Thông tư hướng dẫn việc phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam thông qua mạng lưới viễn thông công cộng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH CỦA BỘ NGOẠI GIAO - TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
SỐ 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2001
VỀ HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÌNH ĐI QUỐC TẾ
CỦA PHÓNG VIÊN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
QUA MẠNG LƯỚI VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG

 

Căn cứ Nghị định số 67/CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ ban hành "Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam";

Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;

Bộ Ngoại giao và Tổng cục Bưu điện hướng dẫn việc phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài hoạt động nghiệp vụ báo chí tại Việt Nam như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Thông tư này hướng dẫn việc phát hành đi quốc tế của phóng viên nước ngoài hoạt động nghiệp vụ báo chí tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng.

2. Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động nghiệp vụ báo chí của phóng viên nước ngoài trong phạm vi cả nước.

3. Tổng cục Bưu điện thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ phát hình đi quốc tế trong phạm vi cả nước.

4. Các tổ chức, cá nhân không được lợi dụng việc phát hình đi quốc tế để chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây hận thù dân tộc, kích động bạo lực, phá hoại thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.

5. Việc phát hình của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam đi quốc tế phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

6. Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:

a) Phóng viên nước ngoài là những người làm báo chuyên nghiệp đang là phóng viên cho cơ quan báo chí nước ngoài hoặc là nhà báo tự do đang tiến hành các hoạt động nghiệp vụ báo chí tại Việt Nam.

b) Hoạt động nghiệp vụ báo chí của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam là các hoạt động quay phim thời sự; chụp ảnh báo chí, phỏng vấn, ghi hình, đi thăm các địa phương, cơ sở.

c) Cơ quan quản lý phóng viên nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam là Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao được Bộ Ngoại giao uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý và cấp phép đối với các hoạt động nghiệp vụ báo chí của phóng viên nước ngoài; dưới đây gọi tắt là cơ quan quản lý phóng viên.

d) Cơ quan hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ báo chí của phóng viên nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam là cơ quan chuyên trách, được Bộ Ngoại giao uỷ quyền hướng dẫn phóng viên nước ngoài hoạt động nghiệp vụ báo chí tại Việt Nam dưới đây gọi tắt là cơ quan hướng dẫn phóng viên.

đ) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát hình đi quốc tế là doanh nghiệp được Tổng cục Bưu điện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát hình đi quốc tế, dưới đây gọi tắt là doanh nghiệp.

e) Trụ sở giao dịch là địa điểm được doanh nghiệp chỉ định làm nơi giao tiếp, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ phát hình đi quốc tế giữa phóng viên nước ngoài với doanh nghiệp.

g) Địa điểm phát hình là nơi doanh nghiệp đặt các thiết bị viễn thông để thực hiện việc phát hình đi quốc tế theo hợp đồng đã ký với phóng viên nước ngoài dưới đây gọi tắt là địa điểm phát.

 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

1. Phóng viên nước ngoài có nhu cầu phát hình đi quốc tế phải làm đơn xin cấp giấy phép phát hình đi quốc tế gửi cơ quan quản lý phóng viên. Đơn xin phép phải nêu rõ: tên phóng viên; tên hãng; nội dung tin, hình và thời gian sẽ phát. Cơ quan quản lý phóng viên xét cấp phép hoặc từ chối cấp phép trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin cấp phép. Trong giấy phép do cơ quan quản lý phóng viên cấp cho phóng viên nước ngoài có ghi rõ: tên phóng viên; tên hãng; nội dung tin, hình sẽ phát; thời hạn của giấy phép.

Trường hợp từ chối cấp phép, cơ quan quản lý phóng viên sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho phóng viên nước ngoài biết trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin cấp phép.

2. Phóng viên nước ngoài muốn sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giấy phép phải làm đơn nêu rõ lý do và bản sao giấy phép đang có hiệu lực gửi cơ quan quản lý phóng viên. Cơ quan quản lý phóng viên sẽ xét cấp giấy phép trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin cấp phép.

Trường hợp từ chối cấp phép, cơ quan quản lý phóng viên sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho phóng viên nước ngoài biết trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Việc phát hình đi quốc tế được thực hiện thông qua hợp đồng ký kết giữa phóng viên nước ngoài với doanh nghiệp. Khi ký hợp đồng và đăng ký lịch phát với doanh nghiệp tại trụ sở giao dịch, phóng viên nước ngoài phải mang theo hộ chiếu của bản thân hoặc thẻ phóng viên nước ngoài do Bộ Ngoại giao cấp và giấy phép phát hình đi quốc tế do cơ quan quản lý phóng viên cấp.

4. Khi thực hiện phát hình đi quốc tế tại các địa điểm phát tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải có mặt phóng viên nước ngoài hoặc người được phóng viên nước ngoài uỷ quyền theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Khi thực hiện phát hình đi quốc tế tại các địa điểm phát khác ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải có mặt phóng viên nước ngoài hoặc người được phóng viên nước ngoài uỷ quyền theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam cùng với đại diện của một trong các đơn vị sau: cơ quan quản lý phóng viên, cơ quan hưóng dẫn phóng viên hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương.

5. Trách nhiệm của cơ quan quản lý phóng viên và cơ quan hướng dẫn phóng viên:

a) Cơ quan quản lý phóng viên là cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để đảm bảo nội dung tin, hình phát đi quốc tế tại các địa điểm phát phải theo đúng các quy định đã ghi trong giấy phép.

b) Cơ quan hướng dẫn phóng viên chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và hưóng dẫn phóng viên nước ngoài thực hiện phát hình đi quốc tế sau khi đã được cơ quan quản lý phóng viên cấp phép.

c) Trường hợp việc phát hình của phóng viên nước ngoài bị đình chỉ, cơ quan quản lý phóng viên phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để thực hiện.

6. Trách nhiệm của doanh nghiệp:

a) Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của phóng viên nước ngoài, làm thủ tục với các tổ chức viễn thông quốc tế có liên quan, đại diện để thanh toán mọi giá, cước với các bên có liên quan.

b) Thông báo cho cơ quan quản lý phóng viên địa chỉ của các trụ sở giao dịch để thực hiện ký kết hợp đồng phát hình đi quốc tế.

c) Bảo đảm chất lượng hệ thống truyền dẫn để cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đã ký, trừ trường hợp phải ngừng cung cấp dịch vụ do những lý do khách quan chính đáng.

d) Báo cáo tình hình hoạt động phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài theo yêu cầu của Tổng cục Bưu điện.

đ) Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xử lý những trường hợp vi phạm quy định tại Thông tư này.

7. Trách nhiệm của phóng viên nước ngoài.

a) Hoàn thành các thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc phát hình đi quốc tế theo quy định tại Thông tư này.

b) Bảo đảm việc phát hình đi quốc tế theo đúng nội dung, chủ đề đã ghi trong giấy phép và chịu trách nhiệm về nội dung tin, hình phát qua mạng lưới viễn thông công cộng.

c) Trong trường hợp phóng viên nước ngoài bị đình chỉ phát hoặc vi phạm hợp đồng, phóng viên nước ngoài phải thanh toán cước dịch vụ cho doanh nghiệp theo các quy định hiện hành của pháp luật.

 

III. THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI

 

1. Việc phát hình đi quốc tế tại Việt Nam phải chịu sự thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Mọi hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Các doanh nghiệp và phóng viên nước ngoài có quyền khiếu nại tới Bộ Ngoại giao và Tổng cục Bưu điện về các vấn đề liên quan tới thẩm quyền quản lý nhà nước trong việc phát hình đi quốc tế.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản hướng dẫn trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Bộ Ngoại giao, Tổng cục Bưu điện để xem xét, giải quyết.

thuộc tính Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ

Thông tư hướng dẫn việc phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam thông qua mạng lưới viễn thông công cộng
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giao; Tổng cục Bưu điệnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:01/2001/TTLT-BNG-TCBĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Mai Liêm Trực; Nguyễn Đình Bin
Ngày ban hành:26/09/2001Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIR - THE GENERAL DEPARTMENT OF POST AND TELECOMMUNICATIONS
-------
SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 01/2001/TTLT/BNG-TCBD
Hanoi, September 26, 2001
 
JOINT CIRCULAR
GUIDING THE BROADCASTING OF IMAGES ABROAD BY FOREIGN CORRESPONDENTS IN VIETNAM THROUGH THE PUBLIC TELECOMMUNICATIONS NETWORK
Pursuant to Decree No. 67/CP of October 31, 1996 of the Government issuing the Regulation on information and press activities of foreign correspondents, agencies and organizations in Vietnam;
Pursuant to Decree No. 109/1997/ND-CP of November 12, 1997 of the Government on post and telecommunications;
The Ministry for Foreign Affairs and the General Department of Post and Telecommunications provide the following guidance on the broadcasting of images abroad by foreign correspondents in their professional press activities in Vietnam:
I. GENERAL PROVISIONS
1. This Circular guides the broadcasting abroad of images by foreign correspondents in their professional press activities in Vietnam through the public telecommunications network.
2. The Ministry for Foreign Affairs performs the function of State management over professional press activities of foreign correspondents in the whole country.
3. The General Department of Post and Telecommunications performs the function of State management over the activities of supplying and using the service of broadcasting images abroad in the whole country.
4. Organizations and individuals are not allowed to misuse the broadcasting of images abroad to oppose the State of the Socialist Republic of Vietnam, sow national hatred, incite violence and undermine the fine traditions and customs of the Vietnamese nation.
5. The broadcasting of images abroad by foreign correspondents in Vietnam must comply with current regulations of Vietnamese law and international treaties which Vietnam has signed or acceded to.
6. The following terms in this Circular shall be construed as follows:
a/ Foreign correspondents are professional journalists who are working as correspondents of foreign press agencies or free-lance journalists conducting professional press activities in Vietnam.
b/ Professional press activities of foreign correspondents in Vietnam are activities in making topical films, taking press photographs, conducting interviews, making video tapes, visiting localities and establishments.
c/ The agency managing foreign correspondents on the Vietnamese territory is the Information and Press Department of the Ministry for Foreign Affairs authorized by the Ministry for Foreign Affairs to perform the function of managing and issuing permits to the professional press activities of foreign correspondents, hereunder called the correspondent managing agency for short.
d/ The agency guiding the professional press activities of foreign correspondents on the Vietnamese territory is the specialized agency authorized by the Ministry for Foreign Affairs to guide foreign correspondents in their professional press activities in Vietnam, hereunder called the correspondent guiding agency for short.
e/ The enterprises providing the service of broadcasting images abroad are those obtaining permission from the General Department of Post and Telecommunications to provide the service of broadcasting images abroad, hereunder called enterprises for short.
f/ Transaction office is the place designated by an enterprise to conduct transactions and sign contracts on providing the service of broadcasting images abroad between the foreign correspondent and the enterprise.
g/ Broadcasting place is the place where enterprises install their telecommunications equipment to broadcast images abroad under contracts signed with foreign correspondents, hereunder called broadcasting place for short.
II. SPECIFIC PROVISIONS
1. A foreign correspondent who wishes to broadcast images abroad has to file an application for permit to broadcast images abroad to the correspondent managing agency. The application must specify the name of the correspondent, the name of the agency, the contents of the news or images and the time of broadcast. The correspondent managing agency shall consider whether to grant or refuse to grant the permit within three working days after receiving the permit application. The permit issued to the foreign correspondent by the correspondent managing agency must specify the name of the correspondent, the name of his/her agency, the contents of the news or images to be broadcast, and the time limit of the permit.
In case of refusal to grant permit, the correspondent managing agency shall reply in writing to the correspondent, justifying the reason for refusal within two working days after receiving the permit application.
2. In cases where a foreign correspondent wants to amend, supplement or extend the permit, he/she shall have to send an application stating the reason therefor and a copy of the effective permit to the correspondent managing agency. The correspondent managing agency shall consider the granting of permit within two working days after receiving the permit application.
In cases where it refuses to grant the permit, the correspondent managing agency shall reply in writing to the foreign correspondent, justifying the reason for the refusal within two working days after receiving the valid dossier.
3. The broadcasting of images abroad shall be conducted under the contract signed between the foreign correspondent and the enterprise. When signing the contract and registering the broadcasting time schedule with the enterprise at the transaction office, the foreign correspondent has to carry along his/her personal passport or the foreign correspondent card issued by the Ministry for Foreign Affairs and the permit to broadcast images abroad issued by the correspondent managing agency.
4. When the broadcasting of images abroad is conducted at broadcasting places in Hanoi and Ho Chi Minh City, the foreign correspondent or the person entrusted by him/her must be present as prescribed by Vietnamese law.
If the broadcasting is conducted in places other than Hanoi and Ho Chi Minh City, the foreign correspondent or the person entrusted by him/her must be present as required by Vietnamese law together with the representative of one of the following units: the correspondent managing agency, the correspondent guiding agency or the local foreign affairs agency.
5. Responsibilities of the correspondent managing agency and the correspondent guiding agency:
a/ The correspondent managing agency is the principal agency responsible for managing, organizing and coordinating with the related ministries and branches in ensuring that the news and images broadcast abroad at the broadcasting places conform with the prescriptions stated in the permit.
b/ The correspondent guiding agency shall have to directly manage and guide the foreign correspondent to conduct the broadcasting of images abroad after permission has been granted by the correspondent managing agency.
c/ In case the broadcasting of images by the foreign correspondent is suspended, the correspondent managing agency shall have to promptly inform the enterprise in writing in order to effect the suspension.
6. Responsibilities of enterprises:
a/ To receive and settle the requests of the foreign correspondents, to conduct procedures with the related international telecommunications organizations, to stand as representatives to settle all costs and charges with the concerned parties.
b/ To inform the correspondent managing agency of the addresses of the transaction offices for the signing of the contracts on broadcasting images abroad.
c/ To ensure the quality of the system of transmission for the provision of services according to the signed contract, except when it has to discontinue the provision of services for plausible objective reasons.
d/ To report to the correspondent managing agency the activities in the broadcasting abroad by foreign correspondents at request of the General Department of Post and Telecommunications.
e/ To coordinate with other units of the Ministry for Foreign Affairs, units of the General Department of Post and Telecommunications and the competent State management agencies in handling violations of provisions of this Circular.
7. Responsibilities of foreign correspondents:
a/ To fill the procedures with the State management agencies in the broadcasting of images abroad as prescribed in this Circular.
b/ To ensure that the broadcasting of images abroad conform to the contents and subjects stated in the permit and take responsibility for the contents of the news and images broadcast through the public telecommunications network.
c/ In case they are suspended from their broadcasting or violate the contract, they shall have to pay the service charges to enterprises according to current provisions of law.
III. INSPECTION AND HANDLING OF VIOLATIONS AND COMPLAINTS
1. The broadcasting of images abroad in Vietnam is subject to inspection by the competent State management agency.
2. All acts of violation of the provisions of this Circular shall be handled according to the current provisions of Vietnamese law.
3. The enterprises and foreign correspondents are entitled to lodge their complaints to the Ministry for Foreign Affairs and the General Department of Post and Telecommunications with regard to questions related to the State managing competence in the broadcasting of images abroad.
IV. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. This Circular takes effect 15 days after its signing. All earlier guiding documents which are contrary to this Circular are hereby annulled.
2. In the course of implementing this Circular, if any difficulties arise they should be promptly reported to the Ministry for Foreign Affairs and the General Department of Post and Telecommunications for settlement.
 

GENERAL DIRECTOR OF POST AND TELECOMMUNICATIONS
Mai Liem Truc
FOR THE MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
STANDING VICE MINISTER
Nguyen Dinh Bin

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Joint Circular 01/2001/TTLT-BNG-TCBD DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi