Quyết định 526/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ để đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng Việt Nam Mã số: DT114014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------
Số: 526/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ ĐÁNH GIÁ
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
“NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
 AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM” MÃ SỐ: DT114014
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 của Bộ Giao thông vận tải về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ;
Xét công văn số 793/CHK-KHCNMT ngày 29/02/2012 của Cục Hàng không Việt Nam về việc đề nghị Bộ GTVT tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ năm 2011 “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng Việt Nam”, mã số: DT114014;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ;
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng KHCN cấp Bộ để đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng Việt Nam”, mã số: DT114014 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xem xét đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài nói trên để tư vấn cho Bộ trong việc áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế. Cơ quan chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung báo cáo để Hội đồng làm việc có kết quả.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: KHCN, Tài chính, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và các Ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 
 
 
DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG KHCN CẤP BỘ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI
 “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM”, MÃ SỐ: DT114014
(Kèm theo Quyết định số 526/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Bộ GTVT)
 

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
CHỨC DANH TRONG HỘI ĐỒNG
1
PGS.TS. Hoàng Hà
Vụ trưởng Vụ KHCN - Bộ GTVT
Chủ tịch Hội đồng
2
TS. Vũ Văn Chung
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ GTVT
Ủy viên, phản biện
3
TS. Đặng Công Chiến
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Tổng cục ĐBVN
Ủy viên, phản biện
4
ThS. Lê Thanh Tùng
Trưởng phòng CSDL phát triển phần mềm - Trung tâm CNTT - Bộ GTVT
Ủy viên
5
ThS. Nguyễn Bội Hồng Minh
Trưởng phòng Phát triển công nghệ thông tin - Ban CNTT, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Ủy viên
6
CN. Nguyễn Thanh Long
Chuyên viên chính Phòng Giám sát an ninh, cảng vụ Hàng không miền Bắc
Ủy viên
7
TS. Nguyễn Quang Tuấn
Chuyên viên Vụ KHCN, Bộ GTVT
Ủy viên thư ký

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi