Thông tư hướng dẫn việc thu nộp thuế đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

SỐ 6-TC/CTN NGÀY 16/3/1989

HƯỚNG DẪN VIỆC THU NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CÁC XÍ NGHIỆP

CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ BÊN NƯỚC NGOÀI HỢP TÁC

KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG.

 

Căn cứ Nghị định số 139-HĐBT ngày 5/9/1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp các loại thuế đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng như sau:

I. THUẾ LỢI TỨC

 

1. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế :

a) Các khoản lợi nhuận của xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng thu được do hoạt động các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được quy định trong Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đều thuộc đối tượng chịu thuế lợi tức.

b) Các xí nghiệp và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh là đối tượng nộp thuế lợi tức.

Trường hợp xí nghiệp có các cơ sở kinh doanh phụ thì thuế lợi tức được tính chung cho xí nghiệp, và xí nghiệp có trách nhiệm nộp cả phần thuế lợi tức của các cơ sở kinh doanh phụ.

2. Lợi tức chịu thuế :

- Lợi tức chịu thuế của xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là số chênh lệch giữa tổng các khoản thu với tổng các khoản chi của cơ sở chính và cơ sở phụ (nếu có) trong năm tính thuế.

- Lợi tức chịu thuế của Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng là số chênh lệch giữa các khoản thu của Bên nước ngoài với các khoản chi của Bên nước ngoài do thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký kết với Bên Việt Nam.

a) Các khoản thu:

Các khoản thu của xí nghiệp và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh bao gồm các khoản thu do tiêu thụ sản phẩm sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ cho Bên nước ngoài và các khoản lợi tức phụ khác thu được do bất kỳ hoạt động nào của xí nghiệp trong năm tính thuế.

Trường hợp xí nghiệp và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh áp dụng hình thức chia sản phẩm sản xuất thì khoản thu về tiêu thụ sản phẩm được tính như sau :

- Khoản thu của Bên Việt Nam là số lượng sản phẩm chia cho Bên Việt Nam nhân (x) với đơn giá bán kinh doanh thương nghiệp trừ chiết khấu.

- Khoản thu của Bên nước ngoài là số lượng sản phẩm chia cho Bên nước ngoài nhân (x) với đơn giá bán của thị trường quốc tế, trong thời điểm bán hàng.

b) Các khoản chi :

- Các khoản chi của Xí nghiệp và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh bao gồm các khoản chi được quy định tại khoản b, Điều 79, chương VII Nghị định số 139-HĐBT ngày 5/9/1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Không được tính vào chi phí khác của các khoản chi trả lãi tiền vay, trả thưởng, tiền nộp thuế lợi tức, tiền phạt, khoản trích khấu hao tài sản của những loại tài sản đã hết giá trị khấu hao của xí nghiệp.

3. Chế độ thu nộp thuế lợi tức :

a) Tính thuế lợi tức :

- Số thuế lợi tức phải nộp là lợi tức chịu thuế thực hiện trong năm tính thuế nhân (x) với thuế suất thuế lợi tức được quy định cho xí nghiệp hoặc Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh ghi tại giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh do Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư cấp.

- Năm tính thuế của xí nghiệp là năm tài chính mà xí nghiệp được phép áp dụng.

b) Phương pháp thu thuế lợi tức :

- Thuế lợi tức cả năm của xí nghiệp và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh được tạm thu 3 tháng một kỳ, hết năm tính thuế hoặc hết hợp đồng thì thu thuế theo quyết toán thực tế. Số thuế còn thiếu thì nộp đủ vào kỳ nộp tiếp theo; số thuế nộp thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

- Riêng đối với các hợp đồng hợp tác kinh doanh có thời hạn dưới 1 năm thì thuế lợi tức nộp thành 2 kỳ, kỳ thứ nhất tạm nộp vào giữa thời hạn của hợp đồng, hết hợp đồng sẽ được quyết toán theo thực tế.

c) Đồng tiền nộp thuế :

Xí nghiệp và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, hoặc dịch vụ thu tiền bằng đồng tiền nước nào thì nộp thuế lợi tức bằng đồng tiền nước đó.

d) T hời hạn, nơi nộp và thủ tục nộp thuế:

Chậm nhất là sau 5 ngày của kỳ nộp thuế, xí nghiệp hoặc Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh phải kê khai và nộp tờ khai (mẫu số 1) cho cơ quan thuế nơi có trụ sở chính của xí nghiệp.

- Cơ quan thuế kiểm tra tờ khai tính thuế và phát hành thông báo số thuế phải nộp cho các đối tượng nộp thế. Trường hợp quá thời hạn nộp tờ khai, cơ quan thuế có quyền ấn định số thuế tạm nộp và phát hành thông báo.

- Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, xí nghiệp và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh phải nộp đủ số thuế vào Ngân hàng do cơ quan thuế chỉ định.

- Chậm nhất là sau 3 tháng kể từ ngày xí nghiệp khoá sổ năm tài chính, xí nghiệp và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh phải nộp báo cáo kế toán cho cơ quan thuế. Căn cứ vào báo cáo kế toán đã được cơ quan kiểm tra kế toán xác nhận, cơ quan thuế xác định và thông báo cho xí nghiệp và bên nước ngoài hợp tác kinh doanh về số thuế phải nộp trong năm, số thuế đã tạm nộp, số thuế còn thiếu, số thuế nộp thừa.

- Trường hợp báo cáo kế toán của xí nghiệp có những điểm chưa rõ, cơ quan có quyền yêu cầu xí nghiệp và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh kiểm tra; xác định lại báo cáo kế toán trước khi quyết toán số thuế phải nộp.

đ) Nộp tiền thuế vào ngân sách :

Thuế lợi tức nộp vào chương 96, mục 19, loại, khoản, hạng thích hợp của mục lục ngân sách hiện hành.

4. Hoàn thuế lợi tức cho tái đầu tư :

a) Các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài dùng lợi nhuận được chia để tái đầu tư từ 3 năm trở lên được cơ quan thuế hoàn lại số tiền thuế lợi tức đã nộp của phần lợi nhuận tái đầu tư.

Trường hợp tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài chưa góp đủ vốn pháp định ghi trong giấy phép của xí nghiệp, nếu dùng lợi nhuận được chia để góp thêm cho đủ vốn pháp định thì không được coi là tái đầu tư và không được hoàn lại thuế lợi tức đã nộp.

b) Thuế lợi tức hoàn lại cho lợi nhuận tái đầu tư xác định như sau:

 

Số thuế lợi Số lợi nhuận Thuế suất

tức được = dùng để tái x thuế lợi tức

hoàn đầu tư của xí nghiệp

 

Xí nghiệp nộp thuế bằng đồng tiền nước nào, thì được hoàn lại bằng đồng tiền nước đó.

c) Thủ tục hoàn thuế lợi tức:

- Khi đề nghị hoàn lại thuế lợi tức cho lợi nhuận tái đầu tư, các tổ chức kinh tế và cá nhân nước ngoài phải xuất trình đầy đủ các chứng từ sau đây với cơ quan thuế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương nơi trụ sở chính của xí nghiệp:

Quyết định cho phép tái đầu tư của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư cấp.

Tờ khai về lợi nhuận tái đầu tư (theo hướng dẫn của cơ quan thuế).

- Khi nhận được đầy đủ các chứng từ, cơ quan thuế tính số thuế lợi tức được hoàn lại và làm thủ tục thoái trả cho người tái đầu tư.

Để việc thoái trả cho người tái đầu tư được thuận lợi, nhanh chóng, Bộ Tài chính tạm thời uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có đầu tư nước ngoài được sử dụng tài khoản 640 "Thu ngân sách Trung ương" tại địa bàn để thoái trả cho người tái đầu tư, đồng thời có trách nhiệm báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính (Vụ ngân sách Nhà nước) về số thuế thoái trả nói trên. Riêng trên địa bàn Hà Nội, Bộ Tài chính (Vụ ngân sách Nhà nước) trực tiếp thoái trả cho người tái đầu tư.

 

II. THUẾ CHUYẾN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI

 

1. Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế:

a) Lợi nhuận mà các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài được chia do tham gia đầu tư dưới bất cứ hình thức nào quy định trong Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, khi chuyển lợi nhuận ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều là đối tượng chịu thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

b) Tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài có trách nhiệm nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

2. Chế độ thu nộp thuế:

a) Tính thuế:

Số thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài phải nộp, bằng số lợi nhuận chuyển ra nước ngoài nhân (x) với thuế suất được quy định tại giấy phép đầu tư nước ngoài do Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư cấp.

b) Đồng tiền nộp thuế:

Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng đồng tiền nước nào thì nộp thuế bằng đồng tiền nước đó.

c) Thủ tục thu nộp thuế:

- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thu theo từng lần chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

- Mỗi lần chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài phải khai báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế lợi tức đối với xí nghiệp có các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài góp vốn.

- Nhận được tờ khai, trong vòng 1 ngày làm việc cơ quan thuế tính thuế, phát hành thông báo số thuế phải nộp cho tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài.

- Nhận được thông báo thuế, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đến Ngân hàng nộp thuế khi làm thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài.

d) Nộp tiền vào ngân sách:

Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thu vào chương 96, mục 19, loại, khoản, hạng thích hợp của mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

III. THUẾ DOANH NGHIỆP, THUẾ HÀNG HOÁ.

 

1. Các xí nghiệp và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh, nếu có hoạt động dịch vụ thu tiền Việt Nam phải nộp thuế doanh nghiệp theo Điều lệ và các Pháp lệnh thuế công thương nghiệp hiện hành.

2. Các xí nghiệp và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh nếu tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Việt Nam thì tuỳ theo từng mặt hàng phải nộp thuế doanh nghiệp hoặc thuế hàng hoá như sau:

a) Đối với mặt hàng không thuộc danh mục nộp thuế hàng hoá thì nộp thuế doanh nghiệp. Số thuế phải nộp bằng doanh thu bán hàng nhân (X) với thuế suất thuế doanh nghiệp trong biểu thuế doanh nghiệp hiện hành.

b) Đối với các mặt hàng thuộc danh mục chịu thuế hàng hoá thì phải nộp thuế hàng hoá. Số thuế phải nộp bằng số lượng hàng hoá tiêu thụ nhân (X) với giá tính thuế, nhân (X) với thuế suất của từng mặt hàng trong biểu thuế hàng hoá hiện hành.

3. Chế độ thu nộp tiền thuế:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Việt Nam bằng đồng tiền nước nào thì nộp thuế doanh nghiệp hoặc thuế hàng hoá bằng đồng tiền nước đó.

- Hàng tháng, chậm nhất là 5 ngày đầu tháng sau xí nghiệp phải kê khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế (mẫu số 3). Cơ quan thuế tính thuế và phát hành thông báo số thuế phải nộp cho xí nghiệp. Chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, xí nghiệp phải nộp đủ số thuế phải nộp vào Ngân hàng do cơ quan thuế chỉ định.

- Số thuế doanh nghiệp nộp vào chương 96, mục 18, loại, khoản, hạng thích hợp và thuế hàng hoá nộp vào chương 96, mục 17, loại, khoản, hạng thích hợp của mục lục ngân sách hiện hành.

 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA XÍ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

VÀ BÊN NƯỚC NGOÀI HỢP TÁC KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG.

 

1. Khai báo với cơ quan thuế về tình hình và kết quả kinh doanh theo mẫu biểu và thời hạn do cơ quan thuế quy định.

2. Xuất trình đầy đủ các sổ sách, chứng từ, các giấy tờ cần thiết và giải đáp đầy đủ các vấn đề liên quan đến việc tính thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

3. Nộp đầy đủ, đúng hạn số thuế do cơ quan thuế thông báo.

 

V. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN THU THUẾ.

 

1. Hướng dẫn các đối tượng nộp thuế thực hiện khai báo từng loại theo chế độ.

2. Kiểm tra tờ khai nộp thuế, sổ sách, chứng từ, tài liệu cần thiết và yêu cầu đối tượng nộp thuế giải đáp các vấn đề có liên quan đến việc thu nộp thuế.

3. Tính thuế và thông báo số thuế phải nộp cho đối tượng nộp thuế.

4. Lập biên bản và xử lý các vi phạm về thuế thuộc thẩm quyền do Nhà nước giao cho cơ quan thuế.

 

VI. XỬ LÝ CÁC VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

1. Các vi phạm về thuế sẽ bị xử phạt như sau:

- Không làm đúng những quy định về khai báo thì bị phạt tiền đến 0,5% (năm phần nghìn) số thuế phải nộp của kỳ phát sinh sai sót.

- Man khai, lậu thuế thì phạt tiền đến 5 lần số thuế man lậu.

- Không nộp đúng thời hạn quy định thì mỗi ngày nộp chậm phải nộp thêm 0,5% (năm phần nghìn) số thuế nộp chậm.

2. Thẩm quyền xử lý các vi phạm và khiếu nại:

- Các vụ vi phạm về thuế do cơ quan trực tiếp quản lý thu thuế xử lý.

- Các vụ khiếu nại về thuế do cơ quan trực tiếp thu thuế xem xét và giải quyết, nếu đương sự không đồng ý thì khiếu nại lên cơ quan thuế cấp trên và lên Bộ Tài chính giải quyết. Trong khi chờ đợi giải quyết khiếu nại, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ và đúng hạn số thuế phải nộp do cơ quan thuế đã thông báo.

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Bộ Tài chính giao trách nhiệm cho ngành thuế công thương nghiệp quản lý và tổ chức thu thuế theo quy định trong Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các ngành và các địa phương phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính biết và giải quyết.

Mẫu số 1

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------------------------------------

 

TỜ KHAI NỘP THUẾ LỢI TỨC

Kỳ .........năm ........

- Tên xí nghiệp (công ty)

- Địa chỉ trụ sở chính của xí nghiệp (công ty)

- Năm tài chính bắt đầu ..................kết thúc

- Đồng tiền hạch toán

- Thuế suất thuế lợi tức (ghi trong giấy phép đầu tư)

- Số tài khoản của xí nghiệp ...............tại Ngân hàng

 

 

Số

 

Tên chỉ tiêu

 

Tiền

 

Tiền nước ngoài

Quy ra đồng

thứ tự

 

Việt Nam

Đô la Mỹ

Đô la Hồng Kông

Đồng Yên Nhật

 

......

tiền hạch toán

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Tổng các khoản thu trong kỳ

Trong đó:

- Tiêu thụ sản phẩm

- Cung ứng lao vụ

- .....

- Thu khác

 

 

 

 

 

 

2

Tổng các khoản chi trong kỳ

Trong đó:

- Chỉ về nguyên vật liệu và

năng lượng để sản xuất các

sản phẩm chính, sản phẩm

phụ hoặc cung ứng dịch vụ.

- Tiền lương và các khoản

phụ cấp...

- Khấu hao tài sản cố định...

- ......

- Các chi phí khác

 

 

 

 

 

 

 

3

Chênh lệch giữa các khoản

thu và các khoản chi

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng năm

Kế toán trưởng xí nghiệp Giám đốc xí nghiệp (công ty)

Công ty (ký tên) (ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 2

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------------------------------------

 

TỜ KHAI NỘP THUẾ CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI

 

- Tên tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài.....................................................

..............................................................................quốc tịch..............................

- Tham gia góp vốn tại xí nghiệp..........................................................................

- Địa điểm trụ sở chính của xí nghiệp...................................................................

Số lợi nhuận xin chuyển ra nước ngoài...............................................................

rút ra tại Tài khoản số....................... ngân hàng.............................................

- Đồng tiền chuyển ra nước ngoài..........................................................................

- Thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài..................................................

(ghi trong giấy phép đầu tư)................................................

 

Ngày tháng năm 198

Xác nhận của Ngân hàng Người kê khai ký tên và đóng dấu

nơi làm thủ tục chuyển tiền (nếu có)

 

Mẫu số 3

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------------------------------------

TỜ KHAI

NỘP THUẾ DOANH NGHIỆP VÀ THUẾ HÀNG HOÁ

Tháng .............. năm ..........

 

- Tên xí nghiệp (công ty)

- Địa chỉ trụ sở chính

- Số tài khoản của xí nghiệp (công ty) .................. tại Ngân hàng

- Doanh thu dịch vụ bằng tiền Việt nam và doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Việt Nam

Số

 

Số doanh thu

thứ tự

Tên chỉ tiêu

Tiền Việt Nam

Tiền nước ngoài

 

 

 

Đô la Mỹ

Đô la Hồng Kông

Đồng Yên Nhật

 

......

A

B

1

2

3

4

5

1

³ Loại dịch vụ

- Dịch vụ khách sạn

- Dịch vụ vận tải

- ................

 

 

 

 

 

2

³Tên mặt hàng tiêu thụ

a)..........

b)..........

c)..........

 

 

 

 

 

 

3

+..........

 

 

 

 

 

 

Ngày .... tháng ..... năm ...

Kế toán trưởng Giám đốc xí nghiệp (công ty)

(ký tên) (ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi