nhu cầu của Ngân sách Nhà nước và tình hình thị trường tiền tệ.

9- Trước ngày tổ chức đấu thầu hai ngày , căn cứ vào đề nghị phát hành tín phiếu kho bạc của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước gửi thông báo phát hành tín phiếu Kho bạc cho các thành viên tham gia đấu thầu và công bố trên các phương diện thông tin đại chúng. Cách thức gửi thông báo do Ngân hàng Nhà nước quy định.

10- Đăng ký đấu thầu:

10.1 - Trước 12 giờ trưa của ngày mở thầu, các thành viên tham gia đấu thầu phải gửi phiếu đặt thầu cho Ngân hàng Nhà nước. Mẫu, cách ghi và phương thức gửi phiếu đặt thầu do Ngân hàng Nhà nước quy định.

10.2 - Các thành viên tham gia đấu thầu phải đảm báo khối lượng đăng ký đặt thầu tối thiểu và hoàn thành việc ký quỹ 5% trên khối lượng tín phiếu đặt thầu theo quy định của ngân hàng Nhà nước.

11- Trình tự thủ tục mở phiếu đặt thầu, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của phiếu đặt thầu cũng như trình tự và thủ tục đấu thầu do Ngân hàng Nhà nước quy định và tổ chức thực hiện.

12- Xác định khối lượng và lãi suất tín phiếu Kho bạc trúng thầu:

12.1 - Việc xác định khối lượng và lãi suất tín phiếu Kho bạc trúng thầu căn cứ vào:

- Khối lượng và lãi suất đặt thầu của các thành viên.

- Khối lượng tín phiếu Kho bạc dự kiến huy động và lãi suất chỉ đạo.

12.2 - Khối lượng tín phiếu Kho bạc trúng thầu được tính theo thứ tự tăng lên của lãi suất đặt thầu trong phạm vi lãi suất chỉ đạo.

Tại mức lãi suất đặt thầu cao nhất trong phạm vi lãi suất chỉ đạo có khối lượng tín phiếu đặt thầu vượt quá khối lượng tín phiếu dự kiến huy động thì khối lượng tín phiếu trúng thầu sẽ được phân chia cho mỗi phiếu đặt thầu theo tỷ lệ thuận với khối lượng tín phiếu đặt thầu của từng phiếu tại mức lãi xuất đó.

12.3 - Lãi xuất phát hành tín phiếu là lãi xuất trúng thầu cao nhất được áp dụng chung cho tất cả các đối tượng trúng thầu.

13- Giá bán tín phiếu Kho bạc áp dụng chung cho các đơn vị trúng thầu được tính theo công thức sau:

 

MG

G = ----------------------

Ls x T

1 + ------------

365 x 100

 

Trong đó: G: Giá bán tín phiếu kho bạc

MG: Mệnh giá tín phiếu kho bạc

Ls: Lãi suất tín phiếu kho bạc trúng thầu (tính theo tỷ lệ % năm).

T: Số ngày trong kỳ hạn tín phiếu

365: Số ngày trong năm.

Ngân hàng Nhà nước có quy định cụ thể về cách tính tròn giá tín phiếu Kho bạc.

14- Sau khi kết thúc việc mở thầu, xác định khối lượng và lãi suất trúng thầu, Ngân hàng Nhà nước gửi kết quả đấu thầu cho Bộ Tài chính. Đại diện có thẩm quyền của Bộ Tài chính ( Cục Kho bạc Nhà nước ) xem xét và ký xác nhận vào bản tổng hợp kết quả đấu thầu tại nơi tổ chức xét thầu. Căn cứ vào bản tổng hợp kết quả đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước gửi thông báo cho các đơn vi trúng thầu, công bố kết quả đấu thầu trên các phương diện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước.

15- Thanh toán tín phiếu Kho bạc:

15.1- Trong phạm vi 2 ngày làm việc tiếp theo sau ngày đấu thầu, các đơn vị đấu thầu phải thanh toán toàn bộ tiền mua tín phiếu Kho bạc theo giá bán tín phiếu được xác định ở Mục 13 nói trên, đồng thời được Ngân hàng Nhà nước cấp chứng chỉ tín phiếu hoặc ghi có tài khoản tín phiếu Kho bạc. Trường hợp đơn vị trúng thầu không thanh toán đủ hoặc chậm thanh toán, Ngân hàng Nhà nước trích tiền ký quỹ và tiền gửi của đơn vi trúng thầu để thanh toán với Kho bạc Nhà nước.

15.2 - Ngân hàng Nhà nước ghi có cho tài khoản của Cục Kho bạc Nhà nước mở tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước toàn bộ khối lượng tín phiếu Kho bạc trúng thầu theo giá bán của các đơn vị trúng thầu vào ngày thứ 3 sau ngày tổ chức đấu thầu.

15.3 - Trước ngày đến hạn thanh toán tín phiếu Kho bạc 1 ngày, Bộ Tài chính (Cục Kho bạc Nhà nước) chuyển vốn thanh toán tín phiếu Kho bạc (bằng tổng giá trị khối lượng tín phiếu đã phát hành) cho Ngân hàng Nhà nước Trung ương. Vào ngày đến hạn thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chưa nhận được chứng từ của Cục Kho bạc Nhà nước thì sẽ tự động trích tài khoản gửi của Cục kho bạc Nhà nước tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước để thanh toán cho chủ sở hữu tín phiếu.

Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước phải đảm bảo trách nhiệm thanh toán của mình theo đúng quy định trên đây. Các trường hợp vi phạm thời hạn thanh toán, khối lượng vốn thanh toán đều bị xử lý phạt chậm thanh toán theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

16- Toàn bộ chi phí tổ chức đấu thầu, chi phí thanh toán tín phiếu Kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước tối đa bằng 0,25% tổng doanh số phát hành theo kết quả đấu thầu. Chi phí in chứng chỉ tín phiếu Kho bạc do Bộ Tài chính thanh toán theo hợp đồng với cơ quan in ấn.

17- Việc phối hợp giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trong việc đấu thầu tín phiếu Kho bạc thực hiện qua Ban đấu thầu tín phiếu Kho bạc. Ban đấu thầu gồm 5 thành viên do một Vụ trưởng của Ngân hàng Nhà nước làm trưởng ban, hai thành viên có thẩm quyền của Cục Kho bạc Nhà nước, hai thành viên có thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước. Ban đấu thầu có nhiệm vụ chủ yếu sau:

17.1 - Chuẩn bị nội dung có liên quan đến đợt đấu thầu trình lãnh đạo hai Bộ quyết định:

+ Khối lượng tín phiếu kho bạc dự kiến phát hành của từng đợt đấu thầu.

+ Kỳ hạn tín phiếu Kho bạc.

+ Lãi suất chỉ đạo của từng đợt phát hành tín phiếu Kho bạc.

+ Thời điểm phát hành tín phiếu kho bạc.

17.2 - Kiểm tra các điều kiện của đơn vị tham gia đấu thầu.

17.3 - Giám sát việc mở thầu, xác định khối lượng trúng thầu và giá phát hành tín phiếu Kho bạc.

17.4 - Duyệt kết quả đấu thầu và xác nhận bản thông báo kết quả đấu thầu.

17.5 - Kiểm tra sau tính hợp lệ của các đơn vị đăng ký đấu thầu và phiếu đặt thầu.

18- Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính có trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề về tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong việc tổ chức đấu thầu và thanh toán tín phiếu Kho bạc.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

19- Trong thời gian đầu, ngoài khối lượng tín phiếu Kho bạc được phát hành qua Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính còn được tiếp tục phát hành một khối lượng nhất định tín phiếu Kho bạc để bán lẻ trực tiếp cho dân chúng.

Các loại tín phiếu Kho bạc do hệ thống Kho bạc trực tiếp phát hành phải có mẫu chứng chỉ khác với mẫu chứng chỉ tín phiếu Kho bạc phát hành qua Ngân hàng Nhà nước thông qua đấu thầu.

Mức lãi suất tín phiếu Kho bạc bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính quy định sau khi có sự thống nhất của Ngân hàng Nhà nước và phù hợp với mặt bằng lãi suất thị trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về việc đấu thầu tín phiếu Kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước và ban hành quy chế làm việc của ban đấu thầu tín phiếu Kho bạc sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

 

thuộc tính Thông tư liên tịch 01/NHNN-TC

Thông tư hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:01/NHNN-TCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Lê Văn Châu; Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:10/02/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 01/NHNN-TC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi