Nghị định 15-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 15/CP NGàY 04/3/1994 Về CHứC NăNG,

NHIệM Vụ, QUYềN HạN Và Cơ CấU Tổ CHứC CủA Bộ XâY DựNG.

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với ngành, lĩnh vực;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHị địNH:

 

Điều 1.- Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà, công trình công cộng và kiến trúc, quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn trong cả nước.

 

Điều 2.- Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ phương hướng chiến lược và biện pháp lớn về phát triển xây dựng, nhà, công trình công cộng và vật liệu xây dựng; quy hoạch tổng thể về xây dựng đô thị loại 2 trở lên, các khu công nghiệp quan trọng, các vùng kinh tế tập trung theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện sau khi được Chính phủ phê duyệt.

2. Xây dựng trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực do Bộ Xây dựng phụ trách hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền.

3. Chủ trì xét duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền các đồ án thiết kế quy hoạch, thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng theo quy định của Chính phủ; thu thập và thống nhất quản lý các số liệu, tài liệu khảo sát, thiết kế các công trình do Chính phủ quản lý.

4. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

5. Quản lý Nhà nước về nhà và các loại công thự thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 51/CP ngày 10/8/1993.

6. Quản lý Nhà nước về công trình công cộng đô thị (bao gồm đường sá, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vệ sinh môi trường) và các cụm dân cư nông thôn.

7. Quản lý việc cấp phép hành nghề xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng theo quy định của Chính phủ.

8. Chỉ đạo kiểm tra việc sử dụng đất xây dựng trong quy hoạch đã được duyệt theo đúng Luật Đất đai đã quy định.

Điều 3.- Cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng gồm có:

1. Cơ quan giúp việc Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

- Cục Quản lý nhà.

- Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

- Vụ Quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn và công trình công cộng gọi tắt là Vụ Quản lý kiến trúc và quy hoạch.

- Vụ Quản lý vật liệu xây dựng.

- Vụ Chính sách xây dựng.

- Vụ Tổ chức lao động.

- Thanh tra xây dựng.

- Vụ Kế hoạch - Thống kê.

- Vụ Tài chính - Kế toán.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Khoa học - Công nghệ.

- Văn phòng Bộ.

2. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ:

- Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn.

- Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng.

- Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng.

- Viện Kinh tế xây dựng.

- Viện Vật liệu xây dựng.

- Trường Đại học Kiến trúc Hà nội.

- Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tổ chức sự nghiệp khác gồm Viện, Trung tâm, Trường Trung học và công nhân trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thoả thuận với các Bộ liên quan và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ sắp xếp lại trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Căn cứ Nghị định này, Bộ trưởng Bộ xây dựng quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ nói trên.

Điều 4.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ Nghị định số 59/HĐBT ngày 14/4/1988 và các Quy định khác trước đây trái với Nghị định này.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

thuộc tính Nghị định 15-CP

Nghị định 15-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:15-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:04/03/1994Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 15-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 15-CP
Hanoi, March 4, 1994
 
DECREE
ON THE FUNCTIONS, DUTIES, POWERS AND ORGANIZATION STRUCTURE OF THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
THE GOVERNMENT
- Pursuant to the Law on the Organization of the Government dated September 30, 1992;
- Pursuant to the Government Decree No.15-CP dated March 2, 1993 on duties, rights and responsibilities for exercising State management of the Ministries and Ministerial-level Offices;
- In consideration of the proposals of the Minister of Construction and the Minister-Head of the Government Commission on Organization and Personnel ,
DECREES
Article 1. The Ministry of Construction is a Government agency which exercises State management over activities relating to construction, constructional materials, housing, public works and architecture, planning for urban and rural development in the whole country.
Article 2. The Ministry of Construction shall have the duties, powers and responsibilities as State manager as the Ministry or Ministerial-level offices stipulated in Decree No.15-CP dated March 2, 1993 by the Government. They are:
1. Studying and drafting strategies and major measures to be submitted to the Government, for the development of housing and public works construction and building materials, master-plans for construction of urban center of 2 grades upward, key industrial zones and special economic areas in accordance with the requirements for socio - economic development of the country, providing guidance to and supervising the implementation of the same subject to Government approval.
2. Drafting policies and mechanisms and regarding fields under the management of the Ministry to be submitted to the Government for promulgation for promulgating the same when the Ministry is authorized.
3. Being mainly responsible for reviewing or reviewing within its authority various planning designs, engineering designs for construction projects in accordance with Government stipulations, collecting and uniformly collating data and other documents concerning surveys and designs of Government-controlled projects.
4. Organizing the State quality verification of construction projects.
5. Exercising State management over State-owned houses and villas in accordance with Government stipulations provided for in Decree No.51-CP dated in August 10, 1993.
6. Exercising State management over urban public works (including roads, water mains and drainage, street-lights, trees, environmental hygiene) and rural residential clusters.
7. Managing and issuing permits to those doing business in construction and manufacture of building materials in accordance with the relevant stipulations of the Government.
8. Directing the supervision of the use of construction land within the framework of approved planning and in accordance with the provisions of the Land Law.
Article 3. The organizational structure of the Ministry of Construction is composed of:
1. Bodies assisting the Minister in exercising State management:
- The Department for Housing Management;
- The Department for State Quality Verification of Construction Projects ;
- The Department for Management of Architecture, Planning of Urban-Rural and Public Works Construction, or the Department for Architectural and Planning Management.
- The Department for Control of Construction Materials ;
- The Department for Construction Policies ;
- The Department for Organization-Personnel ;
- The Board of Inspection ;
- The Department for Planning and Statistics ;
- The Department for Finance and Accounting ;
- The Department for International Cooperations ;
- The Department for Science-Technology ;
- The Ministry's Office.
2. Non-profit bodies under the Ministry :
- The Urban and Rural Planning Institute ;
- The Institute for Construction Science and Technology ;
- The Institute for Construction Standardization ;
- The Institute for Construction Economy ;
- The Institute for Constructional Materials ;
- The Hanoi College of Architecture ;
- The Ho Chi Minh City College of Architecture.
Regarding other non-profit organizations including: Institutes, Centres and Technician Schools and Schools for Training Workers under the Ministry, and the Minister of Construction shall consult with other concerned Ministries and the Government's Organization-Personnel Committee for reformation of such organizations to be submitted to the Prime Minister of the Government for decision.
Pursuant to this Decree, the Minister of Construction shall specify the duties, powers and responsibilities of the aforesaid organization under the Ministry.
Article 4. This Decree comes into force as from the date of its promulgation. Decree No.59-HDBT dated April 14, 1988 and other previous stipulations which are contrary to this Decree shall be abrogated.
The Minister of Construction, other Ministers, the Heads of the Ministerial-level Agencies and other offices under the Government and the Chairmen of the People's Committees of the provinces and centrally-ruled cities are responsible for the implementation of this Decree.
 

 
 
 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 15-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi