Quyết định 163-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hoá

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 163-HĐBT NGÀY 14-12-1984
VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ Xà VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH THANH HOÁ

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;

Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 về việc uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn.

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 - Nay phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc các huyện Quan Hoá, Như Xuân, Bá Thước, Tĩnh Gia như sau:

1. Huyện Quan Hoá:

a. Chia xã Tam Trung thành hai xã lấy tên là xã Tén Tằn và xã Tam Trung.

- Xã Tén Tằn gồm 5 bản là Tân Lập, Đoàn Kết, Na Khà, Chòm Chiên và Tén Tằn.

Địa giới xã Tén Tằn ở phía đông giáp xã Tam Trung. Phía tây giáp nước Lào. Phía nam giáp xã Pù Nhi. Phía bắc giáp xã Tam Trung.

Xã Tam Trung gồm 5 chòm bản là Mường Lát, Nà Poọng, Pù Nghiêu, chòm Cân và chòm Poong.

Địa giới xã Tam Trung ở phía đông giáp tỉnh Sơn La. Phía tây giáp xã Tén Tằn. Phía nam giáp xã Pù Nhi. Phía bắc giáp nước Lào.

b. Chia xã Quang Chiểu thành hai xã lấy tên là xã Mường Chanh và xã Quang Chiểu

- Xã Quang Chiểu gồm 12 chòm bản là chòm Sáng, chòm Poong, chòm Cúm, chòm Sim, chòm Pùng, chòm Qua, chòm Hạm, chòm Mừng, Suối Tát, Pù Ngô, Con Dao và Co Cài.

Địa giới xã Quang Chiểu ở phía đông giáp xã Pù Nhi. Phía tây giáp nước Lào. Phía nam giáp xã Mường Chanh. Phía bắc giáp nước Lào.

- Xã Mường Chanh gồm 6 chòm bản là chòm Ngố, Na Hào, chòm Bông, chòm Cang, chòm Chai và chòm Lách.

Địa giới xã Mường Chanh ở phía đông giáp xã Pù Nhi. Phía tây giáp nước Lào. Phía nam giáp nước Lào. Phía bắc giáp xã Quang Chiểu.

2. Huyện Như Xuân.

a. Chia xã Thanh Kỳ thành hai xã lấy tên là xã Thanh Tân và xã Thanh Kỳ.

- Xã Thanh Tân gồm 6 chòm bản là Thanh Vinh, Thanh Phong, Bò Lăn, Hồng Kỳ, Trung Tiến, Đồng Dẻ, Đồng Lầm và Trung Tiền.

Địa giới xã Thanh Tân ở phía đông giáp xã Thanh Kỳ. Phía tây giáp tỉnh Nghệ Tĩnh. Phía nam giáp tỉnh Nghệ Tĩnh. Phía bắc giáp hai xã Xuân Phúc và Xuân Thái.

- Xã Thanh Kỳ gồm 11 chòm bản là Đồng Ván, Thanh Xuân, Thanh Trung, Thanh Sơn, Bái ói, Bái Sim, Kim Đồng, Đồng Hầm, Kỳ Thượng, Bái Tập và khu vực Khả La.

Địa giới xã Thanh Kỳ ở phía đông giáp huyện Tĩnh Gia. Phía tây giáp xã Thanh Tân. Phía nam giáp tỉnh Nghệ Tĩnh. Phía bắc giáp xã Xuân Phúc.

b. Chia xã Thanh Lâm thành hai xã lấy tên là xã Thanh Xuân và xã Thanh Lâm.

- Xã Thanh Xuân gồm 5 chòm bản là Thanh Tiến, Thanh Bình, Thanh Thuỷ, Thanh Đồng và Lâm Chinh:

Địa giới xã Thanh Xuân ở phía đông giáp xã Cát Vân. Phía tây giáp xã Thanh Quân. Phía nam giáp xã Thanh Lâm. Phía bắc giáp huyện Thường Xuân.

- Xã Thanh Lâm gồm 4 chòm bản là Ngọc Thanh, Thanh Tân, Thanh Hoà, và Thanh Yên.

Địa giới xã Thanh Lâm ở phía đông giáp xã Hoá Quỳ. Phía tây giáp xã Thanh Phong. Phía nam giáp xã Thanh Phong. Phía bắc giáp xã Thanh Xuân.

3. Huyện Bá Thước.

Chia xã Điền Lư thành hai xã lấy tên là xã Điền Trung và xã Điền Lư.

Xã Điền Trung gồm 13 chòm bản là chòm Cộc, chòm Ngám, chòm Muông, chòm Co, chòm Van, chòm ẩm, chòm Xia, chòm Điền, chòm Thái, chòm Trúc, chòm Kéo, chòm Giát và chòm Dần.

Địa giới xã Điền Trung ở phía đông giáp huyện Cẩm Thuỷ. Phía tây giáp xã Điền Hạ. Phía nam giáp huyện Cẩm Thuỷ. Phía bắc giáp xã Điền Lư.

- Xã Điền Lư gồm 9 chòm bản là chòm Chót, chòm Xi, chòm Võ, chòm Chiềng, chòm Trin, chòm Đắc, chòm Điền Lý, Điền Giảng và chòm Sông.

Địa giới xã Điền Lư ở phía đông giáp xã Lương Ngoại. Phía tây giáp xã Điền Quang. Phía nam giáp xã Điền Trung. Phía bắc giáp xã Lương Ngoại.

4. Huyện Tĩnh Gia:

a. Chia xã Hải Thượng thành ba xã lấy tên là xã Nghi Sơn, xã Hải Hà và xã Hải Thượng.

Xã Nghi Sơn gồm toàn bộ đảo Nghi Sơn.

Địa giới xã Nghi Sơn ở phía đông giáp biển Đông. Phía tây giáp hai xã Hải Thượng và Hải Hà. Phía nam giáp biển Đông. Phía bắc giáp biển Đông.

- Xã Hải Hà gồm làng Quyết Tâm và làng Hà Nẫm.

Địa giới xã Hải Hà ở phía đông giáp biển Đông. Phía tây giáp tỉnh Nghệ Tĩnh. Phía nam giáp tỉnh Nghệ Tĩnh. Phía bắc giáp xã Hải Thượng.

- Xã Hải Thượng gồm 4 làng là làng Thượng, làng Cao Hoa Lư, làng Ngọc Sơn và làng Liên Sơn.

Địa giới xã Hải Thượng ở phía đông giáp xã Nghi Sơn. Phía tây giáp xã Trường Lâm. Phía nam giáp xã Hải Hà. Phía bắc giáp xã Hải Yến.

Tách 21,6 hécta đất thuộc xã Hải Nhân; 18 hécta đất thuộc xã Bình Minh; 26,5 hécta đất thuộc xã Hải Hoà; 22,4 hécta đất thuộc xã Nguyên Bình để thành lập thị trấn huyện lỵ của huyện Tĩnh Gia, lấy tên là Thị trấn Tĩnh Gia.

Địa giới thị trấn Tĩnh Gia ở phía đông giáp xã Hải Hoà và xã Bình Minh. Phía tây giáp xã Nguyên Bình và xã Hải Nhân. Phía nam giáp xã Nguyên Bình. Phía bắc giáp xã Hải Nhân.

 

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi